XỬ LÝ NGHIÊM !(?) Thơ. Lê Trường Hưởng

Xử lý nghiêm: Formosa chôn 267 tấn chất thải ở trang trại xếp Công ty Môi trường

Xử lý nghiêm: làm thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng ông Trịnh Xuân Thanh được đề bạt làm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang

 

Vân vân và...Vân vân.

 


Formosa chôn 267 tấn rác thải tại trang trại của ông Lê Quang Hòa
Giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh

 

 

“ XỬ LÝ NGHIÊM  “!(?)

 

 

“Xử lý nghiêm” toàn thấy…nghỉ chơi?

 

Hãy mau hành động thế cho…lời!

 

“Giơ cao…đánh khẽ” từ xưa đã…

 

Thét lớn…nói êm hiện đó rồi

 

Trống lảng đến khi nào…trống dứt

 

Xuồng chìm cho tới lúc…xuồng trôi

 

Lòng tin không cánh mà…bay mất

 

Ngẫm lại đất này vẫn thế thôi!

 

 

L.T.H.

 


Ông Trịnh Xuân Thanh thời kỳ làm Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) - Ảnh: PVC-MT  

 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

CHỈ THẾ MÀ THÔI  

(Bát vĩ đồng âm)

 

Nói như “Rồng cuốn” để…nghe chơi

Làm tựa  “Mèo  nôn” chẳng nhớ…lời

Kết   luận   ngay   đầu   đâu   đến  nỗi

Qui   trình   đoạn   cuối   đã   xưa   rồi

Trống  rong  cứ  tưởng  còn  vang  tới

Cờ   mở   nào   hay   lại   tuột  trôi

Đánh  mất   lòng  tin  dân   ngóng  đợi

Đất   này   cũng   chỉ   thế   mà   thôi !

Nguyễn Bình Xuyên

 

Bài họa của Đinh Hiểu Khác:

ĐỂ LÂU,,,HÓA BÙN
Cũng muốn xử nghiêm đúng Luật chơi
Nhưng toàn ê-kíp quân mình thôi
"Giơ cao, đánh khẽ,,," câu xưa vẫn
Hạ cánh, rút êm chuyện đã rồi
Khuấy vũng bây giờ hay bịt mũi
Hóa bùn ngày tháng dễ quên lời
Xử nghiêm biết lấy ai làm việc
Vốn quý con người,,,chẳng lẽ trôi!

Đinh Hiểu Khác

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

HỨA RỒI ĐỂ ĐẤY

Môi trường ô nhiễm hại đâu chơi

Cho sạch chúng đâu giữ lấy lời

Cá thả nơi đây toi nhiều đấy

Tôm nuôi chốn ấy ngoẻo nhiều rồi

Công trình ký kết như "bèo dạt"

Dự án giao kèo tựa "nước trôi"

Chất thải tuồn bừa từng tác hại

Hứa rằng hay hớm thế mà thôi!

Đào Nguyên Lịch

 

Bài họa của Nguyễn Bình Sơn:

XỬ LÝ NGHIÊM ?

Ô hay...Các bác nói chơi chơi

Xử lý thì đâu lấy lãi lời ?

Dự án chia phần sao bảo tội

Lộc riêng chút lẻ cất tiền rồi

Nói to lại phán em lừa dối

Ngậm miệng ngoảnh đi nuốt sẽ trôi

Dễ hiểu mà sao còn cứ hỏi

Xin thưa: Từ trước vẫn làm thôi...

Nguyễn Bình Sơn

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào 4 cây bút họa thật sâu sắc, mong được sang giao lưu cùng các anh. Thân mến

Lê Trường Hưởng

Chào anh Nguyễn Bình Sơn!

Ta lại gặp nhau! Vnweblogs đang dần khôi phục

Cảm ơn anh đã góp bài họa...phản biện hayt!

Nguyễn Bình Sơn

Bài góp họa

Lâu rồi mới gặp lại, xin góp với bác Hưởng bài họa cho vui. Chúc bác khỏe.

XỬ LÝ NGHIÊM ?

Ô hay...Các bác nói chơi chơi

Xử lý thì đâu lấy lãi lời ?

Dự án chia phần sao bảo tội

Lộc riêng chút lẻ cất tiền rồi

Nói to lại phán em lừa dối

Ngậm miệng ngoảnh đi nuốt sẽ trôi

Dễ hiểu mà sao còn cứ hỏi

Xin thưa: Từ trước vẫn làm thôi...

Nguyễn Bình Sơn

Lê Trường Hưởng

Anh Đào Nguyên Lịch ơi!

Dự án giao kèo tựa "nước trôi"

 

Miễn là...tiền ở lại phải không anh Đào Nguyên Lịch?

Lê Trường Hưởng

Bác Đinh Hiểu Khác ơi!

Càng ngày càng thấy ông Nguyễn Sinh Hùng nói đúng!

Xử nghiêm biết lấy ai làm việc
Vốn quý con người,,,chẳng lẽ trôi!

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Nguyễn Bình Xuyên

Đánh  mất   lòng  tin  dân   ngóng  đợi
Đất   này   cũng   chỉ   thế   mà   thôi !

Mất lòng tin la mất tất cả phải không bác ?

 

Nguyên Lịch

HỨA RỒI ĐỂ ĐẤY

Môi trường ô nhiễm hại đâu chơi

Cho sạch chúng đâu giữ lấy lời

Cá thả nơi đây toi nhiều đấy

Tôm nuôi chốn ấy ngoẻo nhiều rồi

Công trình ký kết như "bèo dạt"

Dự án giao kèo tựa "nước trôi"

Chất thải tuồn bừa từng tác hại

Hứa rằng hay hớm thế mà thôi!

Đinh Hiểu Khác

Họa thơ

ĐỂ LÂU,,,HÓA BÙN
Cũng muốn xử nghiêm đúng Luật chơi
Nhưng toàn ê-kíp quân mình thôi
"Giơ cao, đánh khẽ,,," câu xưa vẫn
Hạ cánh, rút êm chuyện đã rồi
Khuấy vũng bây giờ hay bịt mũi
Hóa bùn ngày tháng dễ quên lời
Xử nghiêm biết lấy ai làm việc
Vốn quý con người,,,chẳng lẽ trôi!
ĐHK  7-2016
 

Nguyễn Bình Xuyên

Thơ góp họa

Góp họa cùng bác Lê Trường Hưởng

CHỈ THẾ MÀ THÔI  

(Bát vĩ đồng âm)

 

Nói như “Rồng cuốn” để…nghe chơi

Làm tựa  “Mèo  nôn” chẳng nhớ…lời

Kết   luận   ngay   đầu   đâu   đến  nỗi

Qui   trình   đoạn   cuối   đã   xưa   rồi

Trống  rong  cứ  tưởng  còn  vang  tới

Cờ   mở   nào   hay   lại   tuột  trôi

Đánh  mất   lòng  tin  dân   ngóng  đợi

Đất   này   cũng   chỉ   thế   mà   thôi !

 

N.B.X

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','n154sq6jhdqt0vaou24tmkelj1','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:11','/a302169/xu-ly-nghiem-tho-le-truong-huong.html')