Sign up
THÂM NHO! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 04 Oct, 2015, 06:23 | Thơ | (257 Reads)

Giật mình với thâm ý của ông Tập Cận Bình về vấn đề Biển Đông

alt
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tập Cận Bình trong cuộc họp báo
chung
ở Washington ngày 25/09/2015

 

THÂM NHO!


Chú Tập thâm nho đúng kiểu Tầu!
 

Việc Quân sự hóa có làm đâu?
 

Đắp nền đảo đá đang dừng chóng


Phun cát san hô sẽ dứt mau


Khái niệm lập lờ nhìn rõ sớm


Ngôn từ hư thực nhận ra lâu


Biển Đông độc chiếm luôn tham vọng


Cố đấm ăn xôi ắt bị đau!L.T.H.

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 ĐỪNG ĐÙA VỚI LỬA

Nói đằng làm nẻo chỉ người Tàu
Nổi tiếng thâm nho tự rất lâu
Đảo nổi san đào nay "đã dứt" 
Đá chìm phun cát mới "dừng mau"
Lập lờ chữ nghĩa lừa ai đó
Lẫn lộn ngôn từ bịp được đâu
Độc chiếm biển Đông nuôi giấc mộng
Đừng đùa với lửa chuốc thương đau

Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

NHẮN NHỦ CHÚ TẦU

Nhắn nhủ đôi câu hỡi chú Tầu
Rắp tâm bá chủ chẳng hay đâu
Âm mưu đen tối cần thôi sớm
Thủ đoạn mập mờ phải bỏ mau
Mơ lấn biên cường đừng diễn mãi
Mong xơi hải đảo chớ bày lâu
Mưu ma, chước quỷ mà còn thế
Chắc hẳn có ngày bị đánh đau!

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Thiện Minh:

ĐỪNG TƯỞNG BỞ

Ngơ ngơ giả giả đúng anh Tàu
Đừng tưởng mọi người không biết đâu
Kế độc bày trò mong chiếm sớm
Mưu cao vẽ kiểu muốn giành mau
Khuyên người hàng xóm nên dừng sớm
Nhắn bạn láng giềng chớ đợi lâu
Lịch sử bao đời còn nhắc nhớ
Cố tình độc chiếm sẽ thương đau

Thiện Minh

 Bài họa của Liêu Đình Bá:

MỘNG BÀNH TRƯỚNG

Dòng máu xâm lăng đại Hán Tàu
Triều nào cũng vậy chẳng nay đâu
Ngàn năm cưỡi cổ ra dày xéo
Một thuở đè đầu chúng cướp mau
Đất Việt lầm than không phải mới
Nước nhà lệ thuộc đã từ lâu
Bây giờ chiếm đảo tràn biên giới
Thất bại quên rồi những trận đau


Liêu Đình Bá 
 

Bài họa của Cố Nhân:

 THÂM NHO

Tùy Đường bỏ ngựa,Tập mua tàu
Quân sự hóa rồi  sẻ đến đâu
Đảo đá biển Đông bồi chóng thế
Lưỡi bò Nam Hải liếm sao mau 
Mưu đồ nước lớn ngăn cho sớm
Lòng dạ Bắc Kinh biết đã lâu 
Không chịu "ẩn mình" theo chú Đặng
Sa chân chỏng vó  chớ kêu đau 

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của tuyen45:

HÁN TÀU TRÁO TRỞ

Đổi trắng thay đen chỉ Hán Tàu
Nói làm trái ngược biết từ lâu
Mưu thâm đắp đảo còn đang cãi
Kế hiểm xây thành hãy nhận mau
Đánh lộn vàng thau đừng chối nữa
Chộn nhào bạc giả chẳng xong đâu
Biển Đông mộng ảo đang bành trướng
Chớ vội huyênh hoang chuốc hận đau
 
Tuyen45  4/10/2015

Bài họa của Liêu Đình Tự:

THAM VỌNG

Trơ tráo mặt mo chỉ có Tầu
Cộng đồng lên án có sờn đâu
Tập  bành đắp đảo nên trừ sớm
Cẩu trướng lập đồn phải khử mau
Mộng ảo âm mưu hồi rất sớm
Trò hèn thủ đoạn đã từ lâu
Chủ trương tham vọng giành Đông hải
Thế giới ra đòn ắt phải đau.

 Liêu Đình Tự 

alt

alt

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=491259

KHÉO DIỄN TRÒ! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 02 Oct, 2015, 05:40 | Thơ | (574 Reads)

alt
   Khao khát bá chủ biển Đông, Trung Quốc sẵn sàng chà đạp tất cả!

Lễ duyệt binh Trung Quốc kỷ niệm 70 năm két thúc Thế chiến II


KHÉO DIỄN TRÒ!

 

 

Chú Tập thâm nho khéo diễn trò
 

“Chiến tranh kết thúc” lễ mừng to
 

“Hòa bình” ra vẻ luôn yêu chuộng
 

“Hợp tác” giả như vẫn phụng thờ
 

Bành trướng tương lai không nghĩ tơi (?)
 

Bá quyền sau trước sẽ làm lơ (?)
 

Nói lời hành động hai chiều…ngược
 

Nước Việt biển Đông chẳng bất ngờ!
 


L.T.H.

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

 AI NGỜ XẤU BỤNG

Cái quân Tầu Khựa dở nhiều trò
Thôn tính láng giềng cậy nước to
Hải đảo quân đây không chú trọng
Biên cương bọn đấy chẳng tôn thờ
Anh em đoàn kết mà sao lảng
Xóm láng chan hòa lại dám lơ
Chỉ những lăm le hòng nuốt chửng
Ở ăn xấu thế có đâu ngờ!

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Liêu Đình Bá:

ĐỪNG MỘNG ẢO

Xâm lăng tái diễn khéo bày trò
Lịch sử quên rồi thất bại to
Miệng nói hiền lương lừa dối đó
Tay làm độc ác lại tôn thờ
Thói quen bành trướng chưa từ bỏ
Chẳng lạ tuyên truyền điệu láo lơ
Thế giới không lâm đừng mộng ảo
Loài người cảnh giác khỏi nghi ngờ


Liêu Đình Bá

Bài họa của Cố Nhân:

CHỚ DẠI

Bắc kinh kỷ niệm  lớn ra trò
Nga đến Nhật tan thắng lợi to
Yêu chuộng tự do mồm quá vụng
Cùng nhau hợp tác lọ tôn thờ
Âm mưu bành trướng chân theo riết
Chủ nghĩa bá quyền  mắt dả lơ
Chớ dại đi nghe lời chú Tập
Cả Liên Hiệp Quốc họ nghi ngờ

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Đức Chính:

CHỚ NGHI NGỜ!

Lạ thay “chú khách” lại bày trò 
Nịnh nọt láng giềng mới  nói to 
Tên lửa “tàng hình” - đây “vật mẫu”
Máy bay “ẩn tích” - đó “đồ thờ”
Viện Triều - đồng chí nào đâu bỏ! 
Kháng Nhật - kẻ thù chẳng thể lơ! 
“Đoàn kết” “ hòa bình” và “hữu nghị”
Làm sao xâm lược! - Chớ nghi ngờ!


Đức Chính.

Bài họa của Liêu Đình Tự:

 RÕ MẶT ÔNG BÀNH

Cận Bình mẹo vặt khéo bày trò
Ngụy biện lại còn há miệng to
Thủ đoạn bá quyền luôn giữ mộng
Âm mưu bành trướng mãi tôn thờ
Láng giềng hữu nghị không ràng buột 
Đồng chí anh em lại bỏ lơ
Lịch sử ngàn năm làm chứng cứ
Rõ ràng thằng bợm chẳng nghi ngờ.

Liêu Đình Tự 

Bài họa của Thiện Minh:

NHẮN 

Nhắn đồng chí bạn chớ ham trò
Không khéo rồi thì sẽ hố to
Bố trận chỉ mong người khiếp sợ
Bày binh là để khách tôn thờ
Bá quyền mấy lượt luôn ghi nhớ
Bành trướng bao lần chẳng thể lơ
Sông núi nước Nam thề giữ vẹn
Âm mưu thất bại sẽ không ngờ 

Thiện Minh
 

Bài họa của Xuân Lộc:

CẢNH GIÁC

Vì sao lại diễn lắm chiêu trò?
Trốn chạy Nhật hoàng, gọi "thắng to"
Ra vẻ "hòa bình" TÀU vẫn chuộng
Làm như "đoàn kết" KHỰA đang thờ
Ngàn năm Bắc thuộc cần ghi nhớ
Cuộc chiến biên cương chẳng thể lơ
Ở cạnh đứa tham luôn cảnh giác
Lơ mơ mất hết-chẳng nghi ngờ!
 
Xuân Lộc 

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

CẢNH  GIÁC

Anh Man cũng khéo vẽ nhiều trò

Khẩu hiệu, hoa cờ dựng khá to
" Thế giới hòa bình” đâu có trọng
"Nhân dân hữu nghị” mặc ai thờ
Tình xưa vỗ ngực câu ra rả
Nghĩa cũ vò đầu chữ láo lơ
Cảnh giác xin đừng nghe hứa hão
Tai bay vạ gió đến không ngờ.

Trần Ngọc Bích

Bài họa của tuyen45:

BẮC KINH CHƠI BẨN

Trung Hoa biểu diễn ngón hề trò
Dây máu ăn phần kỷ niệm to
Kết thúc chiến tranh cờ mới phất
Chia phần thắng lợi cũng đòi thờ
Bá quyền tham vọng từng mơ mộng
Bành trướng hão huyền chẳng lúc lơ
Đổi trắng thay đen là bản chất
Láng giêng đã bị thật không ngờ.

tuyen45 2/10/2015

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

DÂY MÁU ĂN PHẦN

Chi Na thâm hiểm khéo bầy trò
Dây máu ăn phần "chiến thắng to"
Nhật chiếm đầu hang luôn khiếp sợ
Đồng Minh giải phóng chả tôn thờ
Hòa binh trỗi day nhìn mà nhớ
Bành trướng liếm la thấy phải lơ
Giả dối  bịp lừa  toàn  "hảo lớ" ! 
Việt Nam cảnh giác quyết không ngơ

Nguyễn Bình Xuyên. 

Bài họa của Chiến Anh:

KHÉO BÀY TRÒ

Cận Bình múa mép khéo bày trò

"Chiến thắng" phô trương diễn thật to 
Bá chủ đầu môi... nhưng lảng tránh
Hòa bình cửa miệng vẫn tôn thờ             
Tay vung dáng vẻ trò thân thiện 
Mắt liếc xem chừng cứ  láo lơ
Lấp đảo cho xây nhiều cứ địa
Biển đông toan tính khó ai ngờ
 

Chiến Anh

alt

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=491072

CẢ HỌ LÀM QUAN! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 30 Sep, 2015, 06:19 | Thơ | (383 Reads)

Cả họ làm Quan

Cả họ tham gia bộ máy lãnh đạo Huyện

Thành ủy Hà Nội: "Họ hàng cùng làm cán bộ là ngẫu nhiên"

alt
Ông Lê Văn Thiệu, cán bộ xã Hòa Tâm, bị cho thôi việc vì không phải họ hàng
và hay phản đối ý kiến bí thư Đảng ủy xã

 

CẢ HỌ LÀM QUAN!
 

 

“Cả họ làm Quan” vẫn được sao?
 

Thanh tra đã phải bắt tay vào
 

Tử tôn đề bạt cho quyền nhận
 

Gia tộc thăng lên để chức trao
 

Một mực quy trình là đúng đó
 

Khăng khăng bài bản có sai nào
 

Địa phương cục bộ cần xem kỹ
 

Vây cánh tạo thành hại biết bao!
 


L.T.H.

alt
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nói về vụ “cả họ làm quan” ở huyện Mỹ Đức

Bài họa của Cố Nhân:

 LÀM QUAN CẢ HỌ

Làm quan cả họ thật "vui" sao 
Lợi lộc chi nhau cấm được vào
Gia tộc anh lên hàng phía trước
Trong nhà em út tiếp theo sau
Lưỡi không xương nói đâu sai được 
Mồm chữa cạp kêu  chẳng trật nào
Ngoảnh lại ba miền phe nhóm gặm
Việc làm hại nước biết nhường bao

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

DỒN CẢ NHÀ QUAN

Cục bộ Quan này mới hại sao
Cậy quyền thân thích cứ đưa vào
Trưởng ban kiểm soát con đà nhận
Phó đội kinh doanh cháu đã trao
Xương xẩu nhả ra không ngại đấy
Mỡ màng vơ lấy chẳng e nào
Công ti trọng trách đều ôm tất
Còn để người ngoại có đáng bao!

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Liêu Đình Bá:

Ở ĐÂU CHẢ THẾ

Tỉnh nào cũng có thấy đâu sao
Cả họ làm quan dẫn dắt vào
Trên nói thi hành thường dễ bảo
Dưới nghe mệnh lệnh mỗi khi trao
Anh em chính trực không lo láo
Nội tộc trung thành chẳng sợ nào
Bỗng lộc chia nhau luôn kín đáo
Trong nhà đóng cửa phát bì bao.


Liêu Đình Bá

Bài họa của bác Lê Phước Vang:

 ĐỘC QUYỀN

Cục bộ làm liều biết tính sao
Trở thành cái duộc đưa nhau vào
Khác nòi có giỏi không giao nhận
Con cháu tầm thường vẫn cú trao
 Độc đoán mưu toan hưởng lộc lợi
Kế thừa vị thứ tranh phần nào
 Trong ngoài trên dưới đều ôm tuốt
Chế độ một quyền có đáng bao .


   Lê Phước Vang 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

THAM NHŨNG GHẾ

Công  Đường  cả ho  có  làm  sao
Báo chí phanh phui mới nhảy vào
Con Cháu đưa lên. Hưu chức  tráo
Anh Em cất nhắc. Nghỉ quyền trao

Qui trình  soi kiểm  không  sai láo 
Thủ  tục  xét  tra  chẳng  sót  nào
Cục bộ dịa phương đang biến báo
Trừ tham nhũng ghế khó dường bao

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

BÀO  CHỮA

Ông ngồi ngụy biện nghĩ “ không  sao”!
Thấy việc phanh phui đố dám vào
Cãi bửa ngôi này trên đã duyệt
Cù nhầy ghế nọ huyện vừa trao
Mong cho nội ngoại trèo cao nữa
Mặc xác dân đen sống thế nào
Cả họ làm quan danh sách đấy
Thôi thì lợi ích nhóm cùng bao.

 
Trần Ngọc Bích

Bài họa của Liêu Đình Tự:

HỌ NHÀ QUAN

Quan nhà lớn nhỏ thấy buồn sao
Cục bộ chẳng đưa kẻ lạ vào
Bố trí định biên con cháu nhận
Dự nguồn nhân sự họ hàng trao
Kế thừa ngôi vị tranh phần cả
Tiếp quản quyền cơ hưởng lộc nào
Chủ nghĩa cha truyền đang thịnh trị 
Khổ thay trăm họ biết nhường bao.

    Liêu Đình Tự 

Bài họa của Đinh Hiểu Khác:

NGẪU NHIÊN THÔI

Báo chí cứ hay chọc ngoáy vào
Có gì ghê gớm quá đâu nào
Ngẫu nhiên bổ nhiệm không khe hở
Chặt chẽ quy trình hợp luật trao
Vây cánh chung mâm hay biết mấy 
Người nhà thêm bát đáng là bao 
Ciếu hoa trải sẵn cho theo lệ
Con sãi quét chùa, chả đúng sao  

Đinh Hiểu Khác
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=490888

ĐƯỜNG LUẬT-BẠN BÈ -SINH NHẬT. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 28 Sep, 2015, 06:06 | Thơ | (614 Reads)

  alt alt alt

Kết quả hình ảnh cho rượu chúc mừng sinh nhậtalt   alt

alt alt  Bildergebnis für hoa sinh nhat

alt i358_1.jpg, 16 KB

 

ĐƯỜNG LUẬT-BẠN BÈ -SINH NHẬT
 

 

Mải mê Đường Luật định…cho qua
 

Sinh nhật hai nhăm tháng chin mà!
 

Bằng hữu chúc thơ như tặng phẩm
 

Thi nhân mừng bút tựa trao quà
 

Ngoài đời quan hệ sao nồng thắm
 

Trong mạng nghĩa tình thật thiết tha
 

Xúc đông vô cùng lời muốn nói:
 

Cảm ơn bè bạn khắp gần xa!
 


L.T.H. 

altalt

Bài họa của Cố Nhân:

ĐƯỜNG THI CÓ BÁC

Đêm ngày nối tiếp ,bóng chim qua
Tháng chín,hai lăm sinh nhật mà
Bầu bạn gữi thơ là bút phẩm
Anh em chúc thọ ý thay quà
Ở đời trung thực cùng tranh đấu
Vào mạng  chan hòa sống vị tha
Viễn khách Cố Nhân tôi muốn nói:
Đường thi có bác  sẻ bay xa 

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

CHIẾU THƠ CHẲNG CÁCH XA

Chắp mối Chiếu Thơ định bỏ qua 

Ngày sinh tháng chín hai lăm mà
Anh em  vẫn  nhớ  đà  trao  quả
Bằng hữu không quên đã tăng quà
Mấy tứ tình sâu sung sướng quá
Đôi vần nghĩa đậm thiết cùng tha
Con tim nhịp đập sao nhanh lạ
Mạng ảo vào trang chẳng cách xa

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Thái Hà:

THƠ MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật mải thơ suýt bỏ qua
Hai nhăm tháng chín đúng ngày mà
Anh em quý mến vui mừng chúc
Bạn hữu thân thương gửi tặng quà
Những muốn bốn phương quy tụ lại
Trải lòng tám hướng thiết cùng tha
Ngày vui ý nghĩa dư âm mãi LỜI TÂM SỰ

Thịnh lòng bằng hữu gửi thư qua 
Sinh nhật mừng cho bác đó mà
Nét bút mượn lời trao thiệp chúc
Vần thơ qua mạng kết làm quà
Tâm giao nghĩa trọng mong đừng chấp
Mộc mạc tình thâm muốn lượng tha
Tâm sự đôi dòng cùng gắn kết
Quan san cách trở  dạ nào xa.

   Liêu Đình Tự
Tiếng bạn bên lòng chẳng cách xa

Thái Hà

 Bài họa của tuyen45:

CÁO LỖI 

Tháng chín hai lăm lại mới qua 
Ngày sinh kỷ niệm bảy ba mà
Nơi nơi kẻ nhắc quên thành đã…
Chốn chốn người cùng đến tặng quà
Nghĩa bạn bốn phương sâu nặng quá
Tình thơ mạng nét rộng lòng tha
Tuổi cao quên nhớ thường không lạ
Đã thế đường thi nghĩ phải xa.
 
Tuyen45  27/9/2015               


Bài họa của Trần Quang Tuân

ĐƯỜNG LUẬT - BẠN BÈ - SINH NHẬT

Hai nhăm tháng chín đã vừa qua
Sinh nhật dư âm vẫn đọng mà
Lời chúc dạt dào như thưởng thọ
Điều mong chan chứa tựa thay quà
Giao lưu cuộc sống đầy nhân ái
Xướng hoạ tình đời ắp vị tha
Kỷ niệm ngày này thêm dấu ấn
Thư Đường hội tụ khắp gần xa

Trần Quang Tuân

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

 CÁO LỖI MUỘN MÀNG

Ngày sinh nhật bác mải thu nhà
Vào mạng giật mình đã trót qua
Thơ gửi mấy dòng xin cáo lỗi
Hoa trao vài đóa muốn thay quà
Quen người lòng dạ luôn ngay thẳng
Kết bạn tâm can mãi thiết tha
Cầu chúc bình an và sức khỏe
Văn chương tươi mới tiếng vang xa.

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CÂY VIẾT ĐƯỜNG THI

Bắc cầu nối nhịp chiếu thơ qua
Quên mất ngày sinh tháng đẻ mà
Chấp bút cầu mong...  thay vật phẩm
Chào mừng chúc thọ... đó như quà
Bạn bè ngưỡng mộ chơi hào phóng
Thi hữu cảm hoài ở vị tha
Tín nghĩa làm đầu trong cuộc sống
Thi Đường cây viết tiếng vang xa.

Liêu Đình Bá 

Bài họa của Liêu Đình Tự:

LỜI TÂM SỰ

Thịnh lòng bằng hữu gửi thư qua 
Sinh nhật mừng cho bác đó mà
Nét bút mượn lời trao thiệp chúc
Vần thơ qua mạng kết làm quà
Tâm giao nghĩa trọng mong đừng chấp
Mộc mạc tình thâm muốn lượng tha
Tâm sự đôi dòng cùng gắn kết
Quan san cách trở  dạ nào xa.

   Liêu Đình Tự


Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=490662

SINH NHẬT...MUỘN.Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 26 Sep, 2015, 05:01 | Thơ | (317 Reads)

 25 tháng 9 là ngày sinh của tôi. Trang Blog lại bận đăng bài "Về thơ Đường Luật" dự kiến thời lượng là 3 ngày 24, 25 và 26; Như vậy không thể nói gì về sinh nhật, để đến 27 lại quá mất 2 ngày, nên tôi định...thôi luôn! Nhưng thật xúc động! anh Trần Quang Tuân là người đầu tiên nhớ đến làm bài thơ chúc mừng! tiếp theo bác Nguyễn Bình Xuyên, chị Mi Lan từ Hung Ga ry xa xôi, chị Bích Thủy, anh Hoài Khánh, anh Chiến Anh, chị Vũ Nam, anh Đức Chính...
Muộn còn hơn không! tôi lập Entry này để bày tỏ lòng biết ơn với mọi người!

alt

 

SINH NHẬT…MUỘN
 

 

Hai nhăm tháng chin mẹ sinh tôi
 

Vừa mới ra là khóc váng trời!
 

Lá số bảo sau rồi vất vả
 

Tử vi nói trước sẽ nên người
 

Bền lòng gian khó đâu lùi bước
 

Vững chí hiểm nguy chỉ tiến thôi
 

Nghị lực niềm tin như sắt đá
 

Chẳng điều gì hổ thẹn trong đời!
 


L.T.H.

Thơ của Trần Quang Tuân:

 Mừng sinh nhật Bác Lê Trường Hưởng

Thu này Sinh nhật bảy mươi ba
Chúc bác khoẻ vui mãi chẳng già
Bút sắc lời hay thêu tựa gấm
Tâm trong tứ sáng nở như hoa
Ngọn cờ xướng hoạ hoà muôn chốn
Thơ phú giao lưu nối mọi nhà
Cuộc sống an lành , sang, thịnh vượng
Gia đình hạnh phúc tiếng vang xa

Trần Quang Tuân   25/9/2015

Thơ của Chiến Anh:

Nói hộ Trường Hưởng 

Bỏ quên sinh nhật bởi Đường thi
Như chót bén duyên...tuổi dậy thì
Ta đã say Nàng như điếu đổ
Luận bàn gián đoạn phải đành khi...

Chiến Anh

Thơ của Ngọc Huấn:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
BÁC LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sống thọ tình thơ đầy ắp nhà
Vui tươi bạn hữu mãi bao la
Bốn phương gần gũi lời thăm hỏi
Mỗi tuổi thêm nồng thắm hơn hoa.

Ngọc Huán
25.9.2015

Bài họa của Cố Nhân:

Mừng  SINH NHẬT MUỘN

Trần gian một buổi bác như tôi
Cha mẹ sinh ra khóc quá trời
Tướng số đôi khi thêm vửng dạ
Tử vi lắm lúc cũng  khuyên người
Bút nghiên đèn sách  say mê lắm
Máu lửa đạn bom  vững bước thôi
Mong thép đã tôi không hổ then
Cây đa tỏa bóng  giúp cho đời

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CHÚC THỌ THI HUYNH

Chúc thọ thi huynh tuổi bảy ba
Cầu mong trẻ khỏe mãi không già
Hồn thơ dẫn dắt người lầm lỗi
Nét chữ soi đường kẻ lạc xa
Thi hữu thân thương chung chiếu cả
Bạn bè quý mến một ngôi nhà
Văn chương chiến đấu không khoan nhượng
"Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà".

Liêu Đình Bá

 Thơ của Nguyễn Đắc Công:

CẢM ĐỘNG

Mải mê đánh trận bút tung trời
Kỷ niệm ngày sinh quên mất thôi
Bạn hữu thân tình luôn nhớ đến
Rưng rưng xúc động chẳng nên lời.


Nguyễn Đắc Công

Thơ của tuyen45:

TUỔI LỘC TRỜI BAN

Tuổi lộc trời ban bảy lẻ ba
Xưa là thượng thọ nay chưa già
Thơ đường nở rộ thơm hương quả
Bát cú trổ đều ngọt trái hoa
Huynh đệ muôn phương người góp họa
Bạn bè khắp chốn kẻ chung  ca
Cửa nhà nhộn nhịp đông vui quá
Bác Hưởng đường thi tựa cội đa.
 
Tuyen45 26/9/2015

Thơ của Thiện Minh:

Kính Chú

KÍNH viết đôi câu để gọi là
MỪNG Người thất thập bảy mươi ba
SINH vui tha thiết tâm yêu nước
NHẬT khỏe vững bền chí nở hoa
CHÚ tỏa cây cao dìu mấy lớp
LÊ che bóng cả hướng bao nhà
TRƯỜNG Xuân vẫn mãi dù bao tuổi
HƯỞNG chúc lành an giữa phúc hòa

Thiện Minh

Bài họa của Đức Chính:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Chúc mừng sinh nhật của anh tôi 
Tuổi bảy mươi ba hưởng lộc trời
Đức độ yêu thương ngời nghĩa bạn
Bao dung nhân ái thắm tình người
Giao lưu tha thiết không rời bỏ
Xướng họa miệt mài chẳng thể thôi
Tâm lực vững vàng như núi Thái
Tấm gương trong sáng ở trên đời.

Đức Chính

Thơ của Lệ ThànhKlaus:

TRỌN XUÂN CA

Chúc vui tuổi thọ đẹp làn da
Mừng với cháu con hưng thịnh nhà 
Sinh giữa đô thành vươn trí đức        
Nhật trong nắng tỏa ngát tâm hoa !
Anh minh chiếu rọi khơi miềm ước
Lê sáng gương trong tỏa sức hòa   
Trường phúc lòng an tình thắm đượm
Hưởng đời thanh bạch trọn xuân ca !

Lệ Thành

Thơ của Chiến Anh:

KHOÁN THỦ
 
K. Tăng  anh LTH
CHÚC  anh thất thập tuổi vinh hoa
MỪNG  thọ bảy mươi cộng với ba
SINH  khí ngày ngày thêm sung sức
NHẬT  trình tháng tháng cứ vươn xa
ANH  tôi hoàn chỉnh bài đang diễn
LÊ  Lợi thắng Minh chuyện đã qua
TRƯỜNG  sinh bất lão điều mong ước
HƯỞNG  thọ trăm xuân vẫn mạnh đà !

  Chiến Anh

Bài họa của bác Lê Phước Vang:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Nhớ đến ngày sinh để luyện tôi
Hạ tuần tháng chín đội ơn trời
Chăm lo công việc đều trôi chảy
Gắng sức học hành cũng xứng người
Phấn đâú bền tâm thêm vững bước
Luyện rèn cố chí chống lôi thôi
Thành công nghị lực là trên hết
Hiển đạt yên vui cho cuộc đời.

Lê Phước Vang

Thơ của Nguyễn Bình Xuyên:

MỪNG SINH NHẬT BÁC TRƯỜNG HƯỞNG

Tuổi thọ trời ban đúng Bẩy Ba
Nàng Thơ say đắm đến quên già
Hồi âm xướng họa cành đơm quả
Phúc đáp  giao lưu  nụ  nở  hoa 
Bằng hữu muôn nơi bền nghĩa cả
Anh Em mọi chốn kết tinh nhà
Gia đình  êm ấm  lời  vàng  đá 
Bút chiến phân minh tiếng vọng xa!

Nguyễn Bình Xuyên

Thơ của Đức Chính:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

CHÚC MỪNG SINH NHẬT VUI TƯƠI 
CHÚC ANH MẠNH KHỎE TUỔI TRỜI BAN CHO
THẮM DUYÊN SAY VỚI NÀNG THƠ
KẾT TÌNH THI HỮU GIÂY CHỜ PHÚT MONG
VIẾT BÀI BÚT SĂC, TÂM TRONG
THỦY CHUNG BẦU BẠN TẤM LÒNG SẮT SON
"CÒN TRỜI CÒN NƯỚC CÒN NON"
CÒN TRANG MẠNG ẢO TA CÒN BÊN NHAU.

Đức Chính

Bài họa thứ hai của Nguyễn Bình Xuyên:

SINH NHẬT…MUỘN
Xướng   :  Lê Trường Hưởng
Họa nối : Nguyễn Bình Xuyên

Hai nhăm tháng chin mẹ sinh tôi
Vừa mới ra là khóc váng trời!
Lá số bảo sau rồi vất vả
Tử vi nói trước sẽ nên người
Bềnlòng gian khó đâu lùi bước
Vững chí hiểm nguy chỉ tiến thôi
Nghị lực niềm tin như sắt đá
Chẳng điều gì hổ thẹn trong đời!

….
Lại thêm một tuổi đến trong đời
Kiên định đường đi tiếp bước thôi
Vững chí vần thơ vì cuộc sống
Bền gan bút thép vị con người
Diệt trừ sâu Nước chui lòng đất
Quét sạch mọt Dân lủi khắp trời
Sinh nhật Bẩy Ba dù có muộn
Bạn bè chia sẻ động viên tôi !

 
Nguyễn Bình Xuyên

 Bài họa của Chiến Anh:

THƠ SINH NHẬT MUỘN
 

Sinh nhật để người phải nhắc tôi 
Quan tâm đáng quý đội ơn trời !
Thiên đàng nguyện ước lên tiên phật
Trần thế mong sao trọn kiếp người
Cậy đất khôn ngoan từng bươc tiếp
Ơn trời khiếm khuyết cũng đành thôi
Kiên cường chí khí không kênh kiệu 
Góp sức dày công vẹn với đời.

Chiến Anh

 Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

CHÚC  MỪNG

Đến hẹn vui mừng bút đã “tôi”
Bảy ba cảm hứng vút mây trời
Đồng tâm hợp sức thơ trang mạng
Sảng khoái chung tay họa nết người
Mánh khóe tham ô đâu có chịu
Chiêu trò bịp bợm quyết không thôi
Gần xa nối rộng tình thân ái
Phúc Thọ trào dâng quý trọng đời.


Trần Ngọc Bích

Thơ của Thái Anh:

Chúc anh thêm tuổi vẫn" trèo cao"!Cool *
Sức lực trời cho cứ dạt dào
Thơ đăng,bài viết không hề cạn
Đường luật ,bút phê...mãi tuôn trào

Thái Anh
* Dê leo núi cao ấy mà

 Thơ của Đinh Hiểu Khác:

CHÍN MUỘN
Quả sây vị ngọt lúc thu sang
Thơ tỏa sắc hương dẫu muộn màng
"Thơ giữa cuộc đời, hoa giữa nắng"
Mừng sinh nhật bác, tấm lòng vàng 

Đinh Hiểu Khác

Bài họa của Liêu Đình Tự:

 MỪNG SINH NHẬT BÁC HƯỞNG

Thất thập sơ tam ấy tuổi "tôi"
Đã từng đạp đất với tung trời
Trăm năm cuộc thế còn đương sức
Một cõi nhân sinh  chẳng kém người
Tránh chốn thị phi phòng kẻ tục
Tìm nơi đồng thuận tiến thân thôi
Thăng trầm bĩ thái theo con tạo
Cái bả vinh hoa chẳng thẹn đời


Liêu Đình Tự 

Bài họa của Thiện Phc:

MỪNG NGÀY SINH NHẬT
Đọc xuôi

Vui sướng bạn bè lại chúc tôi  
Sẻ chia như nắng rọi quang trời 
Tươi hoa gửi tặng nên yêu đức
Đẹp chữ nhìn qua phải mến người 
Mươi mấy kệ, tình lưu mãi vậy 
Chục bao đành, nghĩa giữ hoài thôi 
Thời luôn họa xướng thơ trang mạng
Cười nhoẻn miệng nên thật đã đời!


Đọc ngược,
Đời đã thật nên nhoẻn miệng cười 
Mạng trang thơ xướng họa luôn thời
Thôi hoài giữ nghĩa đành bao chục
Vậy mãi lưu tình kệ mấy mươi
Người mến phải qua nhìn chữ đẹp
Đức yêu nên tặng gửi hoa tươi
Trời quang rọi nắng như chia sẻ
Tôi chúc lại bè bạn sướng vui.

Thiện Phc

Thơ của Nguyễn Bình Sơn:

CỬU CHƯƠNG ĐỜI

Bảy  ba...Hai  mốt  đời  tươi  trẻ
Bút  lực  dồi  dào  thêm  mạnh  mẽ
Chống nhũng trừ tham quyết chẳng nguôi
Chúc  mừng  sinh  nhật  luôn  vui  vẻ !


Nguyễn Bình Sơn

  alt alt alt

Kết quả hình ảnh cho rượu chúc mừng sinh nhậtalt   alt

alt alt  Bildergebnis für hoa sinh nhat

alt i358_1.jpg, 16 KB

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=490543

VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT.Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 24 Sep, 2015, 06:04 | Thơ | (549 Reads)

Tháng trước (8/2015) tôi đã đăng bài CHIẾU THƠ ĐƯỜNG LUẬT giới thiệu các gương mặt  Đường Luật của vnweblogs. Theo đường dẫn, các nhà thơ Đường Luật đã tìm đến nhau giao lưu kết bạn, xướng họa vui vẻ, tạo ra một không khí sối nổi trên vnweblogs. Lần này tôi đăng bài VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT và giới thiệu lại các nhà thơ Đường Luật của vnweblogs ( có bổ sung và xếp đúng theo bảng chữ cái ). Rất mong các Thi sĩ tăng cường quan hệ, giao lưu, trao đổi cho vui vẻ, sôi nổi làm phong thú thêm cho "Chiếu".

altChiến Anh
khanhdovinh 

dabinhpyLiêu Đình Bá
dabinhpy

vienquocbauht
Viên Quốc Báu
vienquocbauht

alt
 Trần Ngọc Bích
ngocbich1937

My photo
Hà Đình Chung
hadinhchung 

congnguyendac
Nguyễn Đắc Công
congnguyendac 

ngovancu
Ngô Văn Cư
ngovancu

alt
Nguyễn Thạc Điền
giahuy 

alt
Nguyễn Đương
duongnguyen

alt
Thi Sĩ Gàn
thisigan

alt
Giang Thanh Hà
doibosonggianh  

alt
Quế Hằng
quehang69

My photo
Nguyễn Chí Hiệp
donghoa


 

My photo
Võ Trọng Hiếu
votronghieund

hoahuyen 
Đào Ngọc Hòa
hoahuyen

altChủ nhiệm
Nguyên Hùng
nguyenhung

My picture!
Lê Trường Hưởng
lthuong 

quynhkhuong
Quỳnh Khương
quynhkhuong

vanlong47
Nguyễn Văn Long
     vanlong47

ngoquoclocqn
Ngô Quốc Lộc
ngoquoclocqn

locxuan
Nguyễn Xuân Lộc
locxuan 

dinhly 
Trần Đình Lý
dinhly

thienminh
Thiện Minh
thienminh 

My photo
Gió Phương Nam
giophuongnam

alt
Cố Nhân
hodaotao

My picture!
Nguyễn Chương Phú
huyhoangda

My photo
Đỗ Lan Phương
dolanphuong

alt
Võ Xuân Phương
voxuanphuong 

Ảnh hồ sơ của binh son
Nguyễn Bình Sơn

alt
Phan Chánh Thiện
thienphc


My picture!
Hồ Văn Thiện
hovanthien39

thuanpk 
Lê Đức Thuận
thuanpk

    bichthuyphoyen
Đỗ Bích Thủy
bichthuyphoyen  
   

alt
Ngọc Tình
ngoctinhtn
 

dabinhpy
Liêu Đình Tự

99ngonchoidchy
Nguyễn Anh Tuấn
99ngonchoidchy
 

alt
Nguyễn Đăng Tuyên
tuyen45

phieuvan08
Phiêu Vân
phieuvan08

lephuocvang32
Lê Phước Vang
lephuocvang32

thonbx2014
Nguyễn Bình Xuyên
thonbx2014


                                         Góc Chiếu Hải Phòng:

alt
Cúc Biển
cucbien

alt
Đức Chính
ducchinh58

alt
Ngọc Huấn
ngochuan 

 

hoahong52
Hoa Hồng
hoahong52

nguyenlich
Đào Nguyên Lịch
nguyenlich


Tại hội thơ lục bát 2012
Vũ Nam
ketoanvienz

luongthephiet
Lương Thế Phiệt
luongthephiet

Chân dung Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
minhtamhp

 

lethanhklaus
Lệ Thành Klaus
lethanhklaus

 

quangtuan
Trần Quang Tuân
quangtuan

xuantuanx30
Bùi Xuân Tuấn
xuantuanx30

alt
Phạm Ngọc Vĩnh
ngocvinhp5
 
 

 

 

 

 

VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
 

 

Đường Thi mười Thế kỷ vào ta
 

Hàn Luật đầu tiên gọi đó mà
 

Áp dụng thơ Nôm rồi phát triển
 

Kế thừa dân tộc đã thăng hoa
 

Nâng lên tới một tầm cao mới
 

Hoàn thiện đến giờ dáng khác xa
 

Vốn cổ cha ông mình để lại
 

Được thuần hóa Việt của trong nhà!
 


L.T.H.

Bài họa của Cố Nhân:

ĐƯỜNG LUẬt CỦA TA

Đường luật ngọt ngào chính của ta
Hàn Thuyên sáng tạo mới kia mà
Chử nôm đẽo gọt nên khuôn ngọc
Trí Việt nưng niu vạn giống hoa
Luật lệ ngày xưa gò bó lắm
Ngôn từ thời mới  được bay xa
Tinh thần dân tộc trong câu chữ
Nghiên bút cũng lo giữ vững nhà/ 

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

MÃI VỚI ĐƯỜNG THI

Kết nối Đường thi thỏa chúng ta
Cho câu thơ ấy mãi hay mà
Vần này mãi dũa ngời như ngọc
Đối đấy luôn rèm thắm tựa hoa
Biết mấy bạn bè tình thấm đậm
Bao nhiêu thi hữu nghĩa sâu xa
Bảo tồn vốn cổ lòng tha thiết
Bản sắc tinh hoa đến mọi nhà!

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

ĐƯỜNG LUẬT HÔM NAY
           ( Bát vỹ âm "a")
Cuộc sống hôm nay của chúng ta
Thơ Đường luật vẫn rất cần mà
Bác bao ý kiến chê nên xóa
Cũng lắm lời khen rạng sắc hoa
Thi liệu tất nhiên đa dạng hóa
Ngôn từ chọn lựa tiến thêm xa
Nội dung sáng tạo nhiều điều lạ
Vốn cổ phát huy đẹp nước nhà


Nguyễn Bình Sơn

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

 GÓC  NHÌN

Tiếng Việt trầm hùng của chúng ta
Hàn Thuyên vận dụng nổi danh mà
Thơ còn ấp ủ nhiều nhân đức
Phú lại tìm tòi lắm mỹ hoa
Bút hẹn trao tình đi khắp nẻo
Tâm đồng gửi nghĩa đến nơi xa
Nâng niu vốn quý người xưa tặng
Bạn hữu cùng vui vịnh nước nhà.


Trần Ngọc Bích 

Bài họa của tuyen45:

ĐƯỜNG LUẬT THANH TAO

Thanh tao đường luật Việt văn ta
Sáng tạo nâng cao tuyệt tác mà
Chữ nghĩa dũa mài thành hạt ngọc
Ngôn từ đánh bóng hóa bông hoa
Luật niêm vốn cổ xưa gò bó
Câu tứ thời kim đã khác xa
Con cháu  ngày nay đều quý trọng
Gìn như giữ của ở trong nhà.

tuyen45

Bài họa của Đức Chính:

THƠ ĐƯỜNG NƯỚC VIỆT

Thơ Đường sáng tạo của dân ta
Ông tổ Hàn Thuyên áp dụng mà
Mỗi chữ giũa rèn mang nét ngọc
Từng từ trau chuốt chứa hình hoa
Tạo đà nghệ thuật đang vươn tới
Khởi thế tinh thần sẽ tiến xa
Vốn cổ nâng niu cần quý trọng
Ví  như của quí giữa muôn nhà.

Đức Chính

Bài họa của Xuân Lộc:

SỐNG MÃI ĐƯỜNG THI
          (Bát vĩ âm "a")
Khắp cả ba miền ở nước ta
Đang say Đường luật - thể xưa mà
Tám câu tươi rói xanh như lá
Bảy chữ lung linh thắm tựa hoa
Mười kỷ trường tồn còn tiến hóa
Ngàn năm phát triển vẫn vươn xa
Đắm cùng tứ mới say vần lạ
Sang trọng,hào hoa - vốn nước nhà!


Xuân Lộc

Thơ của Chiến Anh:

THƠ ĐƯỜNG
    

Thơ Đường bám luật lại tôn niêm
Muốn học cho nên chẳng cảm phiền
Bảy chữ tám câu dù rắc rối
Năm mưới sáu chữ sáng đài nghiên.

Chién Anh

Bài họa của Trần Quang Tuân:

ĐƯỜNG LUẬT CỦA TA

Đường Luật nghìn năm có ở ta
Cha Ông khởi phát viết nên mà
Tâm hồn dân tộc cho ra trái
Cảm hứng thơ nôm được kết hoa
Vần điệu cách tân lời chắp cánh
Khuôn lề đổi mới tứ bay xa
Bảo tồn vốn cổ nâng tầm mới
Rạng rỡ văn chương của nước nhà

Trần Quang Tuân

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

 KHO BÁU ĐƯỜNG THI

Tinh túy Đường Thi tới nước ta
Nghìn năm chắt lọc mới nên mà
Khởi đầu vua Lý cho hòa nhập
Tiếp đến đời Trần rộ kết hoa
Câu tứ đã không ngừng biến hóa
Luật niêm luôn sáng tạo thêm xa
Cháu con trân trọng dòng thơ quý
Phát triển thành kho báu của nhà. 

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

BẢO TỒN VỐN CỔ
(Họa đảo vận - Bát vĩ "a')
Việt hóa Đường Thi chính của nhà
Lên  tầm  cao mới  tiếng  vang xa 
Nguyễn Thuyên nâng cấp ngời muôn đóa
Hàn  sĩ  kế  thừa  sáng  vạn  hoa 
Thời trước  luật niêm  xơ  cứng quá 
Bây  giờ  câu  chữ  mượt  êm  mà
Bảo  tồn  vốn  cổ  đừng  lơi  lả
Rạng  rỡ  kho  tàng  văn  học  ta

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Liêu Đình Bá:

VỐN CỔ CÁCH TÂN

Tiếng Việt tám thanh của chúng ta
Đọc ngâm trầm bỗng nhạc hay mà
Nguyễn Thuyên vận dụng khoe muôn sắc
Hàn Sĩ kế thừa nở vạn hoa
Thuở trước niêm vần khô khiển quá
Ngày nay nhịp điệu dịu dàng xa
Ngôn từ đổi mới thành viên ngọc
Vốn cổ cách tân đẹp nước nhà.

Liêu Đình Bá 

Bài họa của bác Lê Phước Vang:

TÔ ĐẸP VĂN THƠ

Du nhập Đường thi vào nước ta
Lịch trình để lại đó thôi mà
Ngày đầu vào cuộc đang còn lạ
Năm tháng trau dồi đẹp tựa hoa
Thuở trước ngôn từ thô thiển quá
Bây giờ vần điệu dịu dàng xa
Nâng nui gọt giũa càng sắc sảo
Tô đẹp văn thơ của nước nhà.

 Lê Phước Vang

Bài họa của Thiện Phc:

VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
(Kính họa theo đề) 

Các cụ ngày xưa cũng giống ta
Nhờ thơ gửi cảm xúc thôi mà
Thương thân kẻ thế nêu đời vật
Xót phận người trần mượn kiếp hoa
Chữ thật tài tình câu rất đắt
Từ thì sắc sảo nghĩa càng xa
Không dùng bút lực "bình" thiên hạ
Viết để làm gương giữ đạo nhà.

Thiện Phc 24/09/2015

Bài họa của Ngọc Tình:

SAY THƠ
 
Đã lỡ say rồi chẳng thể xa

Nghe đàn thánh thót giọt thơ mà
Thi đường chót vót nhìn như núi
Mấy tứ lờ mờ ước tựa hoa
Dẫu gió muôn đời không kết lại
Thì ta một chữ chẳng rời xa
Văn chương đất Việt càng trong sáng
Kiến thức lung linh thắp mọi nhà
 
 Ngọc Tình 
TN 25-9-2015

alt

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=490307

TRỞ LẠI LÀNG THƠ. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 22 Sep, 2015, 05:58 | Thơ | (544 Reads)

Cây Đa Đường Luật Lê Phước Vang năm nay 83 tuổi ( sinh năm 1932 ). Tuổi càng cao, sức khỏe càng kém đi là điều tất nhiên! Bởi vậy gần một năm qua, Nhà thơ vắng bóng ở Làng Thơ. Nhờ có tình yêu Thơ tha thiết, nghị lực bản thân và sự chăm sóc của gia đình, Nhà thơ đã đẩy lùi được bệnh tật trở lại Làng thơ!
Chúc nhà thơ Lê Phước Vang sức khỏe và bút lực lại dổi dào như xưa! 

 lephuocvang32
Nhà thơ Lê Phước Vang

alt

 

TRỞ LẠI LÀNG THƠ
 

 

Lê Phước Vang đây! thật bất ngờ!
 

Gần năm vắng bóng ở làng thơ
 

Ốm do tuổi tác luôn còn đợi
 

Đau bởi cao niên vẫn sẵn chờ
 

Lục bát khát khao từng giấc mộng
 

Đường Thi cháy bỏng mỗi cơn mơ
 

Vượt lên bệnh tật không lùi bước
 

Tái ngộ mừng vui đến sững sờ!
 


L.T.H.

alt

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 MỪNG VUI HỘI NGỘ

Bác Vang trở lại thật không ngờ
Vắng mặt  gần năm  ở chiếu thơ
Sức giảm  tuổi già  đau phát sợ
Lực suy  cao lão  bệnh  rình chờ
Thất ngôn âm điệu luôn nhung nhớ 
Bát cú thanh vần vẫn mộng mơ  
Bằng hữu anh em mong gặp gỡ
Mừng vui hội ngộ sững cùng sờ !

Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của Xuân Lộc:

PHÚC HỮU TRÙNG LAI
                (Hoán vận)
Biền biệt bao ngày xa chiếu thơ
Ốm đau bệnh tật,chẳng nào ngờ
Cả năm Lục bát không thèm ngó
Suốt tháng Đường thi chẳng dám sờ
Ước gặp bạn bè vui xướng họa
Thì nay đã thỏa-tưởng là mơ
Vui nhiều, khi thấy bao thi hữu
Nghe ngóng,mong tin-vẫn đợi chờ!


Xuân Lộc 

Bài họa của bác Nguyễn Đương:

BẠN XƯA GẶP LẠI

Bạn xưa gặp lại khó ai ngờ
Đời lại cho ta gặp bạn thơ
Tuổi tác đã cao gân cốt nhão
Tâm hồn chẳng cỗi tứ thơ chờ
Đường thi đắm đuối vui bạn hữu
Lục bát long lanh hiện giấc mơ
Đã vượt khó khăn lui bệnh tật
Trăm tuổi trăm năm chẳng sẩm sờ

Nguyễn Đương

Bài họa của Liêu Đình Bá:

THIÊN TÀO NHẦM LẪN

Nhầm lẫn bác Vang thật chẳng ngờ
Thiên Tào gọi lộn một nhà thơ
Bất thường phát bệnh may qua khỏi
Mạnh khỏe tự nhiên cõi chết chờ
Mừng rỡ phục hồi cây bút lão
Tái sinh trở lại ngỡ trong mơ
Một năm vắng bóng xa thi hữu
Ra mắt anh em thấy muốn sờ.


Liêu Đình Bá

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

CHÀO BÁC LÊ PHƯỚC VANG

Bác Vang xuất hiện chẳng ai ngờ
Bởi vắng thường xuyên ở Hội thơ
Bạn hữu cao niên luôn vẫn đợi
Anh em ít tuổi vẫn mong chờ
Ơn trời sức khỏe vừa nay đỡ
Tạ đấng sinh thành giữ ước mơ
Thi phú tuôn trào còn cứ ngỡ
Ốm đau những tưởng bút quên sờ...

Nguyễn Bình Sơn 

Bài họa của bác Lê Phước Vang:

 KHỎI MONG SỜ

Rưng rưng nước mắt giữa làng thơ
Tình cảm cho tôi thật bất ngờ
Chứa chất lời vàng bao nổi nhớ
Chân thành ý ngọc bấy trông chờ
Duyên xưa còn đó bao ngày đợi
Nghĩa cũ là đây bấy tháng mơ
Đa tạ tấm lòng bao chiến hữu
Lê Vang cố gắng khỏi mong sờ. 

 
Lê Phước Vang 

Thơ của Nguyễn Đắc Công:

THUỐC TIÊN

Liều thuốc như tiên thật bất ngờ
Niềm vui cảm hứng ấy là thơ
Ốm đau bệnh tật lùi xa hết
Sức mạnh vô hình chẳng phải mơ.


Nguyễn Đắc Công

Bài họa của Cố Nhân:

MỪNG BÁC LÊ PHƯỚC VANG

Lâu nay biền biệt , thật không ngờ
Lê  Phước Vang  ta vẫn nhớ thơ
Sức khỏe phục hồi nghiên bút đợi
Ốm đau gác lại bạn văn chờ
Đường thi thấp thoáng trong vườn mộng
Tứ tuyệt  hiện hình ở cõi mơ
Mừng bác  thu này thêm  sức khỏe
Thấy rồi mặc khách vẫn mong sờCool

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

 NIỀM  VUI

Niềm vui vụt đến có đâu ngờ

Gặp bác tươi cười tới hội thơ
Thái lão nhìn đời đầy khát vọng
Thi nhân tặng chữ thỏa mong chờ
Xua đau, ngắm cảnh thêu hoài bão
Đuổi mỏi, tìm vần dệt ước mơ
Nối rộng vòng tay cùng bạn hữu
Còn bao đố kỵ quyết không sờ.

Trần Ngọc Bích

Bài họa của Trần Quang Tuân:

CHẲNG THỂ NGỜ

Suốt cả năm rồi Bác vắng thơ
Bao nhiêu bạn hữu ngóng mong chờ
Giao lưu ý đẹp lòng còn nhớ
Xướng hoạ lời hay dạ vẫn mơ
Bệnh tật ùa về nên bỏ dở
Ốm đau ập tới phải đành trơ
Trời thương phúc ấm ra tay đỡ
Xuất hiện trên trang chẳng thể ngờ


Trần Quang Tuân

Bài họa của tuyen45:

VƯỢT QUA ĐỊNH MỆNH

Vượt qua định mệnh thật không ngờ
Bác Phước lại về với chiếu thơ
Bạn hữu Blog ta luôn đón đợi
Anh em mạng nét vẫn mong chờ
Đường thi "Ông" xướng bao tham vọng
Lục bát "Anh" ngâm thỏa mộng mơ
Sức khỏe tăng lên lùi bệnh tật
Cháu con phấn khởi sững thêm sờ.

tuyen45 22/9/2015

Bài họa của Ngọc Tình:

TUỔI HẠC TÌNH THƠ
 
Tuổi hạc làng văn dệt tiếng thơ.

Khỏe rồi bác lại đến không ngờ
Lời lưu mến phục thâm tình ngóng
Bút lộng trào dâng mặc khách chờ
Vững cội tao đàn xanh khúc nhạc
Bền tâm vườn chữ thắm đồi mơ
Đam mê xướng họa vui bè bạn
Hội ngộ đoàn viên lóng lánh tơ. 
 
 Ngọc Tình TN 23-9-2015

Bài họa của Đức Chính:

TRỞ LẠI LÀNG THƠ

Cả năm vắng bác thật không ngờ!
Mắc bệnh nên đành nghỉ chiếu thơ
Bạn hữu xa xôi thôi khỏi ngóng 
Anh em gần gũi đỡ mong chờ
Say vần lục bát tâm còn mộng
Mê tứ Đường thi trí vẫn mơ
Cao tuổi nhưng lòng đâu nản chí 
Khỏi đau tiếp tục bút nghiên sờ.

Đức Chính

Bài họa của Chiến Anh:

HỌA NGUYÊN ĐỀ Y VẬN
 
Phước Vang trở lại mấy ai ngơ
Dẫu nghỉ khôn nguôi vẫn nhớ thơ
Một quãng thời gian thi hữu đợi
Gần năm bẩy tháng anh em chờ
Nuột nà Lục bát nuôi hoài bão
Khúc triết Đường Thi trọn giấc mơ
Bạo bệnh lùi xa không hụt hẫng
Khiến cho thiên hạ sững thêm sờ.
 
Chiến Anh

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=490075

LONG MẠCH HỒ TÂY.Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 20 Sep, 2015, 06:21 | Thơ | (637 Reads)

Tôi vốn không mấy tin vào những chuyện tâm linh. Nhưng thực tế đã xảy ra nhiều chuyện không thể phủ nhận cũng như không thể giải thích được, khiến tôi phân vân…
Các “Thầy Tầu” với mưu sâu, kế hiểm hai lần định triệt Long mạch ở Hồ Tây, nhưng cả hai lần đều thất bại thảm hại, và các “Thầy Tầu” đã phải trả giả bằng chính sinh mạng của mình!
Lần thứ ba thâm độc hơn, họ định dùng chính tay ta triệt ta bằng cách xúi xây dựng đường sắt trên cao qua Hồ Tây! Tuyến đường sắt này không những băm nát cảnh quan tươi đẹp của Hồ Tây mà mục đích chính là chặt đứt Long mạch bằng những chiếc cọc Bê tông cốt thép dài đên vài chục mét xuyên thủng đáy Hồ Tây, chặt đứt Long mạch! May thay, bằng cặp mắt tinh tường và tinh thần trách nhiệm công dân cao, nữ Kiến Trúc Sư Trần Thanh Vân phản đối quyệt liêt, được sự ủng hộ của giới Kiến trúc Hà Nội cũng như cả nước; Nhân dân Hà Nội cũng như cả nước. Trước làn sóng phản đối mãnh liệt đó, Họ phải “tạm dừng” Dự án này!

Tôi gửi lời cảnh cáo đến các “Thầy Tầu” và các “Quan Ta” không được phép động đến Hồ Tây cổ kính, một vùng thủy linh!

Kê hoạch phá hủy Long mạch Hồ Tây
Đường sắt Hồ Tây-Ba Vì xuyên qua 8 Quận, Huyện ở Hà Nội

alt
                         Hồ Tây cổ kính mà thơ mộng

alt
                              Dự án Đường sắt Hồ Tây-Ba Vì

 

LONG MẠCH HỒ TÂY


Thầy Tầu triệt phá đến hai lần!
 

Long Mạch vẹn nguyên lại thiệt thân
 

Giá họa tai ương loài quỷ dữ
 

Độ trì nạn thoát  bậc tiên thần
 

Gian tà lén lút bầy dơi chuột
 

Trung thực đàng hoàng các quý nhân
 

Cảnh cáo Pháp sư cùng nội gián
 

Thủy linh mạo phạm tử mười phần!
 


L.T.H.

alt
                  "Hai anh em" Hồ Tây (bên phải) và Hồ Trúc Bạch
Sở dĩ tòa nhà kia được mệnh danh là “pháo đài” vì nó nằm ở một vị trí trọng yếu, có thể bao quát Phủ Chủ tịch, khu Văn phòng Chính phủ, khu Cơ quan Trung ương… và có chiều cao gần như gấp đôi Lăng Bác.
Tòa nhà Kinhdo Tower  xây dựng ở 8B phố Lê Trực được mệnh danh là
"Pháo Đài"
vì nó nằm ở một vị trí trọng yếu, có thể bao quát Phủ Chủ tịch,
khu Văn phòng Chính phủ, khu Cơ quan Trung ương…Và có chiều cao gần
như gấp đôi Lăng Bác!
Đối tác là Tập đoàn xây dựng Quảng Chấu của China.
Liệu đây có phải là trò "trấn yểm" của các "Thầy Tầu"?

Bài họa của Liêu Đình Tự:

 HÁ ĐƯỢC PHẦN

Trung cẩu chơi khăm đã mấy lần 
Khác nào độn thổ để nương thân
Thâu long yểm mạch tiêu hiền sĩ
Sái thủy phù binh phạm thánh thần
Bất chính nghịch trời phi đạo đức 
Vô lương trái đạo mạc lòng nhân
Mưu ma chước quỉ sao hèn hạ
Động đến anh linh há được phần.

Liêu Đình Tự

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

VẠCH MẶT CHỈ TÊN

Yểm cõi linh thiêng đã mấy lần

Động vào chốn ấy phách lìa thân
Tai ương nghiệm ứng quân gian tặc
Nạn  khỏi độ tri  bậc  thánh thần
Xúi  giục  phơi  ra  danh  quỉ  ác
Can ngăn chỉ rõ chính hiền nhân
Thày Tàu cấu kết quan tham Việt
Vạch mặt nêu tên  đến nhận phần

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Đức Chính:

 CHỚ PHẠM PHẦN

Phù thủy chú tầu đã lắm lần
Động vào long mạch chết tan thân
Gieo tai rắc họa loài yêu quái
Giải nạn trừ oan bậc thánh thần
Dạ sói lòng lang tên khỉ dữ
Tâm người trí Phật những hiền nhân
Hồ Tây gương phản trò ma thuật
Khuyến cáo pháp sư chớ phạm phần.

Đức Chính

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

LINH KHÍ NƯỚC NAM 

Mặc chúng tan thây đến mấy lần
Đụng vào Long Mạch chết trôi thân
Ý  đồ quậy phá mưu thầy pháp
Tỉnh táo vững tin sức thánh thần
Vạch mặt chỉ tên quân nhũng nhiễu 
Tiếp tay dẫn lối lũ tha nhân
Ngang nhiên xúc phạm Hồn Non Nước
Linh khí hùng thiêng đã triệt phần


Nguyễn Bình Sơn

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

 HIỂM HỌA NHÃN TIỀN

Hiểm họa Tầu Ô biết mấy lần
Bao đời dân Việt chẳng yên thân
Mưu sâu dịch mốc xâm rừng quý
Quỷ kế mượn tay cướp nỏ thần
Ngộ nhận kẻ thù thành bạn hữu
Dễ nhầm người ác tưởng ân nhân
Ngu si dốt nát nghe đường mật
Cay đắng chuốc thêm gấp bội phần.

Ngô Quốc Lộc

Thơ của Nguyễn Đắc Công:

CẢNH GIÁC

Mưu đồ trấn yểm có từ lâu
Chớ đẻ mắc mưu bọn Khựa Tầu 
Cứ có thời cơ là nó triệt
Lơ là cảnh giác... họa về sau.


Nguyễn Đắc Công

Bài họa của Liêu Đình Bá:

 GIAN THẦN CẤU KẾT

Nổi chìm thế sự đã bao lần
Tham vọng thầy Tàu yểm hậu thân
Biển rộng còn đây... loài ác quỷ
Non cao vẫn đó... lũ hung thần
Máu xương chiến đấu lòng trung nghĩa
Nanh vuốt xâm lăng miệng giả nhân
Ngày tháng lân la thù tưởng bạn
Gian thần cấu kết lợi chia phần.

Liêu Đình Bá 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=489931

HAI HỌ THAY…HAI HỌ! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 18 Sep, 2015, 06:26 | Thơ | (435 Reads)

EVN có tân Tổng Giám Đốc

EVN được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động

EVN chưa xứng đáng được phong danh hiêu Anh hùng


alt
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tặng hoa chúc mừng tân
Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An. Nguồn: internet


HAI HỌ THAY…HAI HỌ!
 

Ông hai họ thay ông hai họ
Phạm Lê rồi nay có Đăng Hoàng
E vi en (EVN) thật vẻ vang
“Anh hùng lao động” bảng vàng đưa lên

Độc quyền mà liên miên thua lỗ
Giá Điện tăng vì cố đưa vào
Biệt thự, căn hộ cấp cao
Bể bơi, Ten nít ào ào tính thêm

Phạm Lê Thanh êm đềm mà…rút
Công nhân ông mừng hụt mất rồi
Nhớ lời ông: thương quá thôi
Lương có bẩy triệu thế rồi sống sao?

Trong khi ông lương cao chót vót
Chỉ…chơi không mà ngót vài trăm
Phải chăng ghế đã…ngồi nhầm
Không nghe thiên hạ rủa ầm…cơm toi!

Giá điện cứ tăng rồi tăng mãi
Để cho ông thoải mái…tiêu pha
Sao không học tập người ta
Độc quyền phá bỏ mới là điều hay!

Đặng Hoàng An lên thay ngồi ghế
Đổi mới hay…cứ thế mà làm?
Danh hiệu đừng…tít mắt ham
Hãy nghe dân chúng oán than Ngành mình!

Nhiều bê bối thực tình khó gỡ
Hy vọng nhiều đặt ở Hoàng An
“Thắp sáng niềm tin” ngập tràn
Thanh đã…lạc giọng còn An: yên bình?


L.T.H.

alt

Cảm tác của mọi người:

Cố Nhân:

Ông hai họ  không chung một tổ
Bởi thế nên làm khổ dân ta.
Giá điện cả nước kêu ca
Ông cọng luôn cả giá nhà bể bơi
Thế là các mẹ hết hơi
Kêu trời không thấu đất thời quá sâu
Điện khí hóa mà đâu cũng khổ
Còn mấy ông cứ nổ  liên thanh
Họp hành vẫn nói loanh quanh
Mấy năm thua lổ giờ tranh anh hùng!
Lương hai trăm triệu ung dung
Bổng nhiên thay ngựa không dùng nửa sao
Mấy năm ngồi ở ngôi cao
Giờ trao cho Đặng chắc gì đã An
Dân tình đã mấy gian nan
Biết rồi quan mới tính toan thế nào.
Hoa ôm trước ngực đẹp sao
Điện không hạ giá cho vào sọt thôi 

Liêu Đình Bá:

 XÓA BỎ ĐỘC QUYỀN

Xóa bỏ độc quyền để cạnh tranh

Giá thành giảm xuống đỡ dân lành
Một mình một chợ gây bao cảnh...
Xem có nước nao giống nước minh?

Minh Tâm:

Ông nào cầm chịch cũng vậy thôi
Xoay xở dân đen hiểu quá rồi
dám tin lại có ông A........Z
Không biết tham ô.....giữ ghế ngồi...Cool 

tuyen45:

ĐỘC QUYỀN

Độc quyền sao lại kêu thua lỗ
Giá cả tự tăng khổ dân lành
Không người cạnh chẳng kẻ tranh
Tự thu tự phát tự anh thổi còi
***
Đồng bào bảo lũ toi cơm đấy
Mắt, tai bộ trưởng thấy, nghe rồi
Ghế kia ông vẫn muốn ngồi
Thì xin hãy nhớ lấy lời khuyên can.

Nguyễn Bình Xuyên:

LỜI HỨA ÔNG HAI HỌ

Vừa bổ nhiệm trình ngay đề tặng
Ngành Anh Hùng công Đặng Hoàng An
    "Giá điện không để tăng tràn"
Năm nay ổn định khôn ngoan đợi chờ

Khi Ngân hàng đổi thay tỉ giá
Ba Tập Đòan* phồng má kêu to
     Đề nghi trên hãy duyệt cho
Nếu không tăng giá e nguy sập rồi

Giá điện tăng dân không chịu nổi
Cả xã hội đòi hỏi công khai
     Minh bạch tính đúng không sai
Sân gôn, Ten nit, Lâu đài... loại đi

Phạm Lê Thanh yên lòng về nghỉ
Nợ chất chông đã kí người thay
     Đổi mới ngành nhớ làm ngay
Độc quyền xóa bỏ từ nay dân nhờ

Những khó khăn dần dần tháo gỡ
Năng suất lao động nhớ nâng cao
     Bộ máy tuyển dụng ào ào
Cần rà soát lại nhảy vào làm ngay

Nhiều  bê  bối  sắn  tay cố  gắng
Ngành hi vọng ở Đặng Hoàng An
     Niềm Tin Thắp Sáng" truyền lan
Anh hùng Lao động Dân bàn nay mai!

Thái Hà:

 CŨNG THẾ THÔI
 
 Ai làm thì cũng thế mà thôi
 Mẹ dưỡng cha sinh mãi thế rồi
 Quyền phát quyền thu nào được biết 
 Riệu kia bình mới thản nhiên ngồi 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=489758

"THẮP SÁNG NIỀM TIN"?(!).Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 16 Sep, 2015, 06:25 | Thơ | (879 Reads)

Lỗ chỏng gong, EVN vẫn được đề nghị nhận danh hiệu Anh hùng lao động

alt

alt

 

“THẮP SÁNG NIỀM TIN”?(!)
 

 

“Thắp sáng niềm tin”…tắt ngấm rồi!
 

Từ lâu nguội lạnh tối tăm thôi
 

Tiếng chê lan khắp trên trang báo
 

Lời trách truyền trong miệng mọi người
 

Đề nghi Anh hùng sao…muốn khóc
 

Tự phong xuất sắc thật…buồn cười
 

Làm ăn lỗ lớn không ai sánh
 

Thế độc quyền kia vượt cả trời!
 


L.T.H.

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 NIỀM TIN ĐÁNH CẮP

Niềm  tin  đánh  cắp  tự  lâu  rồi
Chỉ thấy khách hàng ngán ngẩm thôi
Tiếng trách lan tràn nghe phát chối
Lời chê truyền rông biết bao người
Làm  ăn  lỗ  lớn  không  ai  nói 
Chia  chác  lãi  to  cả  nhóm  cười 
Đề  nghị  anh  hùng  là  có  tội 
Độc quyền xóa  bỏ hết con trời !

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Cố Nhân:

 ĐIỆN KHÍ HÓA ƠI

Điện khí hóa ơi đống nợ rồi
Đầu tư dàn trải dẹp ngay thôi
Lời khen chỉ có nơi ngành bộ
Oán thán xem ra đủ hạng người
Đề nghị anh hùng không mắc cở
Nhận mình bậc nhất đúng trò cười
Mấy năm kêu lổ  quên nhanh thế
Giá đổ đầu dân  chẵng kể trời/ 

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Liêu Đình Tự

ĐÁNH MẤT NIỀM TIN     

Niềm tin đánh mất chẳng còn rồi

Dư luận bàng hoàng mãi đó thôi
Tiếng tốt một thời trong xã hội 
Lời chê nay đã khắp muôn người 
Tập đoàn tiêu biểu cần xem xét
Ngành điện tiên phong dở khóc cười
Kinh tế thị trường đâu dễ tránh
Không hay thua lỗ chớ kêu trời.

Liêu Đình Tự

Thơ của Thi Sĩ Gàn:

BẤT HỢP LÝ

Yếu phẩm cầm cương họ vẽ hoài
Lâu đài khách sạn để dành ai
Dân tình khóc thảm thương vì điện
Đại chúng cười trơ trẽn của ngài
Lạy thánh ăn gì con đãi cả
Om tiền nuốt vậy mỏ chành ngay
Ôi giời lố bịch còn bao nữa
Hỏi thế mà nghe được cũng tài

thisigan

Bài họa của Trần Quang Tuân:

MẤT NIỀM TIN

Tập đoàn tàu thuỷ biến đâu rồi !
Công nợ chây ì khốn khổ thôi
Sản phẩm làm ra xơi tất cả
Vật tư lấy chịu quỵt bao người
Niềm tin doanh nghiệp rơi tàn hết
Lời hứa thương gia rõ đáng cười
Cơ cấu tái xong nay trốn biệt
Tiếng kêu đòi trả động vang trời

Trần Quang Tuân

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

RÕ NỰC CƯỜI

Kêu than nghe lắm đã nhàm rồi
"Lỗ nặng !" xin bù mãi đó thôi
Bao cấp liên hồi tăng giá điện
Độc quyền tiếp diễn ép tình người 
Anh hùng kiểu ấy sao mà trọng
Xuất sắc thế kia rõ nực cười 
Danh hiệu thiêng liêng đem bán rẻ
Bàn tay dơ dáy muốn che trời ! 

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của tuyen45:

NIỀM TIN CẨU GẶM

Cẩu gặm niềm tin sứt mẻ rồi

Đồng bào ngao ngán quá đi thôi
Lời khen tắt ngấm trong dân chúng
Tiếng oán truyền lan đến mọi người
Điện lực cửa quyền… tăng giá bán
Khách hàng chán ngán giảm môi cười
Thế mà đề nghị anh hùng đấy
Giữa lúc kinh doanh lỗ ngợp trời.
 
Tuyen45  16/9/2015

Bài họa của Liêu Đình Bá:

ĐỘC QUYỀN NÊN XÓA

Oán than năng lượng đã lâu rồi
Bao cấp đến giờ tiếp tục thôi
Lỗ lớn vờ kêu tăng giá điện
Lời to chia chác túi từng người
Anh hùng chước quỹ sao không ngượng
Xuất sắc mưu ma thấy nực cười
Danh hiệu trò hề thiên hạ chửi
Độc quyền nên xóa để làm trời.

Liêu Đình Bá

Bài họa của Nguyến Đắc Công:

  HỎI ÔNG TRỜI

Niềm tin đã tắt tự lâu rồi
Ép giá độc quyền phải chịu thôi
Hưởng thụ giầu sang cho mấy kẻ
Lao đao khốn khổ biết bao người
Tự tôn thắp sáng sao hài hước 
Danh hiệu tấn phong đến nực cười
Tiền Điện thu nhiều sao lỗ lớn?
Dân ta chỉ biết hỏi ông Trời.

Nguyễn Đắc Công 

alt

alt

alt

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=489554

CHỚ CÓ THA! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 14 Sep, 2015, 06:12 | Thơ | (573 Reads)

Bất chấp Dư luận phản đối mãnh liệt, Sơn La vẫn quyết xây Tượng Đài 1400 tỷ đồng!

Sơn La xây cụm công trình 1400 tỷ: Vụng chèo vụng cả chống

Sơn La vẫn còn 36.000 người thiếu đói!

Lanh dao Son La: Tuong dai Bac chi co 200 ty dong
                  Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Hà Giang.

alt
                   Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh

 

 

CHỚ CÓ THA!
 

 

Ngoạm miếng mồi ngon chẳng nhả ra
 

Tượng Đài nghìn tỷ ở Sơn La
 

Dân nghèo thiếu thốn Quan…thây mẹ
 

Trẻ khổ khó khăn Lại…kệ cha!
 

Cố đấm ăn xôi so tỉnh bạn
 

Quyết dành giật "lộc" sánh người ta
 

Một bầy sâu mọt ngang nhiên...đục
 

Thuốc diệt phun ngay chớ có tha!
 


L.T.H.

alt
Những đứa trẻ vùng cao xa lạ với quần ấm, tất hay giày, dù cái rét ở nơi này
khắc nghiệt hơn vùng đồng bằng rất nhiều. (Ảnh: triviet24h.vn)

Bài họa của Cố Nhân:

NÓI THẬT RA

Có mấy hộ nghèo nói thật ra
Đêm ngày trẻ đói bụng còn la
Bốn trăm (415) bản sắn  đau lòng mẹ
Năm huyện khoai ngô xấu mặt "cha"
Nhà nát vội chi treo ảnh Bác
Phên thưa chỉ tội lạnh dân ta
Tự do mà để ngàn người khổ
Những kẻ cầm đầu quạ sớm tha

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

 TÉ NƯỚC THEO MƯA

Dự án khoét vào chẳng dứt ra
Cái đồ nhũng nhiễu mặc kêu la
Còn đây bản đói cho buồn cháu
Vẫn đó làng nghèo để xót cha
Hàng tỉ vung ra sung sướng họ
Từng đồng góp lại khổ đau ta
Theo mưa té nước hòng xà xẻo
Dạ nó đen ngòm, bụng thối tha! 

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

QUYẾT KHÔNG THA !

Bảo nhau ngoạm chặt chớ buông ra
Tìm  hiểu  vài  nơi  cách  liếm  la 
Bắc  Cạn  đi  nhìn  xây  Tượng  Bác
Gia  Lai  đến ngắm dựng  Đài  Cha
Trẻ  nghèo  thất học  đau  lòng Mẹ
Người  đói  không đường  xót dạ ta 
Ngàn tỷ (l400) đầu  tư  dân cực khổ
Chất chồng  tội ác  quyết không tha


Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

DỰNG TƯỢNG MOI TIỀN

Dự án bao đầy túi thẳng ra
Cho dù báo chí mãi kêu la
Nhà nghèo nứa lá thây bà mẹ
Trường học tranh tre mặc kệ cha
Ngàn tỷ đầu tư xơi sướng quá
Từng đồng thuế đóng khổ gì ta
Bác Hồ đã mất đâu còn hả
Dựng tượng moi tiền tớ chẳng tha.


Liêu Đình Bá

Bài họa của vanphuong:

 QUYẾT KHÔNG THA!
 
Mồi ngon đâu dễ lại buông ra
Bất chấp mọi người lớn tiếng la
Trẻ nhỏ khó khăn vì vắng mẹ
Học sinh thiếu thốn bởi xa cha!
Tuyến đường chẳng thể so ngang bạn
Trường lớp làm sao sánh với ta
Viện cớ Tượng Đài mà đút túi
Bầy sâu phá hại quyết không tha!

vanphuong

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

KHÓ DUNG THA

Tội này nhất định phải khui ra
Móc túi rõ ràng miệng vẫn la
Tiền nợ chất chồng vai cháu chắt
Tính tham bôi nhọ đức ông cha
Ngắm nhìn tượng đá vui lòng chúng
Trông cảnh nhà tranh xót dạ ta
Áo vải mong manh thành giáp sắt
Bác Hồ sống dậy khó dung tha.

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của tuyen45:

ĐÓI NGHÈO MẶC XÁC

Cọp đã vồ Bò chẳng thả ra
Mặc cho dân chúng gõ chiêng la
Mùi tiền ngửi thấy quan đâu bỏ
Vị “ấy” đánh hơi chó chẳng tha
Thiếu áo người già thì mặc xác
Đói cơm trẻ nhỏ kệ thây cha
Ông còn dựng tượng xây đài đã
Rút ruột công trình đút túi ta 

      tuyen45 14/9/2015

Bài họa của Nguyễn Đương:

NÓI RỒI THA

Tiền dân đóng thuế ,lấy chi ra
Nghìn tỷ đau lòng, Sơn chả La 
Dân đói sắn khoai đau ruột mẹ
Con đau lội suối não lòng cha 
Tượng đài ngàn tỷ cho ai sướng
Tưởng "niệm" nỗi mừng túi của ta
Phụ mẫu chi dân tha hồ khoét
Quan trên nói dzậy để rồi tha

Nguyễn Đương

Xin mời xem những hình ảnh dưới đây:

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=489361

HAI THÁI CỰC! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 12 Sep, 2015, 06:28 | Thơ | (701 Reads)

Dư luận "dậy sóng" vì nữ phóng viên Hungary ngáng chân người tị nạn

alt

Một nữ quay phim tên Petra Laszlo làm việc cho hãng truyền hình
N1TV, có liên quan đến đảng cực hữu Jobbik ở Hungary đã đá 2
trẻ em tị nạn và làm một người đàn ông bị ngã ở Roszke, giáp
biên giới Hungary vào ngày 8/9.
 

HAI THÁI CỰC!
 

 

Dòng người tị nạn đến Châu Âu
 

Chỉ mỗi nước Hung muốn…đuổi mau!
 

Đức Áo nhân từ ra nhận trước
 

Pháp Anh hào hiệp đón chào sau
 

Hà Lan Thụy Điển Bun (Bungaria) dung nạp
 

Thụy Sĩ Ban Nha Úc tiếp thâu
 

Gia Nã Đại Hoa kỳ mở cửa
 

So hai thái cực nghĩ mà đau!
 


L.T.H.

alt
Người tị nạn lũ lượt rời khỏi trạm xe lửa Keleti ở thủ đô Budapest của Hungary
sau nhiều ngày mắc kẹt tại đây do chính quyền nước này không cho họ lên tàu tới Tây Âu.

alt
Dòng người tị nạn mang theo toàn bộ đồ đoàn của họ đi bộ xuyên đêm tối
trên xa lộ M1 từ Budapest (Hungary) hướng về biên giới nước Áo. Xa lộ M1
là tuyến đường cao tốc chính để đi từ Budapest tới Vienna.
 

Thơ của Cố Nhân:

CUỘC ĐUA NHÂN ĐẠO

 Ở dưới nhân gian lộn xà ngầu
Dòng người tị nạn khắp trời Âu
Hảy suy cho kì sao dân khổ
Đáp án đưa ra tại cái đầu

Khởi sự ma nào  chịu nhận đâu
Tranh cãi no nê  mới chịu thâu 
Cuộc đua nhân đạo Hung về chót
Biển lửa châu Âu có bớt dầu

Có nhà tỷ phú đòi mua đảo
Để tạo công ăn tạo việc làm
Cho những cần lao đang khốn khổ
Không ai đem chuyện ấy ra đàm.

"Á Âu đâu cũng lòng trong đục
Vàng máu chia hai cảnh khổ giàu"
Quần chúng vùng lên cùng tranh đấu
Để đập cho tan những cái đầu.   he. .. he. .

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

CHIA SẺ TÌNH NGƯỜI

Tị  nạn  tràn  vào  khắp  đất  Âu 
Rất cần các nước nhận mau mau 
Riêng Hung Gia Lợi chưa cho náu
Đức Áo - Pháp Anh nhập trước - sau 
Cơ hội thay đời mong chóng thấu
Vận may đổi kiếp muốn nhanh thâu
Ca  Na  Đa,  Mỹ  chung lưng đấu
Chia  sẻ   tình  người bớt  nỗi đau 

Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

LIỆU HẾT ĐAU ?

Lộn xộn xẩy ra khắp Á - Âu

Rối ren tị nạn tiếp thưa mau
Bất an khó sống nên di tản
Tránh họa đâu ngờ giáng trước sau
Nhiễu loạn đất này không trụ nổi
Mong sang nước khác mở lòng thâu
Trông chờ thoát khổ người ban phát
Giải pháp nhân từ...liệu hết đau ?

Nguyễn Bình Sơn 

Bài họa của Liêu Đình Tự:

TỊ NẠN

Cảnh đời thấp thỏm nỗi lo âu
Tứ Á sang Âu muốn được mau
Đức Pháp lòng nhân mời ý trước
Áo Anh tính thiện đón người sau
Nhập cư chuyển quốc nhằm chờ vận
Xuất cảnh sang châu để náu thân
Chỉ mỗi nước Hung... là chẳng nhận
Dòng người tỵ nạn thấy thêm đau!

Liêu Đình Tự 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

Tham Vọng Đổi Đời

Đói nghèo tị nạn đất trời Âu

Vượt biển băng rừng để tới mau
Áo Đức lòng nhân mời kẻ trước
Pháp Anh dạ thiện đón người sau
Hung Ri gánh nặng từ không nhận
Thụy Điển sẻ chia cũng muốn thâu
Tham vọng đổi đời nên bất chấp
Hiểm nguy tính mạng cảnh thương đau!

Liêu Đình Bá

Bài họa của vanphuong:

XỬ THẾ…NGƯỢC CHIỀU!
 
Tị nạn tìm sang các nước Âu
Hung Ga Ry lại muốn qua mau!
Không cho Tầu chở ngay từ trước
Buộc phải nhận người chậm mãi  sau
Áo Đức miền Trung vui vẻ nạp
Anh Đan Mạch bắc sẵn sàng thâu
Pháp Ba Lan giơ tay chào đón
Xử thế…ngược chiều nghĩ thấy đau!

vanphuong

Bài họa thứ hai của Nguyễn Bình Sơn:

NỖI NIỀM TỊ NẠN

Canh cánh hết đời tại đất Âu
Tưởng rằng thoát chết cố chen mau
Trên đường di tản luồn xua đuổi
Nơi chấp nhận thân trốn trước sau
Ngơ ngác  lạc loài buồn  tủi hổ
Vật vờ trăn trở nhục đêm thâu
Nỗi niềm tị nạn luôn thường trực
Sống gửi thác nhờ mãi mãi đau

Nguyễn Bình Sơn 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=489266

NHÀ…HỌP! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 10 Sep, 2015, 06:16 | Thơ | (726 Reads)

Tòa nhà 200 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng hơn một năm đã xuống cấp nghiêm trọng!

alt
Tòa nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau được xây dựng với tổng kinh phí
gần 200 tỉ đồng đang bị mối, một đục khoét. Ảnh: Thành An

 

NHÀ…HỌP!
 

 

Nhà họp xây nhiều thế các Quan?
 

Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia…tràn?
 

Trước tiên Tỉnh Huyện nhanh nhanh…nhiễm
 

Sau đó Xã Phường chậm chậm…lan
 

Công quỹ vung tay đâu mắc tội
 

Tiền dân quá trán vẫn vô can
 

Chỉ bàn thực tế không hề nắm
 

Chia chác phần trăm bổng lộc ban?
 


L.T.H.

Bài họa của Cố Nhân:

QUỸ CÔNG NHƯ RÁC

Quỹ công như rác  thế sao quan?
Ổ dịch Trung tâm hội nghị  tràn 
Chẵng kể giàu nghèo  tỉnh huyện nhiểm
Không lo đói rách xã phường lan
Của chùa vung phí không người nhắc
Cổ dân bóp ngẹt mấy kẽ can
Biết đó nhưng lơ vì một giuộc
Giơ tay ủng hộ chính ngành ban

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

THA HỒ VƠ VÉT

Đua nhau lo lót để làm quan
Cò béo là do đục nước tràn
Dựng tượng Vĩ Nhân luôn tái diễn
Xây nhà Hội Nghị ắt lây lan
Ăn theo quen nết thường không bỏ
Biển thủ bén mùi thật khó can
Lãng phí tiền chùa ai phán xử
Tham ô núp bóng luật nào ban ?!

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của Liêu Đình Bá:

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ

Trung tâm hội nghị để cho quan...
Tốc độ xây nhanh kiểu dịch tràn
Xã Huyện không thua chưa thấy chán
Tỉnh Thành chảng kém cứ lây lan
Tiền chùa mặc sức ai nào cản
Công quỹ tha hồ mấy kẻ can
Kiểm duyệt đầu tư đâu giới hạn
Phần trăm tỷ lệ được chia ban


Liêu Đình Bá 

Bài họa của vanphuong:

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ !
 
Trung Tâm xây lắm để no Quan?
Tỉnh bác Tỉnh em cứ dựng tràn!
Gà gáy yêu nhau yêu tiếng gáy
Bệnh lan thích bạn thích lời lan
Cúng anh cúng chị ra vô sự
Lễ cụ lễ ông thoát bị can
Tiền thuế của dân là vỏ hến
Tội gì không hưởng lộc trời ban?


vanphuong

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

TRUNG TÂM HÔI HỌP

Trung Tâm hội họp nhóm toàn Quan
Ấp  ủ  từ  lâu  bỗng  phát  tràn 
Xã Huyện Hội trường, Khu Tưởng...chán
Tỉnh Thành Tru sở, Tượng Đài...lan
Tiền chùa phung phi nào ai... gián
Ngân sách bội chi chẳng kẻ... can
Chỉ  khổ  dân  ngheo  kêu  oán  thán
Công trình chia chác ngóng chờ ban

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Liêu Đình Tự:

THÓI THƯỜNG

Đầu tư xây dựng lợi cho quan 
Dự án mọc lên thấy ngập tràn
Kiến trúc hạ tầng tiền thất thoát
Chỉnh trang đô thị của lây lan
Nợ công nhà nước lòng không ngại
Tốn của nhân dân dạ chẳng can...
Phục vụ cộng đồng là cái bóng
Miễn sao bỗng lộc được ân ban.


   Liêu Đình Tự 

Bài họa của Đinh Hiểu Khác: 

HOÀNH TRÁNG

Trên dưới hằng hà sa số quan
Đua nhau nở rộ các ngành ban
Quanh năm lễ hội phong bao lắm
Suốt tháng họp hành yến tiệc lan 
Đâu biết nhà công chất lượng thấp
Miến là "túi tớ" bạc tiền tràn
Cứ xây cứ trát cho hoành tráng
Kín kẽ, mấy ai dính "bị can"!

Đinh Hiểu Khác
Bài họa của tuyen45:

NHIỄM BỆNH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ
-
Tiền dân cả núi đúng không quan ?
Tham nhũng chia nhau quốc nạn tràn
Tỉnh huyện mang mầm “nhà họp” nhiễm
Xã phường nhân giống “hội bàn” lan
Như là bệnh AIDS (ết) vô phương cứu
Lại tựa ung thư đến quét càn
Biết đấy nhưng mà cùng một kíp
Nội ra mất chức lộc ai ban ..? 

tuyen45 11/9/2015

alt
Mối, mọt đục khoét cơ sở vật chất trong Tòa nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh
Cà Mau được xây dựng với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng. Ảnh: Thành An

alt
Mối, mọt đục khoét cơ sở vật chất trong Tòa nhà Trung tâm Hội nghị
tỉnh Cà Mau được xây dựng với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng. Ảnh: Thành An


Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=489100

XEM TRUYỀN HÌNH “ẤN TƯỢNG” (AWARDS). Thơ. Lê Trường Hưởng.
lthuong | 08 Sep, 2015, 06:28 | Thơ | (473 Reads)

TGĐ Trần Bình Minh: Khán giả là mục tiêu của tất cả thế hệ làm Truyền hình

alt


 

XEM TRUYỀN HÌNH “ẤN TƯỢNG” (AWARDS)

Vài lời gửi Trần Bình Minh
Nhân danh khán giả nhiệt tình xưa nay
Xem truyền hình “Ấn tượng” này
Thấy điều phản cảm nói ngay kịp thời

Cách làm như thế hay rồi
Giống Gram my, Điện ảnh người thật sang
Long trọng, hoành tráng, đàng hoàng
Những đề cử có bảng vàng hiện tên
Nhiều ngôi sao được mời lên
Trao ngay giải thưởng, lời khen tuyệt vời

Nhưng đưa hài vào hỏng rồi
“Giáo sư”(*), Thành Lộc hai người…huyên thuyên
Trường Giang, Xuân Bắc gây…phiền
Pha trò nhạt nhẽo rẻ tiền lắm thay
Đang từ trọng thể chuyển ngay
Ra luôn…hè phố nơi này…chợ đông!

“Giáo sư Xoay”(*) nói buồn lòng
Sai đi ý nghia là không xong rồi
Bình Minh giải thích một hồi
Để Đinh Tiến Dũng chớ ngồi mà mơ
Người xem hụt hẫng bất ngờ
Chương trình đẹp đẽ đợi chờ biến đâu?

Vấn đề là ở cái đầu
Gắng mà học hỏi để mau bằng người
Ngày nay Thiết bị…thừa rồi
Chỉ còn sáng tác nữa thôi không làm
Trình độ thấp chẳng thể kham
Bản quyền các nước mua tràn cung mây
VTV đáng buồn thay
“Năm mươi năm phát” chờ ngày xem sao!


L.T.H.

(*) Giáo sư Cù Trọng Xoay một nhân vật trong chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay" của VTV do Đinh Tiến Dũng thủ vai.
Khi hề Thành Lộc hỏi tại sao VTV lại chọn ngày 7/9/1970 phát sóng đầu tiên, hề Cù Trọng Xoay trả lời là do đến 6/9 mới chữa xong máy quay nên 7/9 mới phát sóng được! Nghe vậy TGĐ Trần Bình Minh vội bước lên giải thích lại là khi đó Truyền Hình nằm trong Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam nên lấy ngày 7/9/1945 là ngày Đài TNVN phát sóng đầu tiên. "Tôi nói rõ ràng như vậy để anh Đinh Tiến Dũng khỏi mơ hồ"!...

alt

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488907

HAI LẦN GẶP BÁC HỒ. Thơ.Lê Trường Hưởng
lthuong | 06 Sep, 2015, 05:49 | Thơ | (511 Reads)

Hai lân gặp Bác Hồ

alt
                                             
Ảnh minh họa

 

HAI LẦN GẶP BÁC HỒ
 

 

Ôi! sao hạnh phúc quá đi thôi!
 

Cho dẫu nằm mơ chẳng thấy rồi
 

Lần trước tay Người giơ nắm chặt
 

Bận sau vai Bác sát kề tôi
 

Dịp may hiếm có đâu còn lại
 

Chỉ một không hai sẽ mãi trôi
 

Hình bóng thân thương mà vĩ đại
 

Mỗi khi nhớ đến dạ bồi hồi…
 


L.T.H.

alt
Bác Hồ thăm Ký túc xá Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội sáng mồng
một Tết Mậu Tuất 1958

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

HẠNH PHÚC TRÀO DÂNG

Hạnh phúc trào dâng sướng quá thôi
Giấc  mơ  chợt  hiện  mãi  qua  rồi 
Hình Người tay nắm không sao với
Bóng  Bác  vai  kề  chẳng  đến  tôi 
Hiếm  gặp  trên  đời  ai  có  nổi 
Riêng minh trọn kiếp cũng chưa trôi
Thân thương  ấm áp  lời Người nói
Nhớ đến con tim trống nhịp hồi !

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Liêu Đình Tự:

DIỄM PHÚC CẢ ĐỜI 

Diễm phúc cả đời có dịp thôi
Hai lần kiến bác đã qua rồi 
Dịu dàng cử chỉ cùng dân tộc 
Bình dị tính tình lẫn cả tôi
Lãnh tụ quốc gia đâu dễ gặp
Cứu tinh đất nước khó buông trôi
Thân thương trìu mến mà cao cả 
Mong được lần sau chẳng đến hồi.

Liêu đình Tự 

Bài họa của Cố Nhân:

ANH VINH DỰ QUÁ

Ôi anh vinh dự quá đi rồi
Vĩnh biệt Bác Hồ nhớ mãi thôi
Khi ở thủ đô xao xuyên bạn
Lúc vào chiến trận dục lòng tôi
Dịp may anh Hưởng còn lưu giữ
Vận đỏ nhà thơ chẳng thả trôi
Bởi bậc hiền nhân luôn giản dị
Làm sao con cháu chẵng  bồi hồi

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của vanphuong:

HAI LẦN GẶP BÁC HỒ 

May mắn bất ngờ nhớ mãi thôi
Hai lần gặp Bác đã lâu rồi
Khắc sâu lời nói trong tâm trí
In đậm  bóng hình ký ức tôi
Kỷ niệm thiêng liêng không thể mất
Phút giây quý giá chẳng hề trôi
Bên người vĩ đại mà gần gũi
Hạnh phúc này đâu có tái  hồi… 

vanphuong

Bài họa của Liêu Đình Bá:

HAI LẦN GẶP BÁC HỒ

Sung sướng dâng trào nhớ mãi thôi

Hai lần gặp Bác đã lâu rồi
Thân thương tay nắm còn căn dặn
Trìu mến vai kề nhắc nhở tôi
Ngàn việc QUốc gia không lánh mặt
Trăm công đất nước chẳng buông trôi
"Lấy dân làm gốc" chờ cơ hội
Thống nhất non sông sẽ đến hồi 
 
Liêu Đình Bá 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488742

MƯA…ĐÚNG NGÀY! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 04 Sep, 2015, 07:07 | Thơ | (527 Reads)

Từ khi Bác mất đã 46 năm nay, hầu như năm nào ngày 2 và 3 tháng 9 cũng mưa, năm nay không có ngoại lệ...

alt
                          Bác Hồ đi chiến dịch Biên giới

 

MƯA…ĐÚNG NGÀY!
 

 

Đau khóc sao mà mưa lại rơi?
 

Lệ tuôn nức nở cả bầu trời
 

Như lòng dân vẫn buồn thương Bác
 

Tựa núi sông luôn nhớ tiếc Người
 

Giặc ngoại xâm lăng không chịu bỏ
 

Thù trong tàn phá có đâu rời
 

Con thuyền vượt biển khi giông tố
 

Cần lắm tay chèo vững lái thôi!
 


L.T.H.

alt 

Bài hoa của Nguyễn Đương:

THIẾU NGƯỜI CHÈO LÁI

Buồn đau, dân tộc lệ tuôn rơi 
Thương tiếc người đi mưa đất trời
Sông núi nhòa trong làn sương khói
Tự do cơm áo nhớ lời Người(*) 
Ngoại xâm giặc Hán còn đe dọa
Nội gián bên trong chẳng chịu rời
Vượt biển thuyền con trong bão táp
Tầm nhìn chèo lái thiếu người thôi 

Nguyễn Đương
---------------------
(*) Lời Bác Hồ : Nước độc lập mà dân không có tự do, no ấm thì độc lập chẳng có nghĩa gì

Bài họa của Liêu Đình Tự:

NIỀM TIN

Linh xưa kỳ vọng giọt mưa rơi
Cảm động hồn thiêng dậy đất trời
Rạng rỡ non sông nhờ có Bác
Vinh quang đất nước bỡi tên Người
Trời Nam tô vẽ càng tươi thắm
Phương Bắc phòng canh mệt rã rời
Cách mạng thời bình còn đáng ngại
Quan tham còn đó trị đi thôi.

 Liêu Đình Tự 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

LỆ - MƯA TIỄN BIỆT

Lệ buồn  từng  giọt  cứ  rơi  rơi

Lệ khắp  ba  miền  phủ  đất trời
Lệ của  lòng  dân  yêu  kính  Bác
Lệ hồn sông núi nhớ thương Người 
Lệ đưa  Lãnh  Tụ  tình  không dứt 
Lệ tiễn Cha Già  nghĩa  chẳng rời 
Lệ Chúc Nước sinh mừng Quốc Khánh
Lệ sầu  tiễn  biệt  mãi  chưa  thôi 

Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của tuyen45:

QUỐC KHÁNH VUI – BUỒN

Ngày vui quốc khánh giọt ngâu rơi
Ám phủ mây đen tối đất trời
Cả nước đồng bào đau nhớ Bác
Non sông chiến sĩ xót thương Người
Nhũng tham giặc nội nay chưa bỏ
Bành trướng thù ngoài vẫn chửa rời
Bão biển tàu quay ngang sóng vỗ
Cần người lái giỏi lắm đi thôi.
 
Tuyen45  4/9/2015

Bài họa của Trần Quang Tuân:

GIỖ BÁC

Đầu ngày tháng chín lệ mưa rơi
Giỗ Bác niềm thương động đất trời
Cảm phục thiên tài trên thế giới
Kính yêu lãnh tụ của bao người
Bá quyền cẩu tặc đang nhòm ngó
Tham nhũng quan liêu chẳng chịu rời
Di chúc thiêng liêng còn để lại
Thấm nhuần đạo đức sáng trong thôi

Trần Quang Tuân

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

HÒA VÀO TRỜI ĐẤT

Mùng hai, tháng chín lại mưa rơi
Linh ứng hòa chung cả đất trời
Tầm tã nước tuôn vì nhớ Bác
Sụt sùi lệ nhỏ bởi thương Người
Non sông với Cụ không hề tách 
Con cháu cùng Cha khó thể rời 
Mới thấy thiêng sao ngày giỗ đó
Quyện vào mây gió có nào thôi.

Đào Nguyên Lịch 

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

MƯA… NHỚ  BÁC

Mưa buồn tựa giọt lệ rơi rơi
Mưa Bắc Trung Nam kín cả trời
Mưa gửi lòng dân yêu quý Bác
Mưa trao đất nước tiếc thương Người
Mưa chào lãnh tụ tình không dứt
Mưa tiễn cao nhân nghĩa chẳng rời
Mưa nhắc cho đời lưu kỉ niệm
Mưa đầu tháng chín chả ngừng thôi.
 
Trần Ngọc Bích

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CẢM ĐỘNG... TRỜI MƯA

Hồn thiêng sông núi giọt mưa rơi

Cảm động người con của đất trời
Nức nở mưa tuôn vì nhớ Bác
Nghẹn ngào lệ nhỏ bởi thương Người
Ngoại xâm vẫn đó... chưa từ bỏ
Nội gián còn đây... chẳng chịu rời
Đang lái con thuyền đành gác mái
Kế thừa sự nghiệp vững chèo thôi.

Liêu Đình Bá

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

BÁC VẪN CÒN ĐÂY

Đúng ngày Bác mất vẫn mưa rơi
Bốn sáu năm qua đẫm lệ Trời
Thương nhớ Đời khôn nguôi tiếc nuối
Buồn đau Tâm khắc tạc hình Người
Ân tình đất nước vươn đường mới
Nghĩa nặng núi sông gắn chẳng rời
Dân tộc chung niềm tin tiến tới
Hồn thiêng chỉ hướng vững lòng thôi

Nguyễn Bình Sơn 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488635

THIÊN TÀI. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 02 Sep, 2015, 06:03 | Thơ | (619 Reads)

alt

 

THIÊN TÀI
 

 

Bác Hồ vĩ đại bậc thiên tài
 

Sánh được với Người hỏi có ai?
 

Tri thức mênh mông như biển rộng
 

Tình thương bát ngát tựa sông dài
 

Tầm nhìn xuyên suốt sao mà đúng
 

Tiên đoán về sau thấy chẳng sai
 

Tay lái siêu quần thuyền cách mạng
 

Vượt qua song gió đến tương lai
 

 

L.T.H.

alt

Bài họa của Cố Nhân:

 BỰC THẦN  TÀI

Non sông Nước Việt có thần tài
Lịch sử đông tây dễ mấy ai
Ái Quốc  tình thương trùm núi Thái
Tất Thành nghĩa lớn  Cữu Long dài 
Mang hồn dân tộc  bao trong sáng
Dậy tiếng Ba Đình không thể sai
Hạnh phúc muôn đời con cháu Lạc
Niết Bàn yên đinh cõi Như Lai 

Hồ Hoàng Tạo 

Bài họa của Liêu Đình Tự:

VĨ NHÂN

Vĩ nhân kiệt xuất một hiền tài
Trên cõi đời này được mấy ai?
Chuyển trục tự do sông núi thắm
Thoát vòng nô lệ tháng năm dài
Chủ trương đúng đắn không thiên lệch
Đường lối chỉn chu chẳng thể sai
Cầm lái thuyền Nam qua bão tố
Hòa bình độc lập hỷ trùng lai.

 Liêu Đình Tự 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

BẬC THÁNH TÀI

Dân Tộc sinh ra bậc Thánh Tài

Người đà khuất bóng biết còn ai ?
Thương Dân da diết dòng sông trải
Yêu Nước nồng nàn ngon núi dài
Bốn biển đi tìm đường sáng mãi
Năm châu đến kiếm lối không sai
Con thuyền cách mạng tay chèo lái
Tới bến vinh quang rạng Thái lai !

Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của Trần Quang Tuân:

BÁC HỒ

Non sông Đất Việt bậc hiền tài

Lãnh tụ Bác Hồ có mấy ai?
Mang tới tự do dân chủ vững
Thoát vòng nô lệ những năm dài
Tầm nhìn quyết sách luôn là đúng
Định hướng bước đi chẳng thể sai
Người lái con thuyền qua bão táp
Hoà bình hạnh phúc mãi trùng lai

Trần Quang Tuân

Bài họa của tuyen45:

HIỀN NHÂN

Vĩ nhân “ÁI QUỐC” bậc hiền tài
Có được như Người hỏi những ai ?
Đức độ mênh mang ngang khí quyển
Tài năng bát ngát tựa non dài
Nhìn xa nhận định đều là đúng
Biết rộng vạch đường chẳng lúc sai
Bác đã đắp xây nền móng Việt
Vượt qua “NÔ LỆ” dựng tương lai…
 
Tuyen45  2/9/2015

Bài họa của vanphuong:

BẬC ĐẠI TÀI! 

Sông núi sinh ra bậc đại tài
Sánh ngang với Bác hỏi là ai?
Dưới tường Địa lý luôn sâu sắc
Tên thạo Thiên văn thật rộng dài
Hiểu biết mình người sao thấy đúng
Lầu thông kinh sử chẳng hề sai
Tầm nhìn xuyên suốt qua năm tháng
Độc lập tự do đã tái lai

vanphuong

Bài họa của Liêu Đình Bá:

BẬC ĐẠI TÀI

Đất nước sinh ra bậc đại tài
Cùng thời với Bác có như ai?
Tài năng bát ngát trời cao rộng
Đức độ bao la đất núi dài
Đầu óc tinh tường binh pháp đúng
Thông minh quyết đoán việc không sai
Vững vàng lèo lái thuyền dân tộc
Thống nhất non sông tới thái lai.

Liêu Đình Bá

Bài họa của Đức Chính:

NGƯỜI LÀ LÃNH TỤ

Tổ Quốc sinh ra bậc đại tài   
Bác Hồ tựa thánh hỏi còn ai?
Nhìn vào hiện tại phương châm thấu
Nghĩ tới tương lai định hướng dài    
Giành lại tự do không thể lệch! 
Mang về  độc lập có đâu sai? 
Người là lãnh tụ toàn dân tộc
Dẫn lối con đường đến thái lai.


Đức Chính

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488488

SINH TỬ. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 01 Sep, 2015, 06:22 | Thơ | (389 Reads)

Ngày 2 tháng 9 cách đây 70 năm Bác Hồ khai sinh ra Nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa; Cũng ngày 2 tháng 9 cách đây 46 năm, Người đã vĩnh viễn ra đi...Nhân ngày đặc biệt 2 tháng 9, nghĩ về hai chữ Sinh Tử...

alt

SINH TỬ
 

 

Sinh tử xưa nay vốn lẽ đời
 

Tử sinh quy luật phải theo rồi
 

Tử sinh mất mát hay nguyên vẹn
 

Sinh tử còn đây với khuyết rời
 

Sinh tử tiểu nhân xem trọng thế
 

Tử sinh kẻ sĩ thấy khinh thôi
 

Tử sinh đừng để ô danh tiếng
 

Sinh tử trước sau giữ sáng ngời!
 


L.T.H.

alt
                                               Vòng Luân hồi

Bài họa của Cố Nhân:

 SINH TỬ

Sinh tử xưa nay chuyện ở đời
Tử sinh vạn vật đã tuân rồi
Tử sinh vì nước- hoa thơm mãi
Sinh tử  hại dân-  quả thối rời 
Sinh tử hiền nhân thanh thản nghỉ
Tử sinh vương dả  lắm lôi thôi
Tử sinh như Bác Hồ ta đó
Sinh tử ngàn thu  phẩm  giá ngời

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

SINH TỬ LÀ SỰ LỰA CHỌN

Tử sinh quy luật ở trên đời
Sinh tử lẽ thường ngẫm hiểu rồi
Sinh tử tùy thời không để lỗi
Tử sinh lựa chọn chẳng nên rời
Tử sinh phẩm giá đừng gây tội
Sinh tử an nhiên sống tốt thôi
Sinh tử vẻ vang phân sáng tối
Tử sinh rạng rỡ đẹp ngời ngời

Nguyễn Bình Sơn

Bài họa của Nguyễn Đắc Công:

SINH TỬ

Tử sinh quy luật ở trên đời
Sinh tử an bài phải vậy thôi
Sinh tử từng qua không ủ rũ
Tử sinh nếm trải vẫn tươi ngời
Tử sinh khốn khổ lòng đâu nản
Sinh tử nguy nan chí chẳng rời
Sinh tử vì ta vì lẽ sống
Tử sinh đúng đạo đã vui rồi
.

Nguyễn Đắc Công 

Bài họa của Thi Sĩ Gàn:

NÓI VÀ LÀM

Sống chết chiêm bao giấc mộng đời
Đưa tay tới trán đã xong rồi
Bia đề sách tạc do tài để
Hổ thác bì lưu dẫu mạng rời
Níu kéo làm chi mà thế vậy
Tranh giành mấy cũng phải đành thôi
Nhìn ra tưởng dễ nhưng nào dễ
Bởi chạm phù hoa mắt cứ ngời

thisigan

Bài họa của Liêu Đình Bá:

SINH TỬ

Tử sinh quy luật ở trên đời
Sinh tử xưa nay đã rõ rồi
Sinh tử tiểu nhân gian lắm tội
Tử sinh quân tử thiện không rời
Tử sinh nhục nhã làm điều xấu
Sinh tử vinh quang sống tốt thôi
Sinh tử rạng ngời như Bác đó
Hiến thân vì nước tiếng thơm ngời.

Liêu Đình Bá

Bài họa của Liêu Đình Tự:

 DANH LỢI

Lợi danh tồn tại ở trên đời
Danh lợi biết bao chuyện có rồi
Danh lợi lòng nhân đà biến mất
Lợi danh ý thiện đã xa rời
Lợi danh quân tử thường xem nhẹ
Danh lợi tiểu nhân mãi trọng thôi 
Danh lợi đừng làm mờ lý trí
Lợi danh minh bạch sáng ngời ngời.

Liêu Đình Tự 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

TỬ SINH SUY NGẪM

Tử sinh  qui luật  ở trên đời

Sinh tử tự nhiên mãi thế rồi
Sinh tử tiểu nhân điều rắc rối
Tử sinh đại nghĩa tiếng đâu rời
Tử sinh hại nước chồng thêm tội
Sinh tử khổ dân  chất  lỗi thôi 
Sinh tử Tên Người xua bóng tối
Tử sinh như Bác sáng trong ngời

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của vanphuong:

SINH TỬ
 

Luân hồi Sinh tử của người đời
Tử chót vòng quay kết thúc rồi
Sinh cõi trần gian mong bám chặt
Tử nơi dương thế phải buông rời
Sinh trang Quân tử vui lòng quá
Tử loại tiểu nhân hả dạ thôi
Sinh tử nào ai mà tránh được
Làm sao sinh tử rạng ngời ngời!

vanphuong

Bài họa của Chiến Anh

SINH TỬ
  

Tử sinh vốn lẽ sống trên đời
Sinh tử xưa nay chuyện đã rồi
Sinh tử không bao giờ trọn vẹn
Tử sinh cứ phải chịu xa rời
Tử sinh một thời gian thư thái
Sinh tử chỉ đoàn tụ thế thôi
Sinh tử làm sao cho đẹp đạ
Tử sinh danh tiếng sáng ngời ngời

Chiến Anh

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488379

CÒN MẤT. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 30 Aug, 2015, 05:50 | Thơ | (605 Reads)

alt

 

CÒN MẤT
 

 

Mất xác thân về cát bụi rồi
 

Còn danh thơm để mãi cho đời
 

Mất tiền bạc mất đâu nhiều quá?
 

Còn nghĩa tình còn mọi thứ thôi!
 

Mất chữ tín là xong tất cả
 

Còn niềm tin chẳng có gì vơi
 

Mất lòng trước tốt hơn sau được
 

Còn mất song song khó tách rời
 


L.T.H.

alt

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

 TÌNH BẠN DUYÊN THƠ

Còn có người thơ sướng quá rồi
Mất đi điều ấy hết tươi đời
Còn tình thi hữu - còn hay đấy
Mất nghĩa anh em - mãi dở thôi 
Còn áng Đường thi lòng bạn ắp
Mất câu Lục bát dạ mình vơi
Còn đây nghiên bút ta mài dũa
Mất mát chi đâu lúc chẳng rời!

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

MẤT CÒN

Còn đâu năm tháng quá xa rồi
Mất bóng hình nhau đã nửa đời
Còn chút niềm tin nên cứ đợi
Mất dần chữ tín chắc đành thôi 
Còn người tiền của rồi thêm mãi 
Mất đức nghĩa tình ắt sớm vơi
Còn đất còn trời còn ước hẹn
Mất còn lẽ sống chẳng sao rời .

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

MẤT CÒN LÝ SỰ

Mất Còn kết cặp gắn liền rồi

Còn Mất song hành mọi chuyện đời
Những tưởng Mất thì không nghĩ tới
Mới hay tồn tại vẫn Còn thôi
Mất Còn chuyển hóa luôn thay đổi
Còn Mất bù trừ mãi chẳng vơi
Người hỡi Mất Còn đừng nóng vội
Đẹp Hay giữ lấy Xấu nên rời...

Nguyễn Bình Sơn 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CÒN MẤT

Nhớ thương cho lắm cũng xa rồi

Mất mát người thân héo hắt đời
Còn giữ ân tình lòng cảm động
Mất gìn nghĩa trọng dạ không thôi
Còn tiền hạnh phúc tràn đầy mãi
Mất của đau buồn có thể vơi
Chữ tín mất đi không lấy lại
Làm người đạo đức chớ nên rời.


Liêu Đình Bá

Bài họa của Cố Nhân:

MẤT  CÒN

Mất nước ngàn năm hận cũ rồi
Còn ai bán đất dẹp ngay thôi
Mất anh tham nhũng gây phe nhóm
Còn lại niềm tin độc lập thôi
Mất hết cân đai ngồi bó xó
Còn em móng đỏ đứng chơi vơi 
Mất còn thua được nghe rầu rỉ
Thua được gối run cũng phải rời 

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

CÒN  MẤT

Còn thương với nhớ đủ vui rồi
Mất những gian truân tránh bụi đời
Còn nghĩa vần thơ tràn xúc động
Mất tình bạc bẽo cũng mừng thôi
Còn đâu ? Lắm lúc than thân hẩm
Mất hết ! Nhiều lần trách phận vơi
Còn mãi gương soi người tử tế
Mất do bản sắc đã xa rời.

Trần Ngọc Bích

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

CÒN MẤT NGẪM SUY

Còn  vài  bậc  nữa  đến  nơi  rồi
Mất sạch bụi trần mới sướng đời
Còn nghĩa trao lời mừng quá đỗi
Mất tình  ngỏ ý  cũng  đành thôi 
Còn loài tham nhũng tiêu mau vội
Mất lũ quan gian diệt chóng vơi
Còn chút  lòng tin  còn  kiếm lối
Mất dần  đức tín  phải nhanh rời  !

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Đinh Hiểu Khác:  

ĐIỀU TRĂN TRỞ
 
Còn mất, điều trăn trở giữa đời
Mất đi còn lại chút đầy vơi
Còn tiền còn của không lưu được
Mất nghĩa mất tình cũng hết thôi 
Còn tiếng anh hùng vang vọng mãi  
Mất lòng nhân ái lắng chìm rồi
Còn niềm tin cháy, còn khao khát
Mất ý chí, buông, chắc rã rời
 
Đinh Hiểu Khác

Bài họa của Đức Chính:

CÒN MẤT

Còn lại gì đây cái mất rồi?
Mất sao còn thấy ở trên đời? 
Còn mà tựa mất - còn đâu nữa 
Mất vẫn như còn - mất chẳng thôi!
Còn - mất đôi đường - so có nặng
Mất - còn hai chữ - sánh nào vơi
Còn - không hy vọng - còn là hết!
Mất - để cho nhau - mất chẳng rời!

Đức Chính

Bài họa của Liêu Đình Tự:

 XỬ THẾ

Nhân sinh lắm việc để bàn rồi
Xử thế sao cho đẹp với đời
Tiền của phải đâu là tất cả
Nghĩa nhân trên hết thế mà thôi
Lòng tin gìn giữ không phai nhạt
Chữ tín nâng niu chớ để vơi
Bia miệng ngàn năm còn tại thế
Thủy chung một mực chớ xa rời.

 Liêu Đình Tự 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488232

ĐỐC CÔNG VÀ CHÍNH KHÁCH Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 28 Aug, 2015, 05:41 | Thơ | (418 Reads)

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Giao Thông Vận Tải 28/8/1945 - 28/8/2015


Ông Cao Sĩ Kiêm: "Bộ trưởng Thăng không nên giải quyết việc vụn vặt
"

Bộ trưởng Thăng: "nên ở nhà hay chạy ra đường"?

alt
Bộ trưởng Đinh La Thăng thị sát tiến độ của dự án xây dựng cầu Nguyệt Viên


ĐỐC CÔNG VÀ CHÍNH KHÁCH
 

 

Theo sát hiện trưởng gọi “Đốc công”
 

Kiểm tra thúc giục việc nhanh thông
 

Nhân dân yêu mến khen chăm chỉ
 

Quan chức chê bai bảo chạy rông
 

Máy lạnh khua tay mà hạ lệnh
 

Văn phòng chém gió để chờ trông
 

Mang tên “Chính khách” hay…ăn hại?
 

Có đuổi gà cho vợ chẳng xong!
 


L.T.H.

Bài họa của Cố Nhân:

KHÔNG ĐỀ

Điểm mặt xem ai trọng việc công
Lời xưa :" Vi Thượng "thấy chưa xong
Trong làng hay dở dân xem xét
Giữa chợ  vàng thau nghị  nói rông
Một thuở quan anh ôm gối ngó
Bây giờ ông phổng chống cằm trông
Sinh chi chính khách rồi treo áo
Gà dịch hết rồi nuôi cút xong

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

TƯ LÊNH VÀ ĐỐC CÔNG

Kiểm tra  đôn đốc  việc  thi  công
Tiến độ thời gian mới được thông
Quan chức  chê bai  làm thụ động
Nhân dân khen ngợi chả chơi rông 
Bản doanh chỉ đạo luôn chờ ngóng
Thực  địa  sát  sao  hết  đợi  trông
Ách tắc  từng khâu mau giải phóng
Mục tiêu kế hoạch kịp nhanh xong ! 

Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của tuyen45:

THANH TRA VÀ ÔNG LỚN

“Thanh tra” bắt kẻ “thủ” tiền công

Giám sát thi hành việc đã thông
Dân quý tin yêu khen tích cực
Quan chê chẳng tín bảo lông rông
Chỉ tay nói đại ngồi ra lệnh
Phóng bút ký bừa đứng đợi trông
Ông lớn bao che cho kẻ cắp.
Vụ này bại lộ nghỉ không xong.
 
Tuyen45   28/8/2015

Bài họa của Chiến Anh:

HỌA Y ĐỀ NGUYÊN VẬN
 

“Chính khách” đi làm việc ‘Đốc công” 
Chỉ vì bức xúc muốn hanh thông
Hay chăng quan chức lười đôn đốc
Bởi lẽ công trình cứ thả rông
Xong một việc thi nhau đứng ngắm
Hỏng hai người cả lũ ngồi trông
Đốc công, chính khách mà như thế
Chăn lợn đuổi gà cũng khó xong.
 
Chiến Anh

Bài họa của Liêu Đình Tự:

ĐỐC CÔNG HAY ĐỐC NHÀ...

Hiện trường đôn đốc việc thi công
Thúc nhắc mong sao được chóng thông
Lao động dân khuyên không cố chấp
Nhà thầu chủ bảo chớ đi rông
Quán ba tươi mát bao em đợi
Khách sạn ảo mờ có kẻ trông
Được mất miễn sao đầy túi tớ
Trở về giúp vợ kẻo không xong!

Liêu Đình Tự 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

ĐỐC...CÔNG

Công trình đôn đốc việc thi công

Sâu sát hiện trường ách tắc thông
Lao động an toàn không sự cố
Nhà thầu thực hiện chẳng đi rông
Trưởng ban dự án luôn mong đợi
Bộ trưởng điều hành tiến độ trông
Chất lượng chưa chi là đã hỏng
Phát sinh tiền tỷ nghiệm thu xong!

Liêu Đình Bá

Bài họa của Thiện Minh:

XIN CHỚ

Đã lãnh thì rồi phải gắng công
Hơn nhau ở chỗ trí minh thông
Kẻ yêu sẽ được khen lời giỏi
Người ghét thì đành chịu tiếng rông
Sâu sát văn phòng không ngại đợi
Am tường dự án chẳng lo trông
Giao thông huyết mạch bao đời vẫn
Chớ để lót đường mới được xong

Thiện Minh

alt
Bộ trưởng Thăng đu dây thừng xuống vực chỉ đạo công tác cứu nạn trong
vụ xe khách rơi ở Lào Cai.

alt
                                               Cầu Nhật Tân

Đường nối Nhật Tân - Nội Bài xứng đáng được chọn là con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi đưa vào khai thác, con đường sẽ là hình ảnh sinh động đầu tiên mà Thủ đô Hà Nội giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Con đường mới này sẽ rút ngắn khoảng cách từ Nội Bài về trung tâm Thủ đô chỉ còn 15 km.
                                     Đường Võ Nguyên Giáp

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488127

1 2 3 ... 67 68 69  Sau»