Chúc mừng ngày 20 tháng 10

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chúc mừng ngày 20 tháng 10

More...

LẠI…ĐIÊN NẶNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Độc quyền nên cửa quyền luôn đó
Điên…nặng đứng đầu phải…sớm lui!

 

 

More...

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cuộc đời sao vẫn thấy đẹp như hoa
Cảm ơn đời đã cho thêm ngày nữa…(**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

CŨNG PHẢI QUA! tHƠ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Quái ác mấy rồi cũng phải qua!

 
 

More...

NGÀY ẤY ĐÂU RỒI? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngày ấy đâu rồi Hà Nội ơi?

More...

QUAN THAM NHẮC NHAU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Gắng tính mức…vơ anh bảo chú
Cố suy phần…vét chú nghe anh

More...

LỜI NGỎ VỚI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đồng bào kính Chúa và yêu nước

Công Giáo căm thù nội ngoại xâm

More...

CÁNH HẠC ĐÃ BAY ĐI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhẹ nhàng cánh Hạc đã bay đi

More...