MẮT VẪN TINH TƯỜNG! Thơ.Lê Trường Hưởng

 


MẮT VẪN TINH TƯỜNG!

 

( Bát vĩ vận “u” )

 

Dẫu rằng sắp nhập…Hội Người mù

 

Mắt vẫn tinh tường chẳng thể lu

 

Sáng quắc chiếu vào sâu mọt trú

 

Chớp lòa soi trúng nhặng ruồi bu

 

Tinh tường thông tuệ cùng đơ lú

 

Chính xác chính nhân với nịnh xu

 

Phản nước hại dân thiêu cả lũ

 

Kém nhìn nhưng chí quyết không nhu!

 

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Hồ Hoàng Tạo:

 

NHỚ BẠN

 

Ham vui nhập hội ,lão đâu mù
Cữa sổ tâm hồn dám để lu
Liếc dọc căm sao bầy nhặng trú
Trông ngang ghét mãi đám mòng bu
Lòng dân ghi hận quan tham lú
Ý nước nên dung lính vét xu
Bán đất ,cho rừng ai ngập lũ
Giữ gìn Tổ Quốc lúc cương ,nhu/

 

Hồ Hoàng Tạo

 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

 

HÙA CẢ LŨ

 

Lợi danh mờ ám chịu đui mù

Cám cảnh đau lòng tỏ hóa lu

Phẫn uất ngồi nhìn sâu bọ trú

Than phiền đứng ngó nhặng mồng bu

Tai nghe tựa điếc ăn cơm lú

Mắt thấy như lòa kiếm cháo xu

Giả dạng thầy tu hùa cả lũ

Làm nghèo đất nước bời do nhu

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 

VẪN

 

(Nhất thủ thanh - Bát vĩ vần "u")

Vẫn biết nguy cơ có thể mù

Vẫn rèn tâm trí chả mờ lu

Vẫn theo ruồi - mọt tìm nơi trú

Vẫn dõi nhặng - sâu đến bám bu

Vẫn vạch quan tham vơ bạc xụ

Vẫn lôi tớ nhũng vét tiền xu

Vẫn khơi dòng chảy thành cơn lũ

Vẫn sáng mạch thơ quyết chẳng nhu

 

Nguyễn Bình Xuyên

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Nguyễn Bình Xuyên

Đã có bài họa Nhất thủ thanh - Bát vĩ vần "u" thật hay!

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng bác Lê Trường Hưởng

VẪN

(Nhất thủ thanh - Bát vĩ vần "u")

Vẫn biết nguy cơ có thể mù

Vẫn rèn tâm trí chả mờ lu

Vẫn theo ruồi - mọt tìm nơi trú

Vẫn dõi nhặng - sâu đến bám bu

Vẫn vạch quan tham vơ bạc xụ

Vẫn lôi tớ nhũng vét tiền xu

Vẫn khơi dòng chảy thành cơn lũ

Vẫn sáng mạch thơ quyết chẳng nhu

Nguyễn Bình Xuyên

 

 

 

Lê Trường Hưởng

Chào anh Liêu Đình Bá!

Thật đáng căm giận thay lũ người có tai như điếc có mắt như mù phải không ?

Cảm ơn anh góp bài họa hay.

---------------

Tôi sửa chính tả đuôi ~ đui.

Liêu Đình Bá

Góp họa cùng anh Hưởng

Hùa Cả Lũ

Lợi danh mờ ám chịu đuôi mù

Cám cảnh đau lòng tỏ hóa lu

Phẫn uất ngồi nhìn sâu bọ trú

Than phiền đứng ngó nhặng mồng bu

Tai nghe tựa điếc ăn cơm lú

Mắt thấy như lòa kiếm cháo xu

Giả dạng thầy tu hùa cả lũ

Làm nghèo đất nước bời do nhu

                      Liêu Đình Bá

Lê Trường Hưởng

Anh Liêu Đình Bá ơi!

Anh Hồ Hoàng Tạo vẫn lặng lẽ dõi theo chúng ta và cũng sắp trở lại Vnweblogs!

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Hồ Hoàng Tạo

Cảm ơn bác có bài họa rất hay!
Bác mau chóng trở lại vnweblogs đi để chiếu thơ Đường của chúng ta thêm sôi nổi!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Kính chào bác Hồ Hoàng Tạo  lâu quá mới gặp lại bác trên trang anh Trường Hưởng, dạo đó đến giờ bác vẫn khỏe chứ? Cầu chúc bác luôn dồi dào sức khỏe để xướng họa cho vui. Chào bác. Bài họa bác hay quá 

Hồ Hoàng Tạo

Nhớ bạn

NHỚ BẠN

 

Ham vui nhập hội ,lão đâu mù
Cữa sổ tâm hồn dám để lu
Liếc dọc căm sao bầy nhặng trú
Trông ngang ghét mãi đám mòng bu
Lòng dân ghi hận quan tham lú
Ý nước nên dung lính vét xu
Bán đất ,cho rừng ai ngập lũ
Giữ gìn Tổ Quốc lúc cương ,nhu/

 

Hồ Hoàng Tạo

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','2p4ecbrmpba3si433s1i3hdk02','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 08:23:35','/a303278/mat-van-tinh-tuong-tho-le-truong-huong.html')