BIỂU TÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Biểu thị tấm lòng yêu Tổ Quốc
Hai thành phố lớn xứng vinh danh!

More...

NGÀY 30 THÁNG 4. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ba mươi tháng tư vang mãi bài ca
“Ngày Dân Tộc Việt Nam”, Ngày sum họp!

 

 

More...

NƯỚC LÀM VŨ KHÍ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nạn đói hoành hành trên Trái Đất
Nước làm vũ khí quả không sai!

More...

DÂN QUÂN GẤY BẮN MÁY BAY ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

- Bọ đi đâu mà vội vã rứa? vô uống nác mới đã Bọ!
- Cảm ơn chú! Tui đi coi các o Dân quân bắn Thần Sấm , Con Ma!
- Ô trời! vô chỗ đố nguy hiểm lắm Bọ ơi!
- Nỏ sợ! Tui có áo tơi, mũ rơm đây rồi! Tui đi đây!
- Gan chi gan rứa Bọ nờ!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7232' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.159.42.234' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '1077365' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','creii5jve6vebgp9ekjladhpf3','0','Guest','0','54.159.42.234','2016-05-06 08:41:40','/')