XIN CHÚA BAN PHƯỚC LÀNH! Thơ. Lê Trường Hưởng


 

XIN CHUA BAN PHƯỚC LÀNH!!

 

“Chúa đã bỏ ta”…thật thế sao?

Đau thương khắp chốn lệ tuôn trào

Thiên tai dồn dập con người mất

Nhân họa liên hồi của cải hao

Khói lửa chiến tranh chưa lụi bớt

Hận thù sắc tộc vẫn lên cao

Phước lành xin hãy ban nhân loại

Cầu nguyện không nghe có lẽ nào?

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

CẦU CHÚA BAN PHƯỚC

 

Nguyện  cầu  nức  nở  thế  là  sao ?

Chào  đón  giáng  sinh  ứa  lệ  trào

Đất  nước  nhân  tai  tình  cạn  ráo

Non sông  thiên họa  nghĩa hư hao

Nội  xâm  bịt  mắt  buồn  sầu  não

Ngoại lấn bưng mồm hận chất cao

Kinh Chúa mong lời răn mách bảo

An lành ban phước chúng dân nào?

 

N.B.X

 

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

CẦU CHO CHÚNG CON... !

Danh Cha cả sáng tựa ngàn sao 
Soi thấu trần gian ngập lệ trào 
Ơn đức Người ban chưa thấm hết
Lời răn Chúa phán cứ mòn hao 
Chiến tranh tại họa không thuyên giảm 
Chia rẽ hận thù lại đẩy cao 
Xin cứu chúng sinh xa sự dữ 
Giáng Sinh được hưởng phước thêm nào ! 

Ngô Quốc Lộc

 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CẦU CHÚA GIÁNG PHÚC

Chúa bỏ ta rồi lạc lõng sao?

Trần gian thảm họa lệ dâng trào

Thiên tai động đất người vùi lấp

Khói lửa ngút trời của mất hao

Bành trướng bá quyền thôn tính ráo

Đối đầu gây chiến hận thù cao

Bom rơi đạn nổ đang gieo rắc

Ước vọng hòa bình giáng phúc nào!

Liêu Đình Bá

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Liêu Đình Bá

Đã góp bài họa hay cùng cầu Chúa ban phước lành!

Liêu Đình Bá

Góp bài họa cùng anh Trường Hưởng

Cầu Chúa Giáng Phúc

Chúa bỏ ta rồi lạc lõng sao?

Trần gian thảm họa lệ dâng trào

Thiên tai động đất người vùi lấp

Khói lửa ngút trời của mất hao

Bành trướng bá quyền thôn tính ráo

Đối đầu gây chiến hận thù cao

Bom rơi đạn nổ đang gieo rắc

Ước vọng hòa bình giáng phúc nào!

                                     Liêu Đình Bá

 

Lê Trường Hưởng

Xin cứu chúng sinh xa sự dữ Giáng Sinh được hưởng phước thêm nào !

Bây giờ chỉ có...Chúa mới cứu được chúng ta anh Ngô Quốc Lộcạ!
Cảm ơn anh đã có bài họa hay! 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Nguyễn Bình Xuyên

An lành ban phước chúng dân nào?

Bây giờ chỉ còn trông chờ Chúa ban phước lành bác Nguyễn Bình Xuyên nhỉ!

Cảm ơn bác đã mừng Giáng sinh bằng bài họa hay!

Ngô Quốc Lộc

BÀI HỌA :

CẦU CHO CHÚNG CON... !
Danh Cha cả sáng tựa ngàn sao 
Soi thấu trần gian ngập lệ trào 
Ơn đức Người ban chưa thấm hết
Lời răn Chúa phán cứ mòn hao 
Chiến tranh tại họa không thuyên giảm 
Chia rẽ hận thù lại đẩy cao 
Xin cứu chúng sinh xa sự dữ 
Giáng Sinh được hưởng phước thêm nào ! 

                                  Ngô Quốc Lộc
 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp bài họa cùng bác Lê Trường Hưởng

CẦU CHÚA BAN PHƯỚC

 

Nguyện  cầu  nức  nở  thế  là  sao ?

Chào  đón  giáng  sinh  ứa  lệ  trào

Đất  nước  nhân  tai  tình  cạn  ráo

Non sông  thiên họa  nghĩa hư hao

Nội  xâm  bịt  mắt  buồn  sầu  não

Ngoại lấn bưng mồm hận chất cao

Kinh Chúa mong lời răn mách bảo

An lành ban phước chúng dân nào?

 

N.B.X