Sign up
MƯA…ĐÚNG NGÀY! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 04 Sep, 2015, 07:07 | Thơ | (132 Reads)

Từ khi Bác mất đã 46 năm nay, hầu như năm nào ngày 2 và 3 tháng 9 cũng mưa, năm nay không có ngoại lệ...

alt
                          Bác Hồ đi chiến dịch Biên giới

 

MƯA…ĐÚNG NGÀY!
 

 

Đau khóc sao mà mưa lại rơi?
 

Lệ tuôn nức nở cả bầu trời
 

Như lòng dân vẫn buồn thương Bác
 

Tựa núi sông luôn nhớ tiếc Người
 

Giặc ngoại xâm lăng không chịu bỏ
 

Thù trong tàn phá có đâu rời
 

Con thuyền vượt biển khi giông tố
 

Cần lắm tay chèo vững lái thôi!
 


L.T.H.

alt 

Bài hoa của Nguyễn Đương:

THIẾU NGƯỜI CHÈO LÁI

Buồn đau, dân tộc lệ tuôn rơi 
Thương tiếc người đi mưa đất trời
Sông núi nhòa trong làn sương khói
Tự do cơm áo nhớ lời Người(*) 
Ngoại xâm giặc Hán còn đe dọa
Nội gián bên trong chẳng chịu rời
Vượt biển thuyền con trong bão táp
Tầm nhìn chèo lái thiếu người thôi 

Nguyễn Đương
---------------------
(*) Lời Bác Hồ : Nước độc lập mà dân không có tự do, no ấm thì độc lập chẳng có nghĩa gì

Bài họa của Liêu Đình Tự:

NIỀM TIN

Linh xưa kỳ vọng giọt mưa rơi
Cảm động hồn thiêng dậy đất trời
Rạng rỡ non sông nhờ có Bác
Vinh quang đất nước bỡi tên Người
Trời Nam tô vẽ càng tươi thắm
Phương Bắc phòng canh mệt rã rời
Cách mạng thời bình còn đáng ngại
Quan tham còn đó trị đi thôi.

 Liêu Đình Tự 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

HÒA VÀO TRỜI ĐẤT

Mùng hai, tháng chín lại mưa rơi
Linh ứng hòa chung cả đất trời
Tầm tã nước tuôn vì nhớ Bác
Sụt sùi lệ nhỏ bởi thương Người
Non sông với Cụ không hề tách 
Con cháu cùng Cha khó thể rời 
Mới thấy thiêng sao ngày giỗ đó
Quyện vào mây gió có nào thôi.

Đào Nguyên Lịch 

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

MƯA… NHỚ  BÁC

Mưa buồn tựa giọt lệ rơi rơi
Mưa Bắc Trung Nam kín cả trời
Mưa gửi lòng dân yêu quý Bác
Mưa trao đất nước tiếc thương Người
Mưa chào lãnh tụ tình không dứt
Mưa tiễn cao nhân nghĩa chẳng rời
Mưa nhắc cho đời lưu kỉ niệm
Mưa đầu tháng chín chả ngừng thôi.
 
Trần Ngọc Bích

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488635

THIÊN TÀI. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 02 Sep, 2015, 06:03 | Thơ | (533 Reads)

alt

 

THIÊN TÀI
 

 

Bác Hồ vĩ đại bậc thiên tài
 

Sánh được với Người hỏi có ai?
 

Tri thức mênh mông như biển rộng
 

Tình thương bát ngát tựa sông dài
 

Tầm nhìn xuyên suốt sao mà đúng
 

Tiên đoán về sau thấy chẳng sai
 

Tay lái siêu quần thuyền cách mạng
 

Vượt qua song gió đến tương lai
 

 

L.T.H.

alt

Bài họa của Cố Nhân:

 BỰC THẦN  TÀI

Non sông Nước Việt có thần tài
Lịch sử đông tây dễ mấy ai
Ái Quốc  tình thương trùm núi Thái
Tất Thành nghĩa lớn  Cữu Long dài 
Mang hồn dân tộc  bao trong sáng
Dậy tiếng Ba Đình không thể sai
Hạnh phúc muôn đời con cháu Lạc
Niết Bàn yên đinh cõi Như Lai 

Hồ Hoàng Tạo 

Bài họa của Liêu Đình Tự:

VĨ NHÂN

Vĩ nhân kiệt xuất một hiền tài
Trên cõi đời này được mấy ai?
Chuyển trục tự do sông núi thắm
Thoát vòng nô lệ tháng năm dài
Chủ trương đúng đắn không thiên lệch
Đường lối chỉn chu chẳng thể sai
Cầm lái thuyền Nam qua bão tố
Hòa bình độc lập hỷ trùng lai.

 Liêu Đình Tự 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

BẬC THÁNH TÀI

Dân Tộc sinh ra bậc Thánh Tài

Người đà khuất bóng biết còn ai ?
Thương Dân da diết dòng sông trải
Yêu Nước nồng nàn ngon núi dài
Bốn biển đi tìm đường sáng mãi
Năm châu đến kiếm lối không sai
Con thuyền cách mạng tay chèo lái
Tới bến vinh quang rạng Thái lai !

Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của Trần Quang Tuân:

BÁC HỒ

Non sông Đất Việt bậc hiền tài

Lãnh tụ Bác Hồ có mấy ai?
Mang tới tự do dân chủ vững
Thoát vòng nô lệ những năm dài
Tầm nhìn quyết sách luôn là đúng
Định hướng bước đi chẳng thể sai
Người lái con thuyền qua bão táp
Hoà bình hạnh phúc mãi trùng lai

Trần Quang Tuân

Bài họa của tuyen45:

HIỀN NHÂN

Vĩ nhân “ÁI QUỐC” bậc hiền tài
Có được như Người hỏi những ai ?
Đức độ mênh mang ngang khí quyển
Tài năng bát ngát tựa non dài
Nhìn xa nhận định đều là đúng
Biết rộng vạch đường chẳng lúc sai
Bác đã đắp xây nền móng Việt
Vượt qua “NÔ LỆ” dựng tương lai…
 
Tuyen45  2/9/2015

Bài họa của vanphuong:

BẬC ĐẠI TÀI! 

Sông núi sinh ra bậc đại tài
Sánh ngang với Bác hỏi là ai?
Dưới tường Địa lý luôn sâu sắc
Tên thạo Thiên văn thật rộng dài
Hiểu biết mình người sao thấy đúng
Lầu thông kinh sử chẳng hề sai
Tầm nhìn xuyên suốt qua năm tháng
Độc lập tự do đã tái lai

vanphuong

Bài họa của Liêu Đình Bá:

BẬC ĐẠI TÀI

Đất nước sinh ra bậc đại tài
Cùng thời với Bác có như ai?
Tài năng bát ngát trời cao rộng
Đức độ bao la đất núi dài
Đầu óc tinh tường binh pháp đúng
Thông minh quyết đoán việc không sai
Vững vàng lèo lái thuyền dân tộc
Thống nhất non sông tới thái lai.

Liêu Đình Bá

Bài họa của Đức Chính:

NGƯỜI LÀ LÃNH TỤ

Tổ Quốc sinh ra bậc đại tài   
Bác Hồ tựa thánh hỏi còn ai?
Nhìn vào hiện tại phương châm thấu
Nghĩ tới tương lai định hướng dài    
Giành lại tự do không thể lệch! 
Mang về  độc lập có đâu sai? 
Người là lãnh tụ toàn dân tộc
Dẫn lối con đường đến thái lai.


Đức Chính

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488488

SINH TỬ. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 01 Sep, 2015, 06:22 | Thơ | (316 Reads)

Ngày 2 tháng 9 cách đây 70 năm Bác Hồ khai sinh ra Nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa; Cũng ngày 2 tháng 9 cách đây 46 năm, Người đã vĩnh viễn ra đi...Nhân ngày đặc biệt 2 tháng 9, nghĩ về hai chữ Sinh Tử...

alt

SINH TỬ
 

 

Sinh tử xưa nay vốn lẽ đời
 

Tử sinh quy luật phải theo rồi
 

Tử sinh mất mát hay nguyên vẹn
 

Sinh tử còn đây với khuyết rời
 

Sinh tử tiểu nhân xem trọng thế
 

Tử sinh kẻ sĩ thấy khinh thôi
 

Tử sinh đừng để ô danh tiếng
 

Sinh tử trước sau giữ sáng ngời!
 


L.T.H.

alt
                                               Vòng Luân hồi

Bài họa của Cố Nhân:

 SINH TỬ

Sinh tử xưa nay chuyện ở đời
Tử sinh vạn vật đã tuân rồi
Tử sinh vì nước- hoa thơm mãi
Sinh tử  hại dân-  quả thối rời 
Sinh tử hiền nhân thanh thản nghỉ
Tử sinh vương dả  lắm lôi thôi
Tử sinh như Bác Hồ ta đó
Sinh tử ngàn thu  phẩm  giá ngời

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

SINH TỬ LÀ SỰ LỰA CHỌN

Tử sinh quy luật ở trên đời
Sinh tử lẽ thường ngẫm hiểu rồi
Sinh tử tùy thời không để lỗi
Tử sinh lựa chọn chẳng nên rời
Tử sinh phẩm giá đừng gây tội
Sinh tử an nhiên sống tốt thôi
Sinh tử vẻ vang phân sáng tối
Tử sinh rạng rỡ đẹp ngời ngời

Nguyễn Bình Sơn

Bài họa của Nguyễn Đắc Công:

SINH TỬ

Tử sinh quy luật ở trên đời
Sinh tử an bài phải vậy thôi
Sinh tử từng qua không ủ rũ
Tử sinh nếm trải vẫn tươi ngời
Tử sinh khốn khổ lòng đâu nản
Sinh tử nguy nan chí chẳng rời
Sinh tử vì ta vì lẽ sống
Tử sinh đúng đạo đã vui rồi
.

Nguyễn Đắc Công 

Bài họa của Thi Sĩ Gàn:

NÓI VÀ LÀM

Sống chết chiêm bao giấc mộng đời
Đưa tay tới trán đã xong rồi
Bia đề sách tạc do tài để
Hổ thác bì lưu dẫu mạng rời
Níu kéo làm chi mà thế vậy
Tranh giành mấy cũng phải đành thôi
Nhìn ra tưởng dễ nhưng nào dễ
Bởi chạm phù hoa mắt cứ ngời

thisigan

Bài họa của Liêu Đình Bá:

SINH TỬ

Tử sinh quy luật ở trên đời
Sinh tử xưa nay đã rõ rồi
Sinh tử tiểu nhân gian lắm tội
Tử sinh quân tử thiện không rời
Tử sinh nhục nhã làm điều xấu
Sinh tử vinh quang sống tốt thôi
Sinh tử rạng ngời như Bác đó
Hiến thân vì nước tiếng thơm ngời.

Liêu Đình Bá

Bài họa của Liêu Đình Tự:

 DANH LỢI

Lợi danh tồn tại ở trên đời
Danh lợi biết bao chuyện có rồi
Danh lợi lòng nhân đà biến mất
Lợi danh ý thiện đã xa rời
Lợi danh quân tử thường xem nhẹ
Danh lợi tiểu nhân mãi trọng thôi 
Danh lợi đừng làm mờ lý trí
Lợi danh minh bạch sáng ngời ngời.

Liêu Đình Tự 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

TỬ SINH SUY NGẪM

Tử sinh  qui luật  ở trên đời

Sinh tử tự nhiên mãi thế rồi
Sinh tử tiểu nhân điều rắc rối
Tử sinh đại nghĩa tiếng đâu rời
Tử sinh hại nước chồng thêm tội
Sinh tử khổ dân  chất  lỗi thôi 
Sinh tử Tên Người xua bóng tối
Tử sinh như Bác sáng trong ngời

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của vanphuong:

SINH TỬ
 

Luân hồi Sinh tử của người đời
Tử chót vòng quay kết thúc rồi
Sinh cõi trần gian mong bám chặt
Tử nơi dương thế phải buông rời
Sinh trang Quân tử vui lòng quá
Tử loại tiểu nhân hả dạ thôi
Sinh tử nào ai mà tránh được
Làm sao sinh tử rạng ngời ngời!

vanphuong

Bài họa của Chiến Anh

SINH TỬ
  

Tử sinh vốn lẽ sống trên đời
Sinh tử xưa nay chuyện đã rồi
Sinh tử không bao giờ trọn vẹn
Tử sinh cứ phải chịu xa rời
Tử sinh một thời gian thư thái
Sinh tử chỉ đoàn tụ thế thôi
Sinh tử làm sao cho đẹp đạ
Tử sinh danh tiếng sáng ngời ngời

Chiến Anh

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488379

CÒN MẤT. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 30 Aug, 2015, 05:50 | Thơ | (540 Reads)

alt

 

CÒN MẤT
 

 

Mất xác thân về cát bụi rồi
 

Còn danh thơm để mãi cho đời
 

Mất tiền bạc mất đâu nhiều quá?
 

Còn nghĩa tình còn mọi thứ thôi!
 

Mất chữ tín là xong tất cả
 

Còn niềm tin chẳng có gì vơi
 

Mất lòng trước tốt hơn sau được
 

Còn mất song song khó tách rời
 


L.T.H.

alt

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

 TÌNH BẠN DUYÊN THƠ

Còn có người thơ sướng quá rồi
Mất đi điều ấy hết tươi đời
Còn tình thi hữu - còn hay đấy
Mất nghĩa anh em - mãi dở thôi 
Còn áng Đường thi lòng bạn ắp
Mất câu Lục bát dạ mình vơi
Còn đây nghiên bút ta mài dũa
Mất mát chi đâu lúc chẳng rời!

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

MẤT CÒN

Còn đâu năm tháng quá xa rồi
Mất bóng hình nhau đã nửa đời
Còn chút niềm tin nên cứ đợi
Mất dần chữ tín chắc đành thôi 
Còn người tiền của rồi thêm mãi 
Mất đức nghĩa tình ắt sớm vơi
Còn đất còn trời còn ước hẹn
Mất còn lẽ sống chẳng sao rời .

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

MẤT CÒN LÝ SỰ

Mất Còn kết cặp gắn liền rồi

Còn Mất song hành mọi chuyện đời
Những tưởng Mất thì không nghĩ tới
Mới hay tồn tại vẫn Còn thôi
Mất Còn chuyển hóa luôn thay đổi
Còn Mất bù trừ mãi chẳng vơi
Người hỡi Mất Còn đừng nóng vội
Đẹp Hay giữ lấy Xấu nên rời...

Nguyễn Bình Sơn 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CÒN MẤT

Nhớ thương cho lắm cũng xa rồi

Mất mát người thân héo hắt đời
Còn giữ ân tình lòng cảm động
Mất gìn nghĩa trọng dạ không thôi
Còn tiền hạnh phúc tràn đầy mãi
Mất của đau buồn có thể vơi
Chữ tín mất đi không lấy lại
Làm người đạo đức chớ nên rời.


Liêu Đình Bá

Bài họa của Cố Nhân:

MẤT  CÒN

Mất nước ngàn năm hận cũ rồi
Còn ai bán đất dẹp ngay thôi
Mất anh tham nhũng gây phe nhóm
Còn lại niềm tin độc lập thôi
Mất hết cân đai ngồi bó xó
Còn em móng đỏ đứng chơi vơi 
Mất còn thua được nghe rầu rỉ
Thua được gối run cũng phải rời 

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

CÒN  MẤT

Còn thương với nhớ đủ vui rồi
Mất những gian truân tránh bụi đời
Còn nghĩa vần thơ tràn xúc động
Mất tình bạc bẽo cũng mừng thôi
Còn đâu ? Lắm lúc than thân hẩm
Mất hết ! Nhiều lần trách phận vơi
Còn mãi gương soi người tử tế
Mất do bản sắc đã xa rời.

Trần Ngọc Bích

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

CÒN MẤT NGẪM SUY

Còn  vài  bậc  nữa  đến  nơi  rồi
Mất sạch bụi trần mới sướng đời
Còn nghĩa trao lời mừng quá đỗi
Mất tình  ngỏ ý  cũng  đành thôi 
Còn loài tham nhũng tiêu mau vội
Mất lũ quan gian diệt chóng vơi
Còn chút  lòng tin  còn  kiếm lối
Mất dần  đức tín  phải nhanh rời  !

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Đinh Hiểu Khác:  

ĐIỀU TRĂN TRỞ
 
Còn mất, điều trăn trở giữa đời
Mất đi còn lại chút đầy vơi
Còn tiền còn của không lưu được
Mất nghĩa mất tình cũng hết thôi 
Còn tiếng anh hùng vang vọng mãi  
Mất lòng nhân ái lắng chìm rồi
Còn niềm tin cháy, còn khao khát
Mất ý chí, buông, chắc rã rời
 
Đinh Hiểu Khác

Bài họa của Đức Chính:

CÒN MẤT

Còn lại gì đây cái mất rồi?
Mất sao còn thấy ở trên đời? 
Còn mà tựa mất - còn đâu nữa 
Mất vẫn như còn - mất chẳng thôi!
Còn - mất đôi đường - so có nặng
Mất - còn hai chữ - sánh nào vơi
Còn - không hy vọng - còn là hết!
Mất - để cho nhau - mất chẳng rời!

Đức Chính

Bài họa của Liêu Đình Tự:

 XỬ THẾ

Nhân sinh lắm việc để bàn rồi
Xử thế sao cho đẹp với đời
Tiền của phải đâu là tất cả
Nghĩa nhân trên hết thế mà thôi
Lòng tin gìn giữ không phai nhạt
Chữ tín nâng niu chớ để vơi
Bia miệng ngàn năm còn tại thế
Thủy chung một mực chớ xa rời.

 Liêu Đình Tự 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488232

ĐỐC CÔNG VÀ CHÍNH KHÁCH Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 28 Aug, 2015, 05:41 | Thơ | (341 Reads)

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Giao Thông Vận Tải 28/8/1945 - 28/8/2015


Ông Cao Sĩ Kiêm: "Bộ trưởng Thăng không nên giải quyết việc vụn vặt
"

Bộ trưởng Thăng: "nên ở nhà hay chạy ra đường"?

alt
Bộ trưởng Đinh La Thăng thị sát tiến độ của dự án xây dựng cầu Nguyệt Viên


ĐỐC CÔNG VÀ CHÍNH KHÁCH
 

 

Theo sát hiện trưởng gọi “Đốc công”
 

Kiểm tra thúc giục việc nhanh thông
 

Nhân dân yêu mến khen chăm chỉ
 

Quan chức chê bai bảo chạy rông
 

Máy lạnh khua tay mà hạ lệnh
 

Văn phòng chém gió để chờ trông
 

Mang tên “Chính khách” hay…ăn hại?
 

Có đuổi gà cho vợ chẳng xong!
 


L.T.H.

Bài họa của Cố Nhân:

KHÔNG ĐỀ

Điểm mặt xem ai trọng việc công
Lời xưa :" Vi Thượng "thấy chưa xong
Trong làng hay dở dân xem xét
Giữa chợ  vàng thau nghị  nói rông
Một thuở quan anh ôm gối ngó
Bây giờ ông phổng chống cằm trông
Sinh chi chính khách rồi treo áo
Gà dịch hết rồi nuôi cút xong

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

TƯ LÊNH VÀ ĐỐC CÔNG

Kiểm tra  đôn đốc  việc  thi  công
Tiến độ thời gian mới được thông
Quan chức  chê bai  làm thụ động
Nhân dân khen ngợi chả chơi rông 
Bản doanh chỉ đạo luôn chờ ngóng
Thực  địa  sát  sao  hết  đợi  trông
Ách tắc  từng khâu mau giải phóng
Mục tiêu kế hoạch kịp nhanh xong ! 

Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của tuyen45:

THANH TRA VÀ ÔNG LỚN

“Thanh tra” bắt kẻ “thủ” tiền công

Giám sát thi hành việc đã thông
Dân quý tin yêu khen tích cực
Quan chê chẳng tín bảo lông rông
Chỉ tay nói đại ngồi ra lệnh
Phóng bút ký bừa đứng đợi trông
Ông lớn bao che cho kẻ cắp.
Vụ này bại lộ nghỉ không xong.
 
Tuyen45   28/8/2015

Bài họa của Chiến Anh:

HỌA Y ĐỀ NGUYÊN VẬN
 

“Chính khách” đi làm việc ‘Đốc công” 
Chỉ vì bức xúc muốn hanh thông
Hay chăng quan chức lười đôn đốc
Bởi lẽ công trình cứ thả rông
Xong một việc thi nhau đứng ngắm
Hỏng hai người cả lũ ngồi trông
Đốc công, chính khách mà như thế
Chăn lợn đuổi gà cũng khó xong.
 
Chiến Anh

Bài họa của Liêu Đình Tự:

ĐỐC CÔNG HAY ĐỐC NHÀ...

Hiện trường đôn đốc việc thi công
Thúc nhắc mong sao được chóng thông
Lao động dân khuyên không cố chấp
Nhà thầu chủ bảo chớ đi rông
Quán ba tươi mát bao em đợi
Khách sạn ảo mờ có kẻ trông
Được mất miễn sao đầy túi tớ
Trở về giúp vợ kẻo không xong!

Liêu Đình Tự 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

ĐỐC...CÔNG

Công trình đôn đốc việc thi công

Sâu sát hiện trường ách tắc thông
Lao động an toàn không sự cố
Nhà thầu thực hiện chẳng đi rông
Trưởng ban dự án luôn mong đợi
Bộ trưởng điều hành tiến độ trông
Chất lượng chưa chi là đã hỏng
Phát sinh tiền tỷ nghiệm thu xong!

Liêu Đình Bá

Bài họa của Thiện Minh:

XIN CHỚ

Đã lãnh thì rồi phải gắng công
Hơn nhau ở chỗ trí minh thông
Kẻ yêu sẽ được khen lời giỏi
Người ghét thì đành chịu tiếng rông
Sâu sát văn phòng không ngại đợi
Am tường dự án chẳng lo trông
Giao thông huyết mạch bao đời vẫn
Chớ để lót đường mới được xong

Thiện Minh

alt
Bộ trưởng Thăng đu dây thừng xuống vực chỉ đạo công tác cứu nạn trong
vụ xe khách rơi ở Lào Cai.

alt
                                               Cầu Nhật Tân

Đường nối Nhật Tân - Nội Bài xứng đáng được chọn là con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi đưa vào khai thác, con đường sẽ là hình ảnh sinh động đầu tiên mà Thủ đô Hà Nội giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Con đường mới này sẽ rút ngắn khoảng cách từ Nội Bài về trung tâm Thủ đô chỉ còn 15 km.
                                     Đường Võ Nguyên Giáp

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=488127

VU LAN NHỚ MẸ…Thơ.Lê Trường Hưởng
lthuong | 26 Aug, 2015, 05:36 | Thơ | (626 Reads)

alt

 

VU LAN NHỚ MẸ…
 

 

Tháng bảy Vu Lan thấy diết da
 

Nhớ thương mẹ thắt ruột gan ta
 

Sinh thời gian khổ luôn cam chịu
 

Trần thế khó khăn vẫn trải qua
 

Đến lúc đàng hoàng mà  cách biệt
 

Tới khi sung sướng lại đi xa
 

Suốt đời vất vả vì con cháu
 

Nay hưởng chỉ hương với quả hoa…


L.T.H.

alt

Bài họa của vanphuong:

 VU LAN NHỚ MẸ… 

Sinh hạ mẹ cho cả thịt da
Suốt đời vất vả cũng vì ta
Hiểm nguy gian khổ từng bươn chải
Cực nhọc khó khăn chẳng bỏ qua
Con cái trưởng thành là vĩnh biệt
Gia đình hạnh phúc lại rời xa
Của ngon vật lạ không chung hưởng
Hồng trắng xin cài một đóa hoa…

vanphuong

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

THƯƠNG NHỚ MẸ...

Dầm sương giá rét sạm nhăn da
Dáng Mẹ hiện về thắt ruột ta
Cực khổ gian lao thân nhận gánh 
Đói nghèo vất vả phận cho qua
Đủ đầy sung sướng sao ly biệt 
Dư dật đàng hoàng lại cách xa 
Tất cả chỉ giành con với cháu
Vu Lan hồng bạch kính dâng hoa 


Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

NHỚ KHI NGHÈO ĐÓI

Sớm tối trên đồng nắng sạm da
U, Thầy cày cấy gắng nuôi ta
Bát cơm cho cháu gian nan trải
Manh áo dành con vất vả qua
Nay đã phong lưu cha cách biệt
Giờ từng sung sướng mẹ rời xa
Ngày này nhớ lại khi nghèo đói
Người có đâu nào thứ gấm hoa!

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Thái Hà:

NGÀY LỄ VU LAN

Xót thương cha mẹ cháy làn da
Nước mắt mồ hôi nuôi lớn ta
Năm tháng an vui vừa mới tới
Bao ngày buồn tủi đã đi qua
Hương thơm dâng lễ mong gần lại
Quả ngọt hiếu thờ nhớ biệt xa

Cực lạc mong cầu chân nhẹ bước
Công thành con cháu nở bừng hoa

Thái Hà

Bài họa của Trần Quang Tuân:

VU LAN NHỚ MẸ

Day dứt trong lòng buốt thịt da
Nỗi niềm nhớ mẹ thấu tim ta
Suốt đời vất vả nuôi con lớn
Hết sức đảm đang vượt ải qua
Tới được an nhàn sao nỡ bỏ
Đến đầy sung túc lại chia xa
Vu lan báo hiếu ân tình nghĩa
Thành kính lễ dâng ắp trái hoa

Trần Quang Tuân

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

VU LAN BÁO HIẾU

Tóc giờ đã bạc lại mồi da

Không có mẹ hiền chẳng có ta
Gian khó tháng năm còn ám ảnh
Nhọc nhằn sớm tối mới dần qua
Cháu con ríu rít về sum họp
Phụ mẫu âm thầm mãi biệt xa
Trăm nhớ ngàn thương đành gửi cả
Vào lời cầu nguyện với hương hoa.

Ngô Quốc Lộc

Bài họa cuarLieeu Đình Tự:

VU LAN NHỚ MẸ.. 

Hai sương một nắng sạm màu da
Tần tảo cả đời nuôi dưỡng ta
Lặn lội thân cò không quản ngại
Dải dầu cuộc thế đã kinh qua
Tha phương cầu thực nơi đồng vắng
Cách xứ mưu sinh tít bãi xa 
Nghĩa nặng sanh thành như bể Thái
Nhủ lòng thương mẹ chỉ hương hoa!

Liêu Đình Tự 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

VU LAN NHỚ MẸ

Dầm mưa dãi nắng sạm màu da
Vất vả gian lao nuôi lớn ta
Lặn lội nhiều nơi từng bước đến 
Bôn ba khắp nẻo đã đi qua 
Công lao dạy dỗ đành từ biệt 
Khó nhọc chăm nom nỡ cách xa
Dưỡng dục sinh thành con nhớ mãi
Kính dâng lễ vật thắp hương hoa

 
Liêu Đình Bá 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=487971

LÀNG XƯA QUÊ CŨ. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 24 Aug, 2015, 06:04 | Thơ | (521 Reads)

alt
Hồ Bẩy Mẫu chụp từ đường Giải Phóng, bên kia hồ là "Làng xưa quê cũ" của tôi.

 

LÀNG XƯA QUÊ CŨ
 

 

Làng xưa quê cũ biến đâu rồi
 

Đô thị quá nhanh xóa đó thôi
 

Tìm mãi không sao ra mảnh đất
 

Kiếm hoài chẳng thể thấy con người
 

Chôn rau bỗng hóa anh qua dạo
 

Cắt rốn chợt thành khách lại chơi
 

Tiếc nuối ngẩn ngơ lòng xúc động
 

Nhơ thương thờ thẫn dạ bồi hồi!
 


L.T.H.

alt
                      Bên trong Chùa Vân Hồ hiện nay.

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 QUÊ XƯA CHỈ KHỨ HỒI

Mấy  chục  năm  qua  đổi  khác  rồi
Quẩn quanh  chỉ đúng  chỗ  này thôi
Ngỡ ngàng  tìm mãi  không  còn  lối
Ngơ ngác kiếm hoài chẳng thấy người
Phố  cũ  nhà  xây  chia  ngõ  mới
Làng  nay  lầu  dựng  hết  sân  chơi
Với  bao  kỷ  niệm  cùng  mong đợi
Kí  ức  quê  xưa chỉ  khứ  hồi  !

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Trần Quang Tuân:

LÀNG CŨ

Làng cũ nay ra phố thị rồi
Quê nhà đổi khác quá nhanh thôi
Tìm hoài chẳng rõ đâu hình đất
Kiếm mãi không nom được dáng người
Mảnh ruộng khi xưa thành rạp hát
Khu vườn thuở trước hoá sân chơi
Trải lòng kỷ niệm đầy xao xuyến
Da diết yêu thương nhớ tiếp hồi


Trần Quang Tuân

Bài họa của Liêu Đình Tự:

ĐẤT MẸ

Đất mẹ hôm nay đổi mới rồi
Quê hương trù phú quá đi thôi
Làng xưa đổi thịt tươi khuôn mặt
Xứ sở thay da đẹp dạ người
Nổi cảm dạt dào bao ngóng đợi
Niềm vui hớn hở lúc rong chơi 
Nhà cao cửa rộng chen nhau mọc
Khao khát giờ đây đã đến hồi


Liêu Đình Tự

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

TÌM ĐÂU QUÊ CŨ

Quê cũ đâu đây mất dấu rồi
Nhà cao san sát quá đi thôi
Không sao tìm được nơi sinh hạ
Chẳng thể nhận ra chỗ lắm người
Phố mới dân cư chen chúc ở
Hồ xưa già trẻ ít vui chơi 
Làng mình bỗng chốc thành đô thị 
Kí ức tan theo khó vãn hồi .

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của bác Hồ Văn Thiện:

 LÀNG VEN ĐÔ
 
Dấu cũ làng ven biến mất rồi
Chỉ còn phố xá mới tinh thôi
Ngõ xưa thân thuộc không còn lối
Dân gốc khéo tay chẳng mấy người
Vườn ổi phá đi xây biệt thự
Miếu thờ san phẳng mở sân chơi
Mấy tao giải tỏa theo qui hoạch
Phong cảnh quê xưa hết phục hồi !                        
 
Hồ Văn Thiện 25-8-2015

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

CÒN ĐÂU NÉT CŨ

Nét cũ, cảnh xưa khó thấy rồi
Bởi đô thị hóa xóm làng thôi
Ao sâu lấp xuống đau lòng bạn
Sân rộng đào lên xót dạ người
Đâu chỗ ông già ra đấy tắm
Nào nơi con trẻ đến đây chơi 
Bê tông cốt sắt thay vào đó
Tiếc lắm, nhớ sao với một hồì.

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

CẢM KHÁI QUÊ XƯA

Quê cũ năm nao đổi khác rồi
Làng thành đô thị quá nhanh thôi
Đâu đâu cũng thấy dân xây dựng
Chốn chốn nổi lên vóc dáng người
Thoăn thoắt chuyển nhìn quay chóng mặt
Ngập ngừng dừng ngắm khách về chơi
Xốn xang náo nức bâng khuâng lạ
Cảm khái cảnh xưa khó vãn hồi


Nguyễn Bình Sơn

Bài họa của Liêu Đình Bá:

KHÁC XƯA RỒI

Quê huong đổi mới khác xưa rồi
Nhà cửa cao tầng xóa cũ thôi
Dự án đền bù tiền lấy đất
Công trìnn xây dưng khuất che người
Tìm hoài chẳng thấy cây đa cổ
Kiếm mãi không còn bóng mát chơi
Thất nghiệp tăng lên vì mất ruộng
Tình làng nghĩa xóm nhớ thương hồi...

Liêu Đình Bá

Bài họa của Đức Chính:

ĐÂU RỒI LÀNG XƯA

Dấu tích làng quê mất thật rồi!
Nhà cao mọc kín khắp mà thôi 
Đâu còn bụi ruối đầu thôn bạn
Đã hết hàng tre cuối xóm người 
Lấp ruộng xây nhiều nơi giải trí
San đầm dựng lắm chốn ăn chơi
Cư dân muôn nẻo về sinh sống
Cái cảnh ngày xưa chẳng thể hồi!

Đức Chính

Bài họa của Đinh Hiểu Khác:

HOÀI CỔ

Bác lại ngẩn ngơ nuối tiếc rồi
"Thăng Long hoài cổ" ngậm ngùi thôi
Lô xô ngói đỏ hình cong mái
Thấp thoáng yếm nâu nét mảnh người 
Đồ sộ bê tông nhôm kính lấn
Ầm ào xe máy, quán, sàn chơi
Còn đâu bóng dáng ngày xưa ấy
Dĩ vãng lùi xa, chẳng khứ hồi!

Đinh Hiểu Khác

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=487817

DU LỊCH KHÁM PHÁ! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 22 Aug, 2015, 06:02 | Thơ | (389 Reads)

alt

 

DU LỊCH KHÁM PHÁ!
 

 

Du Khách! Việt Nam hãy đến đây!
 

Chuyện gì lạ cũng có nơi này!
 

Sáo sinh dưới nước xây nhà giỏi
 

Chạch đẻ ngọn đa dựng tổ hay
 

Voi lọt lỗ kim êm ái thế
 

Của chui miệng túi gọn gàng thay
 

Bẩy mươi năm ngủ còn chưa thức
 

Rượu “Thắng” uống lâu vẫn cứ say!
 


L.T.H.

alt

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 VIỆT NAM ĐIỂM ĐÉN
(Bát vỹ đồng âm "ây') 
Việt Nam điểm đến thăm quan đây
Chuyện  lạ  nhỏ  to  cũng  có  này
Chim khoét khắp nơi moi bạc...nhậy
Chuột đào mọi chốn móc vàng...hay
Trò  hề  ma  túy  kim  chui  đấy
Diễn xiếc giao thông tiền thế thay
Ngủ bẩy mươi năm còn chửa dậy
Rượu mừng "thắng" trận ngấm nên say

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Cố Nhân:

VIỆT NAM ĐÂY

Kính chào quý khách ,Việt Nam đây
Trố mắt mà xem cảnh lạ này
Móc túi ông Tây  trông quá xấu !
Chạy trường sĩ tử có gì hay?
Quan ngồi phòng lạnh vô tư lắm 
Dân lặn sông sâu chết thảm thay 
Thắng trận tướng trèo cao chót vót
Quân  về nghĩa địa  ngủ no say

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

NHŨNG NHIỄU KHẮP NƠI

Nhũng nhiễu phơi bày cả đó đây
Bạn ơi, muốn rõ đến xem này
Ông to đục lắm người từng thấy
Bà lớn mõi nhiều kẻ đã hay
Hoa mắt vì tiền lòng sớm đổi
Mụ đầu bởi chức dạ mau thay
Dân nghèo mặc xác cần chi biết
Rượu ngoại các Ngài cứ nốc say! 

Đào Nguyên Lịch

Bài họa ủa Nguyễn Đương:

ĐAU LÒNG QUÁ!

Đọc thơ nước mắt muốn trào đây!
Cái lạ xấu xa khắp chốn này
Ăn cắp bảng treo bày tứ xứ
Đến chơi người cấm cửa nào hay
Còn khoe thời đại vinh vang nhất
Chỉ bịp trẻ thơ buồn lắm thay
Chín chục triệu dân ai đã thức
Hay còn mơ ngủ ,uống đang say!

Nguyễn Đương

Bài họa của Thiện Minh:

SAY

Ngồi buồn chẳng biết viết gì đây
Lắm chuyện xem ra khó thế này
Cử tuyển mua bằng bao kẻ thích
Tham ô chạy chức lắm người hay
Nhà thương thiếu Bác nghe đau lắm
Trường học không Thầy thấy xót thay
Đạo đức lương tâm sao gác bỏ
Lợi danh chẳng rượu thế mà say

Thiện Minh


Bài họa của tuyen45

VIỆT NAM ĐIỂM HẸN

Thập phương du khách hãy về đây
Chuyện lạ cổ kim ở chốn này
Trường học “kính mây” thừa ánh sáng
Cầu treo “độc cáp” mắt nhìn hay
Tượng đài như “nấm” đua tranh mọc
Đường phố “nhện giăng” thấy đẹp thay
“Thắng trận” mải mê đi quảng cáo
Về nhà rượu chúc … ngủ đang say !
 
Tuyen45  22/8/2015

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CHUYỆN LẠ VIỆT NAM

Quý khách xa gần chuyện lạ đây
Việt Nam không hiếm khắp nơi này
Quan tham sắt thép ăn tiêu giỏi
Cán bộ xi măng nuốt thải hay
Văn miếu vừa xây hao của đấy
Tượng đài mới dựng tốn tiền thay
Đã non thế kỷ còn như vậy
Dân đói khổ nghèo một nhóm say.

Liêu Đình Bá

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

 VẪN CÒN SAY

Xin mời chư vị đến thăm đây
Khám phá nhiều thêm đất nước này 
Tiến sỹ ngồi chơi không thấy thẹn
Nông dân sáng chế chẳng khen hay
Giao thông tai nạn nghe mà khiếp
Giáo dục cải lùi nghĩ hổ thay 
Bẩy chục năm rồi mò mẫm mãi
Anh hùng vô địch vẫn còn say. 

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của Đinh Hiểu Khác:

NHẤT!

Nhâm nhi tự sướng nhất nơi đây
Ra ngõ anh hùng dễ gặp thay
Lúa nước văn minh, nguồn gốc đấy
Lương tâm thời đại, tuyến đầu này
Tử Vi, Kinh Dịch, dân Nam viết!  
Lễ hội, huân chương, đất Việt say 
Thế kỉ chuyển mình cần thức giấc
Ăn mày dĩ vãng có là hay!

Đinh Hiểu Khác
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=487690

NGHĨ VỀ HAI CHỮ “TÀN DƯ”. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 20 Aug, 2015, 06:01 | Thơ | (309 Reads)

Vụ 5 người tìm Trầm bị giết ở Quảng Bình

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Án mạng giết 6 người thương tâm

Thảm án tại Thái Bình cả gia đình bị giết hại

Thảm sát ở Nghệ An 4 người chết

Thảm sát ở Yên Bái 4 người chết

.....................................................

..................................................... 

alt
Tội ác đã lan cả đến vùng cao nơi người dân vốn hiền lành chân chất

 

NGHĨ VỀ HAI CHỮ “TÀN DƯ”
 

 

Tàn dư phong kiến mất lâu rồi
 

Đế Quốc Thực Dân cũng vậy thôi
 

Tư Bản xóa xưa nay chắc hết
 

Của ai còn mới hiện lên ngôi?
 

Dã man hung bạo lan tràn khắp
 

Độc ác bất nhân ngập mọi nơi
 

Tìm mãi mà chưa ra chỗ…đổ?
 

Phải chăng đạo đức đã suy đồi?
 


L.T.H.

alt

alt

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

 CÁI ÁC HIỆN HÌNH

Tội ác nẩy sinh thật quá rồi
Cứ còn đây đó mãi mà thôi
Bao nhiêu cái xấu từng lên cấp
Biết mấy điều lành đã xuống ngôi
Cướp của ngang nhiên từ lắm chốn
Giết người man rợ đến nhiều nơi
Suy tàn đạo đức bao già trẻ     
Khắp cả làng quê tới núi đồi!

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Liêu Đình Bá:

TIỀN TRÊN HẾT

Hội nhập dở hay đủ cả rồi

Cái thời bao cấp đói nghèo thôi
Hiện nay đạo đức đang đà xuống
Thực trạng bất nhân đã chiếm ngôi
Tham nhũng ngang nhiên từng khắp chốn
Giết người trắng trợn xảy nhiều nơi
Cưỡng quyền đoạt lợi tiền trên hết
Phát triển tranh nhau phá núi đồi.

Liêu Đình Bá

Bài họa của Liêu Đình Tự:

 ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI
      ( Họa đảo vận) 
Thảm sát miền xuôi đến núi đồi
Bất bình dư luận khắp muôn nơi
Lòng nhân cũng chẳng đâu còn nữa
Tính thiện trên đà đã xuống ngôi
Sát hại dã man không xót dạ
Thủ tiêu thâm độc quá thương thôi!
Cả nhà lớn nhỏ không ai sống 
Đạo đức xem ra đã mất rồi.


Liêu Đình Tự 

Bài họa của Đinh Hiểu Khác:

CỨ ĐỔ CHO TIỀN!

Truyền thông ra rả giật gân rồi
Tội ác tràn lan đến khắp nơi
Trấn lột, giết người ngay phố xá
Chém đâm, cướp của giữa nương đồi 
Nhân tâm xa xỉ, nên rời chỗ  
Bạo lực dã man sẽ đổi ngôi 
Tiền bạc giờ đây là Thánh Phật!
Tiếng chuông cảnh báo mãi không thôi!

Đinh Hiểu Khác 

Bài họa của Cố Nhân:

TÀN DƯ KHÔNG CHẾT

Một năm tai nạn mấy ngàn rồi
Chém giết lẫn nhau sao chẵng thôi
Tư bản ai chôn  nay sống lại
Tàn dư quét sót mới tranh ngôi
Quan thầy ngẫm nghỉ nhìn muôn nẻo
Xã hội kinh hoàng  biết mấy nơi
Đạo đức thế nên  thờ khổng Tử
Xác chôn hết ruộng gánh lên đồi.

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

SUY TÀN ĐẠO ĐỨC
(Họa đảo vận)
Tội  ác  đã  lan  đến  núi  đồi

Gây ra thảm cảnh ở nhiều nơi 
Thanh niên "dễ mến" lên đầu lĩnh
Trẻ tuổi "ngoan hiền" đến thủ ngôi
Diệt khẩu dã man người chém hết
Xuống tay thâm độc chết chưa thôi 
Nhân nào quả nấy giờ bùng phát
Xã  hội  tàn  suy  đạo  đức  rồi !

Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

BUỒN THAY

Tội ác tràn lan quá mất rồi
Nguyên nhân nào hãy vạch ra thôi
Phải chăng phong kiến còn rơi rớt
Hay lẽ thánh hiền mới đổi ngôi
Quỷ sứ hiện hình trên cả nước
Tham tàn gieo rắc khắp muôn nơi
Buồn thay truyền thống người dân Việt
Đạo đức ngàn xưa sớm bại đồi.

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của tuyen45:

BỤI TRẦN HỘI NHẬP

Đa phương mở cửa hiểu ra rồi
Rác rưởi tinh hoa đủ cả thôi
Khoa học đỉnh cao vào tỏa sáng
Bùn đen cặn bã cũng tranh ngôi
Giết người khủng bố gieo mầm bệnh
Cướp của  trả thù ở khắp nơi
Bán chức, mua danh, tiền ngự trị
Nghĩa tình xuống cấp đức chôn đồi.
 
Tuyen45 21/8/2015

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=487495

LÁI THUYỀN CÁCH MẠNG. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 18 Aug, 2015, 06:27 | Thơ | (700 Reads)

Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 - 19/8/2015

alt

 

 

LÁI THUYỀN CÁCH MẠNG
 

 

Lái thuyền Cách mạng thật tài tình!
 

Rực sáng cái tên Hồ Chí Minh
 

Độc lập tự do về đất nước
 

Ấm no hạnh phúc đến dân mình
 

Con đường đã chọn không xương máu
 

Phía trước sẽ đi chẳng chiến chinh
 

Vĩ đại tầm nhìn "thiên lý nhãn"
 

Sao Khuê sông núi mãi tôn vinh!
 


L.T.H.

alt

alt

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

CON ĐƯỜNG CỦA ĐẢNG

Bẩy chúc Xuân qua nặng nghĩa tình
Đảng từng mang lại ánh bình minh
Tự do, độc lập về cùng bạn
Hạnh phúc, ấm no đến với mình
Kiêu hãnh bao nhiêu thời trận mạc
Tự hào biết mấy thuở trường chinh
Con đường Cách Mạng nay nhìn lại
Những việc ta làm thấy đã vinh!

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CON THUYỀN SỰ NGHIỆP

Tài đức Bác Hồ cả nghĩa tình
Trái tim ngừng đập ánh quang minh
Xác thân vẫn đó trong lăng Bác
Hình bóng còn đây đất nước mình
Thương tiếc cha già công kháng chiến
Xót xa lãnh tụ cuộc trường chinh
Con thuyền sự nghiệp còn dang dở
Tên tuổi của Người rạng sử vinh


Liêu Đình Bá

Bài họa của Trần Quang Tuân:

NGƯỜI LÀ TẤT CẢ

Bác Hồ mang lại ánh bình minh
Hạnh phúc ấm no đất nước mình
Lãnh đạo toàn dân trong kháng chiến
Chỉ đường kế sách cuộc trường chinh
Tuyên ngôn độc lập vang lừng xứng
Thể chế cộng hoà hãnh diện vinh
Cách mạng mùa thu giành thắng lợi
Bẩy mươi năm ấy nặng ân tình


Trần Quang Tuân

Bài họa của Cố Nhân:

BẮC BÓ RỰC BINH MINH

Hai tiếng Già Thu nặng nghỉa tình
Người về Bắc Bó rực bình minh
Áo cơm no ấm  người dân Việt
Độc lập tự do giai cấp mình
Nhớ lúc Luân Đôn  không bếp lửa
Nghĩ khi nhà ngục chẵng đồng chinh
"Ra đi Bác dặn còn non nước"
Sông núi vẹn toàn Tổ quôc vinh/

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Liêu Đình Tự:

 RẠNG RỠ TÊN NGƯỜI

Vận dụng thời cơ thật hợp tình
Thiên tài Lãnh Tụ đấng anh minh
Thừa cơ Phác xít lùa chân Pháp
Mượn thế đồng minh cứu nước mình
Tổ quốc hòa bình vui độc lập
Giang sơn thống nhất hết trường chinh
Đăng đàn công bố khai sinh Quốc
Bắc Đẩu tinh quân rạng sử vinh.

Liêu Đình Tự 

Bài họa của Quốc Lộc:

 VĨ NHÂN

Lời Bác còn vang nặng nghĩa tình
Tên Người rực rỡ trước bình minh
Xây nên độc lập non sông Việt 
Dành lại tự do đất nước mình
Muốn bớt hy sinh ngoài chiến địa
Từng lo sớm kết cuộc trường chinh
Vĩ nhân nhìn thấu trời cao rộng
Con cháu tôn thờ thật hiển vinh.

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

VỮNG LÁI CON THUYỀN

Yêu nước thương dân thắm nghĩa tình

Vững lái  con thuyền  buổi  bình minh
Từng  giờ  bận  rộn  lo  yên  chính 
Chẳng phút rảnh rang nghĩ đến mình
Lỡ  hẹn  cơ  duyên  thời  thế  định 
Đành chờ  số phận cuộc trường chinh
Nhân thành  mọi việc  do  trời tính
Tin tưởng non sông mãi hiển vinh 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của tuyen45:

NGƯỜI  LÁI TÀU CÁCH MẠNG

“Bác Hồ” hai chữ nặng ân tình
Rạng rỡ danh truyền tỏ đức minh
Người lái con tàu giành độc lập
Cụ đưa hạnh phúc đến bờ vinh
Đồng bào Nam Bắc vui đoàn tụ
Tổ quốc hòa bình hết chấp chinh
Vĩ đại tầm nhìn ngời sử sách
Hào quang tỏa sáng Việt Nam mình
 
 Tuyen45 18/8/2015

Bài họa của vanphuong:

NGƯỜI LÁI THUYỀN CÁCH MẠNG 

Yêu nước thương dân thật thắm tình!
Tay chèo lái vững trí anh minh
Đem về độc lập quê ta đó
Mang lại tự do Tổ quốc mình
Chỉ lối thành công nền cách mạng
Đưa đường thắng lợi cuộc trường chinh
Tầm nhìn xuyên suốt qua thời đại
Quên cả bản thân với hiển vinh!

vanphuong

Bài họa của Nguyễn Đương:

VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC QUANG VINH!

Bôn ba tứ xứ quá tài tình
Biển Á trời Âu -Hồ Chí Minh
Vì nước quản chi thân khốn khó
Lo dân chẳng xá đến đời mình
Đuổi Tầu tránh Pháp thừa khôn khéo
Độc lập đem về tránh chiến chinh
Tuyên bố Ba Đình ngời chính nghĩa
Việt Nam đất nước mãi quang vinh 

Nguyễn Đương

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=487284

ĐỊNH NGHĨA…DÂN! Thơ. Lê Trường Hưởng.
lthuong | 16 Aug, 2015, 06:13 | Thơ | (750 Reads)

Gánh nặng quê nghèo: thu như ở Hà Tĩnh thì nông dân sao chịu nổi

Vì sao nông dân bỏ ruộng?

alt

 

ĐỊNH NGHĨA…DÂN!
 

 

Triều đại nào lên cũng thế thôi
 

Thảo dân tận đáy vẫn nơi ngồi
 

Bung xung cốt để Quan trên kéo
 

Kho của dành cho Lại dưới chơi
 

Ngoáo ộp ngôi cao giơ dọa vía
 

Thánh thần ghế thấp giữ hù người
 

“Vì, do…” là…kẹo đưa vào miệng
 

Dỗ trẻ nín nhanh biết cả rồi!
 


L.T.H.

alt

Bài họa Của Liêu Đình Bá:

HƯNG THỊNH MỘT THỜI

Hưng thịnh một thời cũng bái thôi

Ngai vàng hò hét lúc đang ngồi
Ăn trên ngồi trước thưa quen thói
Ở dưới bàn sau bẩm dạ chơi
Vật quí sừng tê dâng cống nạp
Mồi ngon hải yến đãi cho người
Dân nghèo đói rách quan không thấy
Cha nghỉ con thay giữ... ghế rồi!
 
Liêu Đình Bá

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

LUẬN CHỮ DÂN

Dân thời nào cung thế mà thôi
Dân vốn mỗi nơi tận đáy ngồi
Dân uốn gập thân tôi chủ mói
Dân oằn  cúi  cổ  "tớ" moi chơi 
Dân lo thượng cấp đe đầu cưỡi
Dân sợ  hạ quan dọa bắt người
Dân nín miệng bưng đừng có nói 
Dân im mồm dán  ngán lâu rồi !

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

DÂN

Dân là cái rốn vó bè thôi
Dân chịu mưa giông hết chỗ ngồi
Dân nhận lời đe đừng bới móc
Dân buồn nhiễu sự cứ rong chơi
Dân cười bác trưởng lăn kềnh ghế
Dân tán quan ông ngã chỏng người
Dân ngẫm cây cầu ai rút ván
Dân sinh phấn chấn luật đây rồi !


Trần Ngọc Bích 

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

LỖI DO DÂN ?

Quan hư cũng tại bởi dân thôi
Cái lẽ khác nhau chính chỗ ngồi
Bổng lộc chức to lo chén xổi
Mừng quà gói nhỏ bỏ dành chơi
Nhớ điều nước bọt đành xin lỗi
Liệu việc phong bao tránh mắt người
Nhận lót lòng tham sao cưỡng nổi 
Nguyên nhân nỗi khổ biết ngay rồi ?


Nguyễn Bình Sơn

Bài họa cuả Thiện Minh:

HỎI

Mấy mùa lên xuống giống nhau thôi
Mọi thứ xem ra sắp đặt rồi
Sắp đặt rồi thì anh nọ hưởng
Đẩy đưa cũng thế bác kia ngồi
Chung xuồng sẽ được nơi này gọi
Khác cánh xin mời chỗ khác chơi
Lẩn thẩn đôi câu dân muốn hỏi
Làm quan chánh trực có bao người ?

Thiện Minh

Bài họa của vanphuong:

VỊNH CHỮ…DÂN! 

Dân ở thời nào cũng vậy thôi
Dân tìm chỗ thấp chính nơi  ngồi
Dân bung xung giở khi làm việc
Dân túi bạc đeo lúc nghỉ chơi
Dân cái hố to mà đổ rác
Dân bò sữa béo để nuôi người
Dân là kho của tha hồ vét
Dân được yên thân đã tốt rồi!

vanphuong 

Bài họa của tuyen45:

BÌNH MỚI - RƯỢU CŨ

Đổi bình giữ rượu để lừa thôi
Có khác chăng là khác bệ ngồi
Con bác ghế này nhàn suốt tháng
Cháu ông bàn ấy cả ngày chơi
Chờ “thời” đề bạt thay nơi đấy
Đợi “lúc” phong hàm thế chỗ người
Sắp đặt xong xuôi đừng nóng vội
Cuối năm đâu đó xếp êm rồi. 

Tuyen45 

 
 

17/8/2015

 

Bài họa của Cố Nhân:

CHUỘT VÀ DƠI

Chuột dơi muôn thuở họ hàng thôi
Anh nhỏ ông to giữ ghế ngồi
Vái đất thổ công không ngó tới
Kêu trời  thần sấm dạo qua chơi 
Chỉ tiêu giao xuống  hù bà góa
Kế hoạch bày ra để bịp người
Đã có phong bao kề miệng cọp
Nào ai mở miệng ,ngậm lâu rồi. 

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

NGHICH CẢNH

Nghịch cảnh xem ra mãi vậy thôi
Dân đen làm ngựa để Quan ngồi
Cháo rau kẻ khó đau lòng nuốt
Gái ghú thằng giầu phởn dạ chơi
Chốn nọ oằn lưng còn lắm bác
Nơi kia phởn bụng vẫn bao người
Công bằng lẽ ấy giờ đâu nhỉ
Trên, dưới xem ra khác quá rồi! 

Đào Nguyên Lịch

Bài họa của Thái Hà:

LỜI DẶN NĂM XƯA

Làm dân chỉ ghế ấy mà thôi
Quét lá lầm than mãi thế ngồi
Bao kiếp trẻ già không được nghỉ
Muôn đời quan chức cứ rong chơi 
Lao tâm vất vả như trâu ngựa
Khổ tứ điêu linh tựa…giống người
Lời dặn năm xưa còn tạc dạ
Những mong con cháu phúc cho rồi 

Thái Hà
  (*1) Lời ru xưa : “Con ơi nhớ lấy câu này
 Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”

Bài họa thứ hai của Nguyễn Bình Sơn:

NGHIỆP ĐỜI
     (Bát cú tự Dân - Quan) 
Có  Dân  thành  thử  có Quan rồi
Dân biến thành Quan định vị ngồi
Quan lại hành Dân muôn triệu nỗi
Dân làm mình khổ Quan thì chơi
Dân kêu mỏi miệng Quan "xin lỗi"
Quan móc túi Dân mắt chọn người
Dân kiệt Quan tham không trụ nổi
Hết Quan  còn lại  kiếp  Dân  thôi !

Nguyễn Bình Sơn

Bài họa của Đinh Hiểu Khác:

THẢO DÂN

Lè tè cỏ dại mọc hoang rồi
Thấp cổ bé hơi chỉ vậy thôi
Bán mặt cho giời heo hắt đứng
"Phơi lưng vì đất xác xơ ngồi
Đội quân chủ lực" trong tranh dấu

Hàng ngũ làm thuê suốt cuộc chơi

Con sãi quét chùa dường định sẵn
Chỉ mong yên ổn sống làm người

Đinh Hiểu Khác

Bài họa của Trần Quang Tuân:

DÂN

Dân chỉ là loài cỏ dại thôi
Dân xây cái ghế để quan ngồi
Dân làm tối mặt không hề nghỉ
Dân bận suốt ngày chẳng được chơi
Dân đẩy thuyền trôi qua bão tố
Dân gieo thuyền xuống chống lòng người
Dân như người chủ hay đầy tớ?
"Dân biết , dân bàn" hiểu cả rồi

Trần Quang Tuân

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=487164

CÙNG MỘT GIUỘC! Thơ.Lê Trường Hưởng
lthuong | 14 Aug, 2015, 05:56 | Thơ | (774 Reads)

alt

alt

 

CÙNG MỘT GIUỘC!
 

 

Trời cùng một giuộc với tham Quan!
 

Làm nóng như nung lại nước tràn
 

khô hạn nắng thiêu đông lúa lụi
 

Sũng mưa lũ quét cửa nhà tan
 

Điêu linh Thượng đế sao tàn ác
 

Khổ cực Vua con thật dã man
 

Phải chuyển hành tinh ngoài Trái đất
 

May ra cuộc sống hết cơ hàn!
 


L,T.H.

alt

alt

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

PHÒNG CHỐNG THIÊN - NHÂN TAI
(Bát vĩ vần "an")
Thiên Hoàng tung hứng với Gian Quan
Gây  lũ  lụt  giăng  nắng  nóng  tràn 
Hạn  hán  đồng  khô  đời  thất  tán 
Mưa  dầm  nước  ngập  kiếp  ly  tan 
Trên  trời  Ngọc  Đế  gây  ca  thần 
Hạ  giới  Quân  thân  họa  trá  man
Phòng chống nhân tai tham nhũng cản
Dân  đen  mới  hết  cảnh  bần  hàn

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Trần Quang Tuân:

NHẮN QUAN
( Bát vĩ vần an)

Nhắn gửi mấy lời tới cửa quan
Bao nơi lũ lụt nước dâng tràn
Mỏ than hầm sập dân ly tán
Đường tắc nhà trôi nội thất tan
Thiết kế tầm nhìn không mạnh dạn
Công trình định hướng thật lan man
Tài năng lãnh đạo cần người quản
Đỡ cảnh tối tăm bớt đói hàn

Trần Quang Tuân

Bài họa của vanphuong:

LÁNH CHỖ NÀO?
 
Thượng Đê hùa vào với các Quan!
Đã đem tai họa rắc vung tràn
Nắng như thiêu đốt đồng rang cháy
Lũ tựa thác tuôn của cuốn tan
"Đầy tớ" vét vơ không hạn chế
"Chủ nhân" cống nạp cứ lan man
Cả hai tác quái gieo oan trái
Lánh chỗ nào cho hết cảnh hàn?


van phuong

Bài họa của Liêu Đình Bá:

Khác Gì Quan Tham

Trời làm thiệt hại khác gì quan...
Lũ lụt vừa qua nắng hạn tràn
Sông suối khô khan cây chết cạn 
Ruộng đồng nức nẻ lúa tiêu tan
Bấp bênh cuộc sống người ly tán
Lạc lõng gia đình bị gậy mang
Dãi gió dầm sương bao khổ nạn
Nông dân gánh chịu cảnh cơ hàn


Liêu Đình Bá

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

CÙNG MỘT GIUỘC

Dân đã khổ nhiều bởi các quan
Lại thêm bão lũ ngập lan tràn
Chúng sinh mỗi lúc càng điêu đứng
Cơ nghiệp một đời bỗng nát tan
Hiểm họa khôn lường còn tiếp diễn
Tai ương khó đoán vẫn miên man
Trời sao một giuộc cùng tham nhũng
Khiến lũ dân đen chịu cực hàn ?!

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của Thái Hà:

KHÔNG NHẼ

Không nhẽ trời cao giống ác quan
Mưa chi úng ngập đến dâng tràn
Cầu trôi nơi thấp cả nhà xiêu đổ
Lở đất vùng  cao  núi cũng tan
Con trẻ gường trời lòng xúc cảm      

Tuổi cao chiếu đất dã cùng man                    Những mong thiên địa về êm thuận             Dân chúng cần lao bớt cảnh hàn
 
Thái Hà  

Bài họa của Đinh Hiểu Khác: 

ĐỪNG ĐỔ TẠI TRỜI!

Bao năm tăm tối nỗi bần hàn
Ước vọng Thiên đường cứ vỡ tan
Xưa tại chiến tranh và đế quốc
Nay do tham nhũng với "sâu" quan
Môi trường hủy hoại, thiên tai lắm  
Đạo đức suy vi, tội ác tràn 
Cũng bởi con người gây thảm cảnh
Giờ đây hứng chịu khổ miên man

Đinh Hiểu Khác                

Bài họa của Nguyễn Xuân Lộc:

NHỮNG MONG...

Trời lại về hùa với nhũng quan
Hè thì quá nóng, nước thu tràn 
Hạn về lúa chết đồng xơ xác
Lũ tới trâu trôi nhà cửa tan
Những cảnh tang thương nhìn đã lắm
Bao điều ngẫu lục thấy cơ man
Những mong yên ổn trong trời đất
Cuộc sống muôn dân tránh cực hàn!

Xuân Lộc 

Bài họa của Liêu Đình Tự:

THIÊN TAI ĐỊCH HỌA

Trình tấu đôi lời đến các quan:
"Thiên tai địch họa" xảy lan tràn
Miền Trung nắng hạn đồng trơ trụi
Đất Bắc mưa dầm cảnh nát tan
Thượng đế bình chân trong cực lạc
Dân tình lo ngại đến miên man
Tìm ra đối pháp mà ngăn chặn?
Cuộc sống may ra khỏi khổ...hàn.

Liêu Đình Tự

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích:

ĐẤT---TRỜI

Đất nhìn trống vắng những kì quan

Trời cứ hung hăng tưới nước tràn
Đất quá khô cằn đồng lúa nẻ
Trời thừa lũ lụt xóm thôn tan
Đất ban Địa lợi còn gây gổ
Trời tặng Thiên thời vẳng tiếng man
Trời thủng Ô Zôn nên khắc nghiệt
Đất sinh nhũng nhiễu lắm bần hàn.

Trần Ngọc Bích

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

 TRÁNH CẢNH HÀN
         ( Bát vỹ vần "an")

Trời chẳng chiều người lại giúp Quan
Cả hai gây phẫn uất dâng tràn
Nghiến răng nhẫn nhịn lòng thêm nản
Trợn mắt oán hờn dạ nát tan
Tham nhũng rút bòn không biết chán
Thiên tai tàn phá lại miên man
Dân đen khốn khổ mong qua hạn
Được sống bình yên tránh cảnh hàn

Nguyễn Bình Sơn 

Bài họa của Có Nhân:

VÙNG LÊN NÔ LỆ

Dân vốn bần cùng bởi lũ quan
Trời còn đổ lữa lụt dưng tràn
Ruộng vườn nứt nẻ hoa màu nát
Làng phố  ngã nghiêng  gạch ngói tan
Cái kiếp ngựa trâu cày mọi chốn
Muôn đời vua chúa nói lan man
Vùng lên nô lệ nhân gian hởi
Để đủ áo cơm  dứt khổ hàn

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của tuyen45:

TRỜI – QUAN MỘT GIUỘC

Nghèo nàn xã hội bởi “Ô QUAN”

Trời biết hùa thêm dội lũ tràn
Nhà cửa nước trôi đồng ngập úng
Ruộng vườn cây đổ xóm làng tan
Thiên đình tác quái nhiều ai oán
Hạ thế kêu oan lắm kẻ man
Chống nhũng trừ tham đâu chẳng thấy
Chúng dân lâm cảnh sống bần hàn.
 
Tuyen45  15/8/2015

Thơ của Sơn Thủy:

“Gió mưa là bệnh của trời”cao
Sao biết lũ tuôn ở chốn nào
Thiên tại cũng tại con người cả
Quan tham dân khổ chỉ kêu ngào.

Sơn Thủy

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=487051

HỎI…ĐẦY TỚ! Thơ. Lê Trường Hưởng.
lthuong | 12 Aug, 2015, 07:06 | Thơ | (637 Reads)

Tiến tới Đại hội Đảng lần thư XII

alt  alt
       Cụ Phan Bội Châu                        Bác Hồ
       1867-29/12/1940              19/5/1890-2/9/1969

 

HỎI…ĐẦY TỚ!

 

Danh nghĩa chủ nhân hỏi các ông!
 

Trả lời thẳng thắn vẫn chờ trông!
 

Dẻo mềm cho “Bạn” tràn biên giới?
 

Khôn khéo để “Phe” chiếm biển Đông?
 

Thế kỷ hăm hai còn “quá độ”?
 

Trăm năm sau đó lại chưa xong?
 

Đường đi dài ngắn nào ai biết?
 

Theo cụ Hồ, Phan (*) mới đẹp lòng!
 


L.T.H.

(*) Cụ Phan Bội Châu lập hội Duy Tân chủ trương hợp tác với Nhật Bản, đưa nhiều thanh niên Việt Nam sang đó học tập
Bác Hồ khi Cách mạng tháng Tám thành công đã chọn con đường hợp tác với Hoa Kỳ. Ngày 16 tháng 2 Năm 1946 Người đã gửi thư cho Tổng thông Truman. Nhưng thật đáng tiếc “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”!

alt
                                     Đường chúng ta đi!

Bài họa của Có Nhân:

ĐẦY TỚ NÓI  GÌ

"Đầy tớ" nói gì hởi mấy ông 
"Chủ nhân" ngã cổ uốn lưng trông
Khôn ranh quỷ đói  xâm phương Bắc
khéo léo  các ngài  bưng phía Đông
Tuốt giáo vung gươm đà mấy độ
Mua tàu nhập súng  bao giờ xong
"Con đường cách mệnh" không quên Bác
Biết Cụ Phan,Chu có thuận lòng ?

Hồ Đào Tạo

Bài họa của Phủ Lạng Thương:

NÀY ÔNG - ĐẦY TỚ !

Đầy tớ ! chủ tôi gọi hỏi ông !
Đồng bào cả nước vẫn hằng trông
Trung hoa kim cổ giành biên Bắc
Giặc Hán hôm nay cướp đảo Đông
Ranh giới đất liền đà cưỡng đoạt
Tiền tiêu hải phận đã chiếm xong
Giang sơn nước Việt sao không giữ
Tiên tổ đứng nhìn quặn thắt lòng.
 
 Tuyen45 12/8/2015

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

ĐẦY TỚ TRẦN TÌNH

Chủ nhân đã hỏi...Vậy thưa ông:
Đầy tớ chúng tôi vẫn đợi trông...
Gọi "khách" đầu tư Phương Bắc ngóng...
Kêu "người" kiếm lợi Đường biên Đông...
Lâu dài kế sách luôn xem trọng
Toan tính mưu sâu ắt phải xong
Bóc ngắn cắn dài thì sẽ chóng
Trần tình "thẳng thắn"...chắc bằng lòng ?!

Nguyễn Bình Sơn 

Bài họa của Nguyễn Đương:

CHA ÔNG CÓ THỎA LÒNG?

Thuế khóa tiền dân tiến mấy ông

Lâu đài xe pháo ngó mà trông...
Ông dâng bạn tốt miền biên giới 
Cụ nạp Gạc ma giừa biển Đông
Nợ chất chồng thêm cao tựa núi
Tượng đài văn miếu cứ cho xong
Vẻ vang dân Việt hầu thiên hạ...
Tiên tổ cha ông có thỏa lòng

Nguyễn Đương

Thơ của Thái Hà:

Cầu kia bắc ai bắc sẽ về đâu
Xây dựng nghe chừng đã rất lâu
Lý tưởng thôi đảnh kiên nhẫn đợi
Thấy như mây trắng khắp trên đầu 
 
Thái Hà 

Bài họa của Trần Quang Tuân:

 HỎI .... ĐẦY TỚ!

Mấy lời xin hỏi đến thưa ông!
Nguyện vọng mọi người rất đón trông
Lãnh thổ đất liền trên phía bắc
Giới biên biển đảo ở ngoài đông
Kẻ thù lăm le hòng xâm phạm
Bành trướng lộ hình muốn nuốt xong
Tổ quốc thiêng liêng cần bảo vệ
Tiền nhân dân tộc mới yên lòng

Trần Quang Tuân

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

ĐÀY TỚ HÃY TRẢ LỜI

Trả lời trước các chủ nhân ông

Câu hỏi  đặt ra  vẫn đợi  trông 
"Bôn tốt" biên cương xâm mở rộng
"Chữ vàng" biển đảo lấn đằng Đông
Chặng đường quá đô không đâu giống
Giai đoạn đầu tiên mãi chửa xong
Quốc nạn nhũng tham đang nóng bỏng
Tiên nhân tiền bối chẳng yên lòng

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

LỜI DẠY CỦA TIỀN NHÂN

Đất này đã có chủ nhân ông
Câu hỏi bao đời vẫn mãi trông
Cảnh giác ngoại bang nhòm phía Bắc
Coi chừng bành trướng ngó đằng Đông
Xây nền trong nước cần luôn vững
Trị loạn ngoài biên ắt sẽ xong
Đầy tớ phải nghe lời chỉ dạy
Tổ Tiên chín suối mới yên lòng.

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của Đinh Hiểu Khác:

 

ĐỪNG NÓNG VỘI!
 
Đừng sốt ruột gan quá, mấy ông
Đã làm Cách mệnh phải an lòng
Con đường hạnh phúc đang khai phá
Cánh cửa Thiên đường sắp mở xong
Hữu nghị tỏa lan sông núi Bắc 
Chữ vàng lấp lánh nước non Đông  
"Lối này em chọn" là kiên định
Phía trước "rừng Mơ" để ngóng trông
 
Đinh Hiểu Khác

Bài họa của vanphuong:

HỎI…ĐẦY TỚ!
 
Chúng tôi tư cách chủ nhân ông!
Câu hỏi đặt lâu vẫn ngóng trông
“Bốn tốt” đưa ra tràn giới tuyên?
“Chữ vàng” mang đến chiếm “ao” Đông?
Bao năm “quá độ” là đi hết?
Mấy kỷ “đại đồng” được xây xong?
Vô định mông lung sao cứ bước?
Trả lời thẳng thắn mới yên lòng!

vanphuong
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=486878

VẼ…CÔNG TRÌNH. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 10 Aug, 2015, 06:35 | Thơ | (578 Reads)

Văn Miếu Vĩnh Phúc xây xong chưa biết thờ ai?

Chưa chọn được phác thảo Tượng đài Bác Hồ ở Sơn La

alt
Công trình Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người ngán ngẩm vì độ lãng phí


VẼ…CÔNG TRÌNH
 

 

Công trình càng lớn lớn...phần trăm
 

Quan chức nhỏ to chỉ muốn nhằm
 

Nghĩ kế nặn ra sao xảo quyệt
 

Bầy mưu tạo dựng thật thâm trầm
 

Tượng Đài tôn Bác nơi dương thế
 

Văn Miếu thờ...ma ở cõi âm?
 

“Hạ cánh an toàn” cùng bạc tỷ
 

Cháu con thừa hưởng mãi nhiều năm!
 


L.T.H.

alt
Ngày 17/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La tổ chức
phiên họp thứ nhất Hội đồng nghệ thuật để lựa chọn phương án
phác thảo bước một Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc”. Ảnh: Báo Sơn La.

Thơ của Thái Hà:

NGƯỢC ĐỜI

Gần ba tăm tỷ dã xây rồi  (*1)
Đi ngược quy trình lạ quá thôi
Danh tiếng muôn năm cần chọn lựa
Việt nam tài trí thiếu chi người (*2)

Thái Hà

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

VẼ ... RA TIỀN

Muốn kiếm bộn tiền tỷ, triệu, trăm
Khẩn trương bày đặt chỗ cần nhằm
Công trình lớn bé đua nhau nhắm
Dự án nhỏ to nối nổi trầm
Mượn cớ trùng tu thu quá chậm
Núp danh ngoạm cả cõi dương âm
Miệng quan tham nhũng ăn càng đậm
Khốn khổ dân nghèo đói suốt năm.

Nguyễn Bình Sơn

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

DỰNG TƯỢNG DANH NHÂN

Dựng tượng Danh nhân lợi gấp trăm
Khắp nơi quan chức bảo nhau nhằm
Nhỏ  to  quần  thể  xây  đài  nổi
Lớn  bé  khuôn  viên  dựng  bệ trầm 
Dự  án  vét  vơ  tiền  tứ  xứ 
Công trình nhặt nhạnh bạc dương âm
Nhiệm  kì  kết thúc  vàng  đầy  túi
Đói khổ dân nghèo khoác tháng năm


Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của vanphuong:

MUỐN…CÔNG TRÌNH 

Có chục Công trình lại muốn trăm
Ngon xơi nên Quan chức luôn nhằm
Bội chi cứ thấy triền miên bổng
Thực tốn làm sao tiếp tục trầm
Nuốt miếng quá to lời ầm ỹ
Nốc ly thật lớn tiếng vang âm
Nhiềm kỳ tích cực phần vơ vét
Con cháu tiêu nhòe cả...vạn năm! 

vanphuong

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

 MẦM HỌA

Xây miếu dựng đài một lãi trăm
Món hời quan chức vẫn luôn nhằm
Danh nhân gánh chịu bao điều tiếng
Lịch sử ghi thêm mấy nốt trầm
Tiền của vét vơ trên cõi thế 
Cỗ bàn bày đặt dưới cung âm
Tâm linh truyền thống còn đâu nữa
Mầm họa chực chờ đợi tháng năm. 

Ngô Quốc Lộc

Bài họa của Liêu Đình Bá:

MỤC ĐÍCH KIẾM TIỀN

Dự toán công trình tính triệu trăm
Nâng cao thiết kế mục tiêu nhằm
Phần trăm bỏ túi lờ tai tiếng
Tỉ lệ ăn chia bỏ giọng trầm
Nghĩ kế Tượng Đài tôn hậu thế
Bày mưu Văn Miếu cúng vong âm
Tâm linh đã khuất ưa không nhỉ ?
Người sống khổ nghèo đói cả năm !
 
Liêu Đình Bá

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

TRÒ MA CHƯỚC QUỶ

Nhìn tỉ tượng xây chẳng phải trăm
Đầu tư, dự án họ đang nhằm
Tiền dân nuốt đẫy còn lên bổng
Quỹ nước xơi căng có xuống trầm
Đã dở trò ma moi kẻ sống
Lại bày chước quỷ mõi người âm
"Bẻ măng nhờ bão" quân tồi tệ
Nhà đá tống vào hẳn khối năm!

Nguyên Lịch

Bài họa của Liêu Đình Tự:

ĐẠO ĐỨC GIẢ

Tiền tỷ bỏ ra chẳng phải trăm...
Nhân danh mượn kế để chi nhằm...
Phụng công chính trực buông lời nhảm 
Mưu lợi lòng tham bỏ giọng trầm
Những tưởng thánh nhân nơi cõi thế
Nào ngờ tâm địa kẻ đàng âm
Đầu tư xây dựng nhằm vun vén
Lợi nhuận quan tham lớn mỗi năm.

   Liêu Đình Tự 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=486663

TƯỢNG ĐÀI Ở SƠN LA.Thơ.Lê Trường Hưởng
lthuong | 08 Aug, 2015, 15:31 | Thơ | (451 Reads)

Sẽ xây dựng khu Tượng đài nghìn tỷ tai Sơn La

Ý kiến Thủ Tướng về việc "xây dựng Tượng đài 1400 tỷ" ở Sơn La

alt
                                     Lũ lụt ở Sơn La

alt
                                         Đất lở ở Sơn La

 

TƯỢNG ĐÀI Ở SƠN LA

 

Núp bóng Bác Hồ dễ…giải Ngân

Tượng Đài nghìn tỷ bõ…chia phần

Quy trình xét duyệt không màng tới

Thủ tục đệ lên chẳng thấy cần!

Lũ lụt hoành hành đâu áy náy!

Thiên tai thiệt hại có băn khoăn?

Đói nghèo còn đó vùng Tây Bắc

Sống chết mặc bay miễn sướng thân!


L.T.H.

alt
                             
Trường nội trú ở Sơn La

Bài họa của vanphuong:

 TƯỢNG ĐÀI Ở SƠN LA 

Dựa uy của Bác dễ chi Ngân
Huyện Tỉnh Vùng Khu quyết xí phần
Tiền thuế nhân dân sôi sục muốn
Quỹ công đất nước khát khao cần!
Đói nghèo nào có day cùng dứt
Cực khổ chẳng hề băn với khoăn
Chia chác làm sao cho thỏa mãn
Tượng Đài nặng túi lại vinh thân!

vanphuong

Bài họa của tuyen45:

KHU TƯỢNG ĐÀI SƠN LA

Đền ơn cái cớ duyệt kim ngân

Đức tượng bác HỒ nhận bạc phần
Kế hoạch vẽ ra xin vốn cấp
Công trình thiết kế thấy đâu cần
Bản mường dân chúng còn nghèo túng
Trường lớp thày trò những khó khăn
Ngàn tỷ đem chi đâu số thực
Tiền gian đầy bị sống bình thân.
 
Tuyen45 8/8/2015

Bài họa của Thiện Minh:

THAM QUAN

Bận này tính kiếm được vài ngân
Báo cáo nhân lên tính mấy phần
Cứ ngỡ tượng đài bao kẻ thích
Nào đâu cơm áo lắm em cần
Tai ngơ túi đút không ngần ngại
Mắt điếc tay cầm chẳng khó khăn
Nào biết thương dân còn vất vả
Tham quan vun vén để vinh thân

Thiện Minh

Bài họa của Liêu Đình Bá:

DỰNG TƯỢNG ĐỀN ƠN

Danh nhân cái cớ để chi Ngân

Dựng tượng đền ơn lại được phần
Thiết kế công trình phê cấp vốn
Thi công hạng mục duyệt chưa cần
Đói nghèo dân chịu không nao núng
Bão lũ mặc bay chẳng băn khoăn
Nghìn tỉ nghiệp thu thanh quyết toán 
Phần trăm bỏ túi sướng vinh thân

Liêu Đình Bá

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

MAU XÂY TƯỢNG BÁC !

Mau xây Tượng Bác dễ chi Ngân

Ngàn tỷ phen này kiếm bội phần
Dự án  đệ trình  nghe  "cấp thiết"
Công trình phê duyệt thấy "nên cần"
Chủ nhân đói khổ day không dứt
Đầy  tớ  no  nê băn chẳng khoăn
Sống chết  mặc bay  tiền  bỏ túi
Nhiệm kỳ kết thúc sướng an thân

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Nguyễn Đắc Công:

 BỌN CƠ HỘI

Chiêu trò dựng tượng để chia ngân
Ngàn tỉ - Phần trăm ắt có phần
Rủng rỉnh quan no càng rửng mỡ
Nghèo nàn dân khổ chẳng băn khoăn
Chỉ lo thu vén hòng tư lợi 
Đâu biết chi tiêu phải kiệm cần 
Cơ hội mọt sâu đang đục khoét
Mưu đồ cốt để được vinh thân.


Nguyễn Đắc Công

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=486588

DẸP...LÒNG TỐT! Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 07 Aug, 2015, 06:12 | Thơ | (340 Reads)

Trước khi tịch thu Bình trà đá mễn phí hãy dẹp Quán trà đá vỉa hè

"Trước khi thu bình trà đá miễn phí, hãy dẹp quán trà đá vỉa hè" - 1
    Thùng trà đá miễn phí đặt trên đường Giải Phóng: Ảnh: Nam Anh

 

DẸP…LÒNG TỐT!
 

 

Miễn phí thùng Trà đặt gốc cây
 

Giúp tan cơn khát ở nơi này
 

Việc làm đậm tính nhân văn đó!
 

Cử chỉ thắm tình đẹp đẽ đây!
 

Cảnh Sát tịch thu gây phản cảm
 

Dân phòng cất giữ bất bình thay
 

Dẹp…lòng tốt tự mình bêu xấu
 

Lãnh đạo Phường xem sửa chữa ngay!
 


L.T.H.

alt
                 Hà Nội những ngày nắng nóng khủng khiếp!

alt
Những quán nước này cứ "vô tư" tràn đầy các vỉa hè Hà Nội, sao không
thấy ai bảo "cản trở Giao thông" như thùng Trà đá miễn phí ở trên nhỉ?

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 VÔ CẢM LÊN NGÔI

Trời nắng hè dường trụi bóng cây
Càng tăng cơn khát giữa trưa này
Bình trà  miễn phí  đang  yên đấy 
Cảnh  sát  tịch  thu  đến  dẹp đây
Hành động quan phường lên án đấy
Việc làm dân phó biểu dương ngay
Bây  giờ  tử  tế  còn  đâu  thấy 
Vô  cảm  lên  ngôi  xấu  hổ  thay 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Nguyễn Đương:

SỐNG SAO NGAY!

Nỗi buồn ám ảnh cả hàng cây
Lòng tốt cạn đi ở xứ này
Trà đá nhà ai bày miễn phí
Tấm lòng nhân hậu nở hoa đây
Mấy ông cảnh sát lòng vô cảm
Vài kẻ dân phòng đáng ghét thay
Khẩu hiệu vì dân bày khắp phố
Hỏi rằng thương giận sống sao ngay? 

Nguyễn Đương

Bài họa của Liêu Đình Tự:

  PHẢI LÀM NGAY

Văn minh đô thị gác vòm cây
Trà đá ai sai đặt chỗ này
Trợ kẻ lỡ chân lòng thiện đã...
Giúp người quá bộ dã tâm đây?
Mỹ quan đường phố làm ra vẻ
Trật tự vỉa hè đổ tội thay
Cử chỉ nhân văn đà xúc phạm
Phân minh sai đúng phải làm ngay.

 Liêu Đình Tự

Bài họa của Liêu Đình Bá:

Ở ĐÂU CŨNG VẬY

Thùng trà miễn phí đặt bóng cây
Giải khát người dân ở xứ này
Ra lệnh nhân viên thu giữ lấy
Thi hành quy tắc thế này đây
Việc làm từ thiện nên khen đấy
Hành động bất lương đáng trách đây
Nhìn khắp vỉa hè đây cũng vậy...
Voi chui trót lọt kiến không ngay!

Liêu Đình Bá

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=486423

CHIẾU THƠ ĐƯỜNG LUẬT. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 04 Aug, 2015, 07:00 | Thơ | (643 Reads)

altChiến Anh
khanhdovinh 

dabinhpy
Liêu Đình Bá
dabinhpy

vienquocbauht
Viên Quốc Báu
vienquocbauht

alt
 Trần Ngọc Bích
ngocbich1937

My photo
Hà Đình Chung
hadinhchung 

congnguyendac
Nguyễn Đắc Công
congnguyendac 

alt
Nguyễn Thạc Điền
giahuy 

alt
Nguyễn Đương
duongnguyen

alt
Giang Thanh Hà
doibosonggianh

altChủ nhiệm
Nguyên Hùng
nguyenhung 

My picture!
Lê Trường Hưởng
lthuong 

quynhkhuong
Quỳnh Khương
quynhkhuong

ngoquoclocqn
Ngô Quốc Lộc
ngoquoclocqn 

locxuan
Nguyễn Xuân Lộc
locxuan 

vanlong47
Nguyễn Văn Long
vanlong47 

thienminh
Thiện Minh
thienminh 

My picture!
Nguyễn Chương Phú
huyhoangda 

My photo
Đỗ Lan Phương
dolanphuong

Ảnh hồ sơ của binh son
Nguyễn Bình Sơn

alt
Ngọc Tình
ngoctinhtn 

alt
Phan Chánh Thiện
thienphc 

My picture!
Hồ Văn Thiện
hovanthien39

bichthuyphoyen
Đỗ Bích Thủy
bichthuyphoyen 

dabinhpy
Liêu Đình Tự

alt
Nguyễn Đăng Tuyên
tuyen45 

phieuvan08
Phiêu Vân
phieuvan08 

lephuocvang32
Lê Phước Vang
lephuocvang32

thonbx2014
Nguyễn Bình Xuyên
thonbx2014 

alt
Quế Hằng
quehang69

alt
Cố Nhân
hodaotao

 My photo
Nguyễn Chí Hiệp
donghoa

hoahuyen
Đào Ngọc Hòa
hoahuyen

 My photo
Gió Phương Nam
giophuongnam

thuanpk
Lê Đức Thuận
thuanpk

dinhly
Trần Đình Lý
dinhly

99ngonchoidchy
Nguyễn Anh Tuấn
99ngonchoidchy

alt
Thi Sĩ Gàn
thisigan

ngovancu
Ngô Văn Cư
ngovancu

My photo
Võ Trọng Hiếu
votronghieund

alt
Võ Xuân Phương
voxuanphuong

 alt
Phạm Ngọc Vĩnh
ngocvinhp5

 

 

 

 

 

Những Tao nhân đang ngồi Chiếu thơ Đường Luật Vnweblogs ( xếp theo vần chữ cái. Tôi rất biết ơn nếu Quý vị bổ sung giúp những người còn thiếu )

Xin lưu ý: Những chữ in đậm dưới tên tấm ảnh của ai là nickname trang blogs của người đó; Chỉ cần gõ đúng nickname là vào được trang ấy. Mong quý vị thường xuyên giao lưu với nhau để tăng thêm tình thân ái và cho Chiếu Thơ Đường Luật của vnweblogs thêm sôi nổi!
Việc sắp lại các bức ảnh phức tạp và mất rất nhiều thời gian, nên các vị mới bổ sung tôi đặt phía sau bác Nguyễn Bình Xuyên và không theo ABC, mong quý vị lượng thứ!
Cảm ơn hai nhà thơ Hồ Văn Thiện và Đỗ Bích Thủy đã giúp bổ sung danh sách này!

 

CHIẾU THƠ ĐƯỜNG LUẬT
 

 

Chiếu thơ Đường Luật kín Tao nhân!
 

Mặc khách tuy xa lại rất gần!
 

Xướng họa tâm đầu thành bạn tốt
 

Vịnh ngâm ý hợp hóa người thân
 

Tinh hoa vốn cổ mong thừa kế
 

Đặc sắc ngàn xưa muốn góp phần
 

Trao đổi trau dồi thêm kiến thức
 

Nâng tầm cao mới thấy sao cần!
 


L.T.H. 

Bài họa của Liêu đình Bá:

 YÊU NÀNG ĐƯỜNG LUẬT

Yêu nàng Đường Luật chiếu thi nhân

Dẫu Bắc Trung Nam xít lại gần
Gửi gió đưa vần giao kết bạn
Nhờ mây trao ý thăm tình thân 
Lâu đài cao rộng mong truyền giữ
Nền móng thâm sâu muốn tiếp phần
Cổ kính tinh hoa cùng khám phá
Nâng cao kiến thức rất nên cần 

Liêu Đình Bá

Bài họa của Phan Chánh Thiện:

CHIẾU THƠ ĐƯỜNG LUẬT
(Kính họa theo đề)
Bảng xướng tên đề những chính nhân
Bởi yêu Đường Luật trở nên gần
Vừa trao kính trọng nơi bằng hữu
Lại giữ khiêm nhường tại bản thân
Nếu thấy đăng thơ còn thiếu ý
Thì xin hạ bút góp thêm phần
Cho câu tình nghĩa luôn nồng ấm
Thắm đượm lòng nhau hẳn rất cần.

Thiện Phc
04/08/15

Bài họa của Trần Quang Tuân:

CHIẾU THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường đầy ắp những thi nhân
Tuy sống nhiêu nơi lại thật gần
Mỗi sớm giao lưu hoà hợp bạn
Từng chiều xướng hoạ kết tình thân
Luật niêm bác học lưu muôn thuở
Phong cách tinh hoa giữ mọi phầni
Trao đổi tìm tòi thêm hiểu biết
Nâng cao kiến thức thấy luôn cần

Trần Quang Tuân

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

NÉT ĐẸP BẢO TỒN

Đắm say Đường luật tựa tình nhân
Biết mấy năm qua xích lại gần
Bác xướng lời hay cho quý mến
Em hòa ý đẹp để quen thân
Tinh hoa gìn giữ không vơi chí
Bản sắc bảo lưu chẳng kém phần
Vốn cổ còn đây càng tỏa sáng
Chung tay tô điểm việc đang cần!

Nguyên Lịch

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

 CHIẾU THƠ XƯA

Ham thích Đường Thi gặp thiện nhân
Mời nhau hội tụ mặc xa gần
Xướng lời qua oép quen tay nhấn
Họa tứ cảm thông lạ hóa thân
Câu chữ mách nhau tìm cẩn thận
Ý tình chia sẻ góp thêm phần
Tâm say vốn cổ càng hưng phấn
Trải "Chiếu Thơ Xưa" thật rất cần...

Nguyễn Bình Sơn

Bài họa thứ hai của Đào Nguyên Lịch:

TA SAY LUẬT ĐƯỜNG

Sớm hôm thi phú mãi chuyên cần
Vốn cổ cùng ta thú bội phần
Đã thấy tình sâu nhiều bạn quý
Còn hay ý nặng lắm người thân
Dạt dào vần điệu về nơi thẳm
Chan chứa đối đăng tới chốn gần
Hóc búa biết bao mình vẫn gắng
Để rồi còn xứng tiếng thi nhân!

Nguyên Lịch

Bài họa của Liêu Đình Tự:

NỐI NGHIỆP TIỀN NHÂN

Lối chơi tao nhã bậc thi nhân
Đồng điệu dẫu xa hóa lại gần
Hội quán giao lưu bằng hữu tín
Chiếu thơ xướng họa nghĩa tình thân
Tài bồi di sản ngời muôn thuở
Kế thuật tinh hoa đẹp vạn phần 
Sản phẩm kết tinh bao thế hệ
Nâng tầm Đường luật việc nên cần.

Liêu Đình Tự

Bài họa của Nguyễn Đương:

HIỀN NHÂN

Ba mươi gương mặt- diện hiền nhân
Vóc dáng hồn thơ ,xa hóa gần
Chưa được bên nhau nhiều khát vọng
May còn con chữ kết tình thân
Câu thơ xướng họa vui lòng bạn
Ý đẹp giao duyên  thắm bội phần
Xanh đỏ kể chi màu sắc lạ
Bao dung độ lượng đức ta cần

 Nguyễn Đương 

Bài họa của Cố Nhân:

XUA va NAY

Tao Đàn xua chi co thi nhan 
May cu nong phu kho lai gan
Bologs thoi nay them gan bo
Com men trang no duoc quen than
Gai trai ua thich san danh cho
Gia tre say me chieu de phan
Xuong hoa nghia tinh cang that chat 
Trau doi kien thuc phai chuyen canl

Hồ Hoàng Tạo

Bài họa của tuyen45:

THƠ ĐƯỜNG CỔ VẬT

Trí tuệ sân chơi những quý nhân
Muôn phương hội tụ cả xa gần
Trẻ già bất luận yêu ngôn ngữ
Trai gái đồng lòng kết bạn thân
Đãi chữ tìm từ thêm đắt giá
Sàng lời chọn tứ nhẹ đôi phần
Bên nhau sát cánh gìn di sản
Cồ vật ông cha vẫn mãi cần.

Tuyen45 5/8/2015

Bài họa của Xuân Lộc:

CHIẾU THƠ ĐƯỜNG LUẬT
       (Nguyên đề,nguyên vận)
Cùng về một chiếu lắm hiền nhân
Quân tử muôn nơi xích lại gần
Xướng họa từng bền bao nghĩa bạn
Giao lưu đã gắn lắm tình thân
Chung lưng, thơ luật say nhiều vẻ
Đấu cật, Đường thi đắm bội phần
Ôn cố tri tân cùng góp sức
Vì thơ vì phú đặng chuyên cần!

Xuân Lộc

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

XỨNG HẠT NHÂN

Chủ "Chiếu Thơ Đường" xứng hạt nhân
Hữu  huynh  qui  tụ  khắp  xa  gần
Giao  lưu  thắm  nghĩa  về  kề  cận
Xướng họa thâm tình đến kết thân
Siêng luyện tinh hoa mong góp phận
Năng  rèn  trí  tuệ  muốn chung phần
Trau dồi kiến thức cùng hưng chấn
Vươn  tới  tầm  cao  thấy  thật  cần

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Trần Ngọc Bích:

 TA  VỀ  ĐIỂM  HẸN

Xướng họa tìm từ dệt đức nhân
Vòng tay nối rộng ước thêm gần
Thanh vần uyển chuyển câu duyên phận
Bát cú êm đềm chữ chí thân
Chẳng mộng tài năng vang tứ trấn
Mà mơ nghĩa cử góp đôi phần
Ta về điểm hẹn tâm hưng phấn
Chải chuốt vườn thơ thấy rất cần.

Trần Ngọc Bích

Bài họa của Nguyễn Đắc Công:

 BẠN THI NHÂN
Có phải đâu là bậc vĩ nhân
Bình dân tụ hội khắp xa gần
Mong cùng sở thích vui thơ phú
Muốn tỏ nỗi niềm kết bạn thân
Mượn chiếu Đường thi ra tác phẩm
Lên trang Bờ lốc góp thêm phần
Cùng nhau học hỏi nâng tiềm thức
Xã hội văn minh thấy rất cần.

Nguyễn Đắc Công

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

CHIẾU THƠ DƯỜNG LUẬT

Vào chiếu Đường Thi hóa cố nhân
Bốn phương quy tụ khắp xa gần
Mối tình tri kỷ càng tươi đượm
Duyên nợ ba sinh lúc mỗi thân
Gạn đục khơi trong tìm lắm ý
Lựa lời chọn tứ góp thêm phần
Cùng vui xướng họa nâng tầm thức
Cái nghĩa tâm giao thế mới cần.

Ngô Quốc Lộc

 Bài họa của Đức Chính: 

 CHIẾU THƠ ĐƯỜNG LUẬT 

Chọn chữ thêu từ dệt nghĩa nhân
Đường thi xướng họa giúp nên gần
Ngại ngùng góp ý khi còn lạ
Mạnh dạn phê bình lúc đã thân
Ý nhạc như chuông vang bớt lỗi
Hồn thơ tựa khánh vọng tăng phần
Cùng nhau học hỏi nâng tri thức
Vốn cổ ngàn năm mãi vẫn cần.

Đức Chính                          

Bài họa của Hồ Văn Thiện:

SÂN CHƠI ĐỒ CỔ
 
Sân chơi vốn cổ của tiền nhân
Thu hút tao nhân lạ hóa gần
Già trẻ bất phân cùng hướng thiện
Giàu nghèo xá kể kết thành thân
Câu thơ cách cũ mang hồn mới
Cấu tứ sâu xa chẳng kém phần
Cho dẫu lắm người chê chật chội
Thi trường đa dạng lại càng cần
 
Hồ Văn Thiên  5-8-2015
   

Bài họa của Ngọc Tình:

ĐAM MÊ

Hưu rồi xin học các thi nhân 
Dẫu ở xa xôi vẫn ước gần
Luật đối một chương còn quá ngại
Vần gieo nửa phú mộng làm thân
Đường đi bạn hữu tình muôn nẻo
Lối mở trang thơ nghĩa vạn phần
Trí tuệ ngàn năm xanh bóng hạc
Đam mê luyện tập khắc tâm cần.
 
Ngọc Tình TN 5-8-2015

 Bài họa thứ hai của Đức Chính:

 CHIẾU THƠ ĐƯỜNG LUẬT 

Thơ Đường luật cổ giúp thi nhân
Dẫu cách xa nhau cảm thấy gần
Chưa biết ban đầu nên lạ lẫm
Hiểu rồi sau đó mới quen thân
Từ vay chữ tục cần nhường chỗ  
Ý đẹp lời hay phải chiếm phần
Xướng họa ngâm bình già với trẻ
Ngàn xưa truyền lại vẫn luôn cần.

Đức Chính

Bài họa của bác Nguyễn Chương Phú:

 TRỜI THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Nay thơ Đường luật lắm thi nhân
Xa cách không gian sóng bút gần
Hòa mạng đôi lần còn lạ lẫm 
Thăm trang mấy lượt sẽ quen thân 
Trau dồi bút pháp nhiều vô kể
Tiếp thụ tinh hoa gấp bội phần
Học sách, học thầy, đây...học bạn
Nâng cao kiến thức việc luôn cần .


Chương Phú      

                                           Góc Chiếu Hải Phòng:

alt
Đức Chính
ducchinh58

hoahong52
Hoa Hồng
hoahong52

alt
Ngọc Huấn
ngochuan 

 

nguyenlich
Đào Nguyên Lịch
nguyenlich

Tại hội thơ lục bát 2012
Vũ Nam
ketoanvienz


quangtuan
Trần Quang Tuân
quangtuan

luongthephiet
Lương Thế Phiệt
luongthephiet

alt
Cúc Biển
cucbien

 

lethanhklaus
Lệ Thành Klaus
lethanhklaus

 Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=486051

SAO MAI…MỘT. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 02 Aug, 2015, 06:23 | Thơ | (616 Reads)

Hoàng Lê Minh, Lê Bá Khánh Trình hai ngôi sao Toán học lấp lánh đã tắt?
Cùng thời điểm năm 1980 khi Phạm Tuân bay lên Vũ trụ, Đặng Thái Sơn di thi Piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X và dành giải nhất! Phạm Tuân nước ta có hàng trăm, nhưng Đặng Thái Sơn Thế giới chỉ có một!       ( trong cuộc thi Piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X ).Sau đó Đặng Thái Sơn dạy nhạc tại Kunitachi Music College (Tokyo, Nhật Bản). Năm 1991, Đặng Thái Sơn định cư tại Montréal, Canada và dạy ở Đại học Montréal.
Rồi Ngô Bảo Chấu ngôi sao Toán học chói sáng đoạt huy chương Fields danh giá. Năm 2007, Ngô Bảo Châu đồng thời làm việc tại Trường Đại học Paris XI, Orsay, PhápViện Nghiên cứu Cao cấp Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ.
Hai vì sao rực rỡ như thế mà không mọc nổi trên bầu trời hình chữ S! "Hiền tài là nguyên khí Quốc gia"! Để cho sao mai...một là có tội với Tiền nhân!

Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Olympic Hóa học Quốc tế

Việt Nam đại thắng tại Olympic Toán học Quốc Tế

huy chương vàng, quốc tế, hóa học, Hà Nội Amterdam
Hai nữ sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội –
Amsterdam, Hà Nội đã xuất sắc mang về 2
HC Vàng cho đoàn VN tham dự Icho 2014.

11229825-10153026960836094-5671655169214
        Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế 2015.


SAO MAI…MỘT
 

 

Lấp lánh hào quang tỏa sáng ngời
 

Anh Viên Quý Phước nhất đường bơi
 

Lý Hoàng Nam đoạt ngôi vô địch
 

Nguyễn Thị Huyền nâng kỷ lục rồi
 

Toán học Hoàn Trung đều rất giỏi
 

Hóa Sinh hai nữ thật cao vời
 

Nhân tài nguyên khí non sông đó
 

Đừng để sao mai…một nhớ lời!
 


L.T.H.

alt  alt  alt  alt
Hoàng Quý Phước Nguyễn Thị Ánh Viên  Lý Hoàng Nam   Nguyễn Thị Huyền

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 BỞI QUÊN...LỜI !

Tài năng Đất Việt sáng ngời ngời
Biển lớn  đua  tranh  vững chí bơi
Lĩnh vực  Thể Thao  đang nổi trội 
Toán  Sinh  Lý  Hóa  đoạt ngôi rồi
Chủ  trương ngắn hạn  làm ăn sổi 
Kế  hoạch  dài hơi  chuyện nửa vời
Nguyên  khí  Quốc Gia  đà  tắt vội 
Sao  mai một sớm  bởi quên... lời

Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của Nguyễn Đương:

NÓI THẸN LỜI

Từ thuở Lạc Long tỏa sáng ngời
Con dân nước Việt vẫy vùng bơi...
Năm châu bốn biển không đâu thẹn
Đã lắm tài năng Việt góp rồi
Tử Cấm Thành kia ,tài trí Việt
Chấm com máy tính tiến xa vời
Nhân tài nguyên khí ta không hiếm 
Xin hỏi vì đâu?- nói thẹn lời

Nguyễn Đương

Bài họa của Liêu Đình Bá:

TÀI NĂNG TRẺ

Tài năng lớp trẻ sáng ngời ngời
Dưới nước môn này nhất bể bơi
Toán lý trao bằng danh nổi trội
Hóa sinh đoạt giải tiếng vang rồi
Thể thao Quý Phước không hai giỏi
Quần vợt Hoàng Nam chẳng nửa vời 
Nguyên khí Quốc Gia đào tạo nội 
Ngợi khen thành tích biết bao lời


Liêu Đình Bá 

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

CHƠI CHỮ "SAO MAI...MỘT" !

Chữ chơi ''mai...một" lặn "Sao" ngời
Cứ nghĩ giỏi giang thỏa sức bơi
Ngòi bút ngậm ngùi thương một nỗi
Câu thơ nức nở tiếc tàn rồi
Vì đâu nguyên khí bao người nối
Lưu lạc quê hương lặng lẽ vời
Cơ chế dưỡng tài không giữ nổi
Hỡi ai hứa khéo... lại quên lời !?

Nguyễn Bình Sơn

Bài họa của Liêu Đình Tự:

TỰ HÀO DÂN TÔC VIỆT

Việt Nam sĩ tử tỏa ngời ngời
Kiện tướng kình ngư nhất bể bơi
Toán học toàn cầu danh biết tới
Thể thao quốc tế tiếng vang rồi 
Hóa sinh giải đoạt còn đâu lạ
Tin học bằng trao chuyện chẳng vời..
Nguyên khí quốc gia nguồn bất tận
Tôn vinh dân tộc biết bao lời.


 Liêu Đình Tự 

Bài hoa của vanphuong:

HÃY NHỚ LỜI!
 
Ánh những vì sao tỏa rạng ngời
Kình ngư Viên Phước giỏi thi bơi
Hoàng Nam quần vợt không ai địch
Huyền gái điền kinh có giải rồi
Toán học Hoàn Trung vàng đã chiếm
Hóa Sinh hai nữ nhất phải vời
Hiền tài xuất hiện niềm hy vọng
Nguyên khí Quốc gia hãy nhớ lời!

vanphuong

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=485901

CHIẾN SĨ GẠC MA. Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 31 Jul, 2015, 16:05 | Thơ | (478 Reads)

Thuyền trưởng Tầu ngầm đầu tiên của Việt Nam: Nhắc đến Gạc Ma là nhắc đến sự tàn bạo của Trung Quốc

alt

 

CHIẾN SĨ GẠC MA
 

 

Thương tiếc lòng dân nhớ các anh
 

Lệnh “không nổ súng” đã thi hành
 

Lá cờ bộ đội giương cao giữ
 

Đảo đá quân nhân xiết chặt canh
 

Đạn xối thân người toàn sắc đỏ
 

Sóng dồn biển cả chẳng còn xanh
 

Sáu tư chiến sĩ vì sao chết?
 

Lịch Sử rồi đây sẽ rõ rành!
 


L.T.H.


Tướng Lê Mã Lương tiết lộ thủ phạm tiếp tay Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma

Bài họa của vanphuong:

 CHIẾN SĨ GẠC MA
 
Gạc Ma Chiến sĩ sáng tên anh
“Không nổ súng” ban đã chấp hành
Dưới nước thân mình ôm đảo giữ
Trên bờ mạng sống dựng cờ canh
Máu tuôn bãi đá loang màu đỏ
Người ngã biển khơi nhạt sắc xanh
Oan uổng vì sao cam chịu chết?
Tiếp tay hèn hạ thấy rành rành!

vanphuong

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

CHIẾN SĨ GẠC MA
Xướng    :   Lê Trường Hưởng
Họa nối  : Nguyễn Bình Xuyên

Thương tiếc lòng dân nhớ các anh
Lệnh “không nổ súng” đã thi hành
Lá cờ bộ đội giương cao giữ
Đảo đá quân nhân xiết chặt canh
Đạn xối thân người toàn sắc đỏ
Sóng dồn biển cả chẳng còn xanh
Sáu tư chiến sĩ vì sao chết?
Lịch  Sử  rồi  đây  sẽ  rõ  rành

…….
Lịch  Sử  rồi  đây  sẽ  rõ  rành
Vạch trần  tội  ác  phủ  màu xanh
Chủ  quyền biển đảo  ta  gìn giữ
Lấn chiêm Gạc Ma giặc cướp canh
Tướng lệnh giương cờ cao bất động ?
Quân tuân buông súng chấp y hành
Cam dâng  Bãi đá  cho  Tàu Khựa
Oan uổng vong hồn  sáu bốn  Anh

 
Nguyễn Bình Xuyên 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CHIẾN SĨ GẠC MA

Chiến sĩ quên mình sáu bốn (64) anh 

Thực thi "không nổ súng" ban hành
Non sông Tổ Quốc luôn gìn giữ
Biển đảo quê hương mãi gác canh
Anh dũng hi sinh loang máu đỏ
Kiên cường cảm tử thắm màu xanh
Gạc Ma trận chiến lưu trang sử
Nhân chứng còn kia biết chuyện rành

Liêu Đình Bá

Bài họa của Trần Quang Tuân:

CHIẾN SĨ GẠC MA

Gạc Ma nhớ mãi sáu tư anh
Nhiệm vụ thiêng liêng được chấp hành
Ôm đảo tay không tuân lệnh giữ
Phất cờ mạng sống quyết thề canh
Thân mình giặc bắn loang người đỏ
Chiến hạm pháo dồn đắm biển xanh
Tổ quốc ghi công bao liệt sĩ
Xây khu tưởng niệm sớm mau thành

Trần Quang Tuân


Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=485805

SAO ĐÀNH? Thơ. Lê Trường Hưởng
lthuong | 30 Jul, 2015, 07:41 | Thơ | (384 Reads)

alt
          Ngô Quyền dại thắng quân Nam Hán năm 938

alt
                          Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên Mông


 

SAO ĐÀNH?
 

 

Ngô Quyền Nam Hán dánh tan tành
 

Hưng Đạo Vương quân Nguyên chạy quanh
 

Lê Thái Tổ nhà Minh sạch bóng
 

Vua Quang Trung giặc Mãn tanh bành
 

Ông cha xưa diệt thù mau chóng
 

Hậu duệ nay kết “bạn” thật nhanh
 

“Mềm dẻo” “nhường” luôn trời biển đảo
 

Núi sông ta hẹp lại sao đành?
 


L.T.H.

alt
                                   Lê Lợi đánh quân Minh

alt
                    Nguyễn Huệ-Quang Trung đại phá quân Thanh

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

 CHẲNG THỂ ĐÀNH

Trước trẻ Nước Nam gắng tập tành
Đuổi quân xâm lược chạy vòng quanh
Hán Nguyên Minh Mãn gương danh  mạnh
Nước Việt các triều diệt phá "bành" 
Nay giặc lấn tràn không né tránh
Đồng lòng bền chí vượt qua nhanh 
"Nhún nhường" im lặng âm thầm lánh 
Xấu hổ cha ông chẳng thể đành ...

Nguyễn Bình Sơn

Bài họa thứ hai của Nguyễn Bình Sơn:

QUYẾT CHẲNG ĐÀNH

Có chí làm nên phải tập tành
Luyện rèn đích đáng chớ loanh quanh
Nuôi quân tích lũy thêm hùng mạnh
Dưỡng tướng tìm tài giỏi chống "Bành"
Đất nước gọi tên không né tránh
Nhân dân tin cậy góp tay nhanh
Biển Đông dậy sóng đồng lòng: Đánh
Vận nước lâm nguy quyết chẳng đành...


Nguyễn Bình Sơn 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

QUYẾT THẮNG XÂM LĂNG

Quyết thắng xâm lăng phải tập tành
Luyện binh dàn trận thế vây quanh
Ngô Quyền Nam Hán thua tan tát
Hưng Đạo Nguyên Mông thất bại "bành"
Thái Tổ tiêu trừ Minh tháo chạy
Quang Trung đánh đuổi Mãn lui nhanh
Cha ông đổ máu gìn sông núi
Con cháu ngày nay chẳng thể đành...


Liêu Đình Bá

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 CŨNG PHẢI ĐÀNH

Chống giặc xâm lăng quyết tập tành
Bày binh bố trân hiểm vây quanh
"Hòa bình trỗi dậy" dùng mưu mánh
Hợp tác đấu tranh phá mộng "bành"
Tiền bối cương nhu mồm thét đánh
Hậu sinh "mềm dẻo" miệng im nhanh ?
Đồng tâm hiệp lực dừng phe cánh
Cắt  hẳn  khối  u  cũng  phải  đành !

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa của Liêu Đình Tự:
DẠ KHÔNG ĐÀNH

Âm mưu mộng vỡ đã banh tành

Trung cẩu điên cuồng cứ quẩn quanh
Trần Quốc Tuấn Nguyên triều đại bại
Bắc Bình Vương Thanh đế tanh bành
Bao đời lấn chiếm đều thua sớm
Mấy lượt xâm lăng cung bại nhanh
Biển đảo quê hương quân giặc chiếm
Kẻ thù giày xéo dạ không đành !

Liêu Đình Tự 

Bài họa của Nguyễn Đương:

THỜI THẾ...!

Ước mơ thời thế vỡ tan tành
Đất nước giờ đây chỉ quẩn quanh
Xuất khẩu gạo giày thêm mũ áo
Tài nguyên lòng đất vét tanh bành
Cha ông thuở trước huy hoàng thế
Con cháu hôm nay nhát lủi nhanh
Chỉ khổ ngư dân đeo bám biển
Kiểm ngư cảnh sát ngó mà đành..
.

Nguyễn Đương 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=485655

1 2 3 ... 66 67 68  Sau»