THƯƠNG TIẾC CÁC ANH! Thơ. Lê Trường Hưởng

Đăng bởi LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thương tiếc vô cùng chiến sĩ ta!
Từ nay vĩnh viễn chẳng về nhà

Xem tiếp...

KHỐN NẠN THÂN ÔNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

Đăng bởi LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Than rằng: khốn nạn cái thân ông!

 
 

Xem tiếp...

CẢNH GIÁC ĐỀ CAO! Thơ. Lê Trường Hưởng

Đăng bởi LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cảnh giác đề cao chớ lãng quên!

 
 

Xem tiếp...