VỀ CHO RẢNH ! Thơ Lê Trường Hưởng

 

 

VỀ CHO RẢNH!

 

Vơ vét chia nhau cạn hết rồi

Nợ công chồng chất vẫn còn…xơi

Con dân trả nợ…luân hồi kiếp

Cháu “xếp” ăn tiêu…đến mấy đời

Chót vót “lậu” cao mong…ở lại

Lè tè lương thấp muốn…chuồn thôi

Các ngài mau chóng…về cho rảnh!

Dư được quỹ công lại…chỗ ngồi!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 

TRẢ GHẾ MAU

Bạc  tiền  chia  chác  cạn  kho  rồi

Vượt ngưỡng nợ công vẫn cứ xơi

Khoác  cổ  dân  đen đi  chẳng  nổi

Nhét  mồm "đầy  tớ" đến  bao  đời

Bòn  nơi khố rách  lương  còm cõi

Vét đãi  quần hồng  bổng ngất  thôi

Quan lớn  các ngài  chồng  chất tội

Về  mau  trả  ghế ... để  Dân  ngồi !

Nguyễn Bình Xuyên

 

Bài họa của Đinh Hiểu Khác ( Từ FB )

CỨ NGỒI
Đã cố leo lên ghế sếp rồi

Phải bằng mọi giá bám đeo thôi
Xôi ngon ăm ắp sao chê véo
Mồi béo ê hề phải cố xơi
Chạy chọt mưa dầm lo suốt tháng
Vét vơ quả chín ấm bao đời
Có đâu "văn hóa từ ngôi",,,nhỉ
Ai nói kệ ai, tớ cứ ngồi!
ĐHK 12-2016

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

CỐ ĐẤM ĂN XÔI

Nhũng nhiễu bọn bay đã thấy rồi

Quỹ công món bở cứ hăng xơi

Xe con vài chiếc cho tươi kiếp

Biệt thự mấy căn để sướng đời

Dành bậc mà moi nên chẳng bỏ

Giữ ngôi lại mõi mới không thôi

Cái quân "cố đấm ăn xôi " đấy

Mòn cả "ghế" đây cũng cố ngồi.

Đào Nguyên Lịch

 

Bài họa của Đức Chính:

NHÀ PHA SẼ ĐÓN

Của công mõi cạn khắp nơi rồi

Vay nợ nước ngoài tiếp tục xơi

Xà xẻo tiền dân ăn mấy kiếp

Vét moi quỹ nước hưởng vài đời

Tham quyền giữ mãi không ai bỏ

Hám lợi tranh hoài chẳng kẻ thôi

Ngân khố đâu còn mà khoét đục

Nhà pha sẽ đón ...  các ông ngồi! 

Đức Chính

 

Bài họa của Ngô Quốc Lộc (Từ FB ):

 RÚT LUI ĐI
Ăn chia theo nhóm đã quen rồi
Đất nước lụi tàn vẫn cố xơi

Biển bạc thay mầu đau mấy độ 
Rừng vàng cạn kiệt xót bao đời
Vinh thân chẳng kể lời chê trách
Vụ lợi coi thường nỗi oán thôi
Mau rút lui đi cho rảnh nợ
Ghế kia nhường chỗ cháu con ngồi !
Ngô Quốc Lộc

Lê Trường Hưởng

Thân mến chào Đức Chính!

Lâu lắm mới tái ngộ một cây thơ Đường xuất sắc của đất Cảng!

Cảm ơn Đức Chính đã dành thời gian eo hẹp góp bài họa thật hay!

Lê Trường Hưởng

Cái quân "cố đấm ăn xôi " đấy Mòn cả "ghế" đây cũng cố ngồi.

Bọn chúng muốn ngồi cả đời anh Nguyên Lịch ạ!

Làm sao cho chúng ngồi...hết đời trong khám!

Cảm ơn anh đã góp bài họa hay!

Đức Chính

Góp bài họa

Kính chào anh Hưởng!

Em xin góp bài họa cùng các bác.

NHÀ PHA SẼ ĐÓN

Của công mõi cạn khắp nơi rồi

Vay nợ nước ngoài tiếp tục xơi

Xà xẻo tiền dân ăn mấy kiếp

Vét moi quỹ nước hưởng vài đời

Tham quyền giữ mãi không ai bỏ

Hám lợi tranh hoài chẳng kẻ thôi

Ngân khố đâu còn mà khoét đục

Nhà pha sẽ đón ...  các ông ngồi! 

Nguyên Lịch

Gửi bác bài họa:

CỐ ĐẤM ĂN XÔI

 

Nhũng nhiễu bọn bay đã thấy rồi

Quỹ công món bở cứ hăng xơi

Xe con vài chiếc cho tươi kiếp

Biệt thự mấy căn để sướng đời

Dành bậc mà moi nên chẳng bỏ

Giữ ngôi lại mõi mới không thôi

Cái quân "cố đấm ăn xôi " đấy

Mòn cả "ghế" đây cũng cố ngồi.

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Nguyễn Bình Xuyên

Có  bài họa TRẢ GHẾ MAU bát vĩ vận "ôi" thật hay!
Bọn này không tự nguyện "Trả ghế" đâu! Làm sao buộc chúng phải "Trả ghế" quả là khó!

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp bài họa cùng bác Lê Trường Hưởng

TRẢ GHẾ MAU

Bạc  tiền  chia  chác  cạn  kho  rồi

Vượt ngưỡng nợ công vẫn cứ xơi

Khoác  cổ  dân  đen đi  chẳng  nổi

Nhét  mồm "đầy  tớ" đến  bao  đời

Bòn  nơi khố rách  lương  còm cõi

Vét đãi  quần hồng  bổng ngất  thôi

Quan lớn  các ngài  chồng  chất tội

Về  mau  trả  ghế ... để  Dân  ngồi !

Nguyễn Bình Xuyên