CÁ THÁNG TƯ. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

CÁ THÁNG TƯ.
 

“Cá tháng Tư” của người ta
Một ngày nói dối để mà…vui thôi
Quanh năm trung thực quá rồi
Bông đùa một chút cùng cười với nhau
Còn ta nghĩ đến lại sầu
Ngày gian, đêm dối tránh đâu được nào?
Lời chân thật hiếm làm sao
Cứ như lá biếc mọc vào…mùa Đông!
Dối lừa, bịp bợm đau không
Trắng đen phải trái lộn sòng buồn thay
Một lời đề nghị…thật này:
Lấy ngày trung thực là ngày…Cá kia!


L.T.H.

Lê Trường Hưởng

Phỉnh nhau

Ta phỉnh nhau cả đời

Cố để một ngày thôi

Để nói lời chân thật:

"Ông xưa nay rất...tồi!"

Nên chăng Chủ nhiệm Nguyên Hùng?

 

 

Nguyên Hùng

Góp vui

Em góp cùng anh LTH:

THƠ 1/4

Ta phỉnh nhau cả đời
Có cần chăng thêm một ngày nói dối?
Ta phỉnh nhau sướng, phỉnh nhau vui
Kệ thiên hạ thất thanh "ê, nhầm lối!?"
:)

1/4/2016

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','ceh4e23nh5onpj467as2snmvf3','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:04','/a299531/ca-thang-tu-tho-le-truong-huong.html')