ĐẦY TỚ...MẬT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ô hay! Đầy tớ…mật là sao?

Giấu nhẹm nhân thân có lẽ nào?

More...

TRỜI ƠI! TIẾN SĨ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiến sĩ Lò đâu…ấp thế này?

Bằng mua giá rẻ…chợ nào đây?

More...

BÓP NHAU! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiền có phải là…vỏ Hến đâu

Làm sao cứ cố…bóp cho đau

More...

HÀ NỘI HAY...BẮC KINH? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hà Nội hay là ở…Bắc Kinh?

Lỗi “Thằng đánh máy“ đã…vô tình?

More...

ÔI! MŨI CÀ MAU! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bao giờ hết Đước Năm Căn
Ông Trang hết lá Viên An hết rừng
Khai Long hết xác cá Đường
Mũi Cà Mau đó ta nhường cho bay
( Ca Dao )

More...

CHỌN AI? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Văn Lâm phấn đấu chờ cơ hội

Văn Quyết gắng hơn ở dịp này

More...

CẢM ƠN ĐỘI UZBEKISTAN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đội bạn cảm ơn đã tới đây!

More...

CHÍ LÝ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Kỷ luật hết ai làm việc đây?

Nguyễn Sinh Hùng đã nói câu này!

More...

ĐÃ HIỂU! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thực tế nhìn vào đã hiểu ra

Nguyên nhân vụ việc xảy quanh ta

More...

GỬI CHÍ MÃNH-HẬU DUỆ...CHÍ PHÈO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Luật Đặc Khu Trung Quốc có đâu?”

Không sai! Vì chính chủ…Ba Tàu!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','49ipo90pmoqdoa4rv0ts2c03f7','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:45','/')