XE Ô TÔ THAY BIỂN ĐỎ XANH ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Cán bộ Giao thông đề xuất xóa biển xanh, biển đỏ
 


Chiếc xe biển số xanh gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy tại Hậu Giang
 

THAY BIỂN ĐỎ XANH !

 

Biển đỏ xanh thành trắng hãy thay!

Xóa màu…cấm kỵ diễn bao ngày!

Giao thông bình đẳng là ưu việt

Phương tiện như nhau mới thật hay!

Luật Pháp không kiêng nhiều Chức sắc

Phép công chẳng nể những Quan này

“Vùng trời riêng” xóa cho bằng hết

Hợp ý của Dân giải quyết ngay!
 

L.T.H.


       Phớt lờ lệnh cấm xe biển xanh vẫn "nghênh ngang" ở Lễ hội! 

 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 

LẮP BIỂN TRĂNG NGAY

(Họa đẩo vận - Bát vỹ vần "ay")

Công, tư  lắp  biển  trắng ...làm ngay

Xanh, đỏ   bỏ  thôi ... sê  tới  ngày

Phương tiện lưu thông bình đẳng chạy

Ô  Tô  phục  vu  như  nhau ... hay

Chỉ nên  phân biệt  theo  màu  giấy...

Qui  định  rõ  ràng  chức  sắc  này ....

Xóa hết đặc quyền. Dân chán ngấy

Bộ  ngành  quản  lí  phải  mau  thay!

N.B.X

Lê Trường Hưởng

Xóa hết đặc quyền. Dân chán ngấy

Đúng là bấy lâu nay họ đặt ra biển này biển nọ để đặc quyền đặc lợi. Trước dư luận nhân dân muốn một loại biển họ đang lý sự loanh quanh cố bảo vệ cái đặc quyền đặc lợi ấy! Cảm ơn bác Nguyễn Bình Xuyên đã họa thật hay!

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp bài họa cùng bác Lê Trường Hưởng

LẮP BIỂN TRĂNG NGAY

(Họa đẩo vận - Bát vỹ vần "ay")

Công, tư  lắp  biển  trắng ...làm ngay

Xanh, đỏ   bỏ  thôi ... sê  tới  ngày

Phương tiện lưu thông bình đẳng chạy

Ô  Tô  phục  vu  như  nhau ... hay

Chỉ nên  phân biệt  theo  màu  giấy...

Qui  định  rõ  ràng  chức  sắc  này ....

Xóa hết đặc quyền. Dân chán ngấy

Bộ  ngành  quản  lí  phải  mau  thay!

N.B.X