PHẤN ĐẤU LÀM…ĐẦY TỚ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đồng bào yêu kính như cha mẹ

Đầy tớ trung thành phấn đấu ngay!

 
 

More...

VỚI NGƯỜI TRÚNG CỬ...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cử tri đã lựa chọn bầu ra

Hãy xứng là Nguyên khí Quốc gia!

More...

HỒ CHÍ MINH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2016

More...

ĐAU LÒNG LẮM THAY! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bao giờ hết Đước Năm Căn
Ông Trang hết cá, Viên An hết rừng
Khai Long hết xác Cá Đường
Mũi Cà Mau đó ta nhường cho bây
( Ca Dao )

More...

ĂN…THÉP! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mười năm Thép nấu ở nơi này
Quan chức được mời…thưởng thức đây...

More...