HÀ NỘI…CÂY! Thơ. Lê Trường Hưởng

Hà Nội sẽ trồng mới 1 triệu cây xanh

Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bão

 

 

 

HÀ NỘI…CÂY!

 

 

“Hà Nội sẽ trồng một triệu cây…

 

Bốn trăm (*) gốc sống bão qua…bay!

 

Bí Thư để lại gia tài đấy

 

Chủ Tịch truyền cho của cải đây

 

Gió thổi…nhẹ nhàng mà đổ sạch

 

Mưa rơi…mát mẻ đã nghiêng đầy

 

Phố phường trơ trụi như…không nón

 

Bộ mặt Thủ Đô thấy xót thay!

 

 

L.T.H.

 

(*) Con số do VTV buổi 19g ngày 28/7/2016 đưa.

 

 

 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

HÀ NỘI TRỒNG CÂY

(Bát vĩ đồng âm "ây")

Thủ Đô  dự án  mới  đường  cây

Phượng Vỹ vừa lên bão thổi bay

Thế Thảo  chặt  đi  từ  chốn  đấy

Đức Chung  trồng lại  tự nơi đây

Gió  đo   cấp  bảy  thân  trơ  gẫy

Mưa  đếm  trăm  li  gốc  bật  đầy

Phường phố  xác xơ tan nát vậy

Cảnh quan Hà Nội...xót  xa  thay

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CƠN BÃO...

Bão vào ngã đổ những hàng cây

Tróc gốc gãy cành gió thổi bay

Hà Nội hăng say trồng lại đấy

Phố phường triệt để chấp hành đây

Lâu nay thực tế phơi bày thấy

Cơ hội kẻ gian bỏ túi đầy

Đục nước béo có no bụng vậy

Nhờ trời kiếm chác thật buồn thay

Liêu Đình Bá

Lê Trường Hưởng

Giải đáp

Sẽ hạn chê hoặc loại trừ nguy hiểm nếu trồng loại cây rễ thẳng, sâu; Trước mùa mưa bão cắt tỉa cành và Công ty cây xanh phải luôn để mắt đến các cây trên phố!

Hỏi Đáp

Băn khoăn quá

Băn khoăn quá, chặt cây thì ko có bóng mát, dân kêu mà để thì nguy hiểm, may chưa ai chết vì cây đè 

Lê Trường Hưởng

Đục nước béo có no bụng vậy Nhờ trời kiếm chác thật buồn thay

Các Quan tham ăn từ cái cây ăn đi phải không anh Liêu Đình Bá?

Cảm ơn anh luôn góp mặt với những bài họa hay!

Lê Trường Hưởng

Thế Thảo chặt đi từ chốn đấy Đức Chung trồng lại tự nơi đ

Hai Ngài Chủ tịch một ông...chặt một ông trồng mà vẫn không lại được! Buồn cho Hà Nội quá bác Nguyễn Bình Xuyên ạ!

Cảm ớn bác góp bài họa hay!

Liêu Đình Bá

Kính gửi anh Trường Hưởng bài họa

Cơn Bão...

Bão vào ngã đổ những hàng cây

Tróc gốc gãy cành gió thổi bay

Hà Nội hăng say trồng lại đấy

Phố phường triệt để chấp hành đây

Lâu nay thực tế phơi bày thấy

Cơ hội kẻ gian bỏ túi đầy

Đục nước béo có no bụng vậy

Nhờ trời kiếm chác thật buồn thay

                           Liêu Đình Bá

 

 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng bác Lê Trường Hưởng

HÀ NỘI TRỒNG CÂY

(Bát vĩ đồng âm "ây")

 

Thủ Đô  dự án  mới  đường  cây

Phượng Vỹ vừa lên bão thổi bay

Thế Thảo  chặt  đi  từ  chốn  đấy

Đức Chung  trồng lại  tự nơi đây

Gió  đo   cấp  bảy  thân  trơ  gẫy

Mưa  đếm  trăm  li  gốc  bật  đầy

Phường phố  xác xơ tan nát vậy

Cảnh quan Hà Nội...xót  xa  thay

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','t0o7fqjhmmoe4e4sne2beftal4','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:14','/a302358/ha-noicay-tho-le-truong-huo.html')