XUÂN MƯỜI BẢY. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

XUÂN MƯỜI BẢY

 

Tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu!

Mười bảy xuân đang rực sắc màu

Mười bảy xuân xây nguồn sức mạnh

Xuân mười bảy tạo sự bền lâu

Xuân mười bảy đón niềm vui mới

Mười bảy xuân xua bớt nỗi sầu

Mười bảy xuân tràn đầy ước vọng

Tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

XUÂN HAI MƯỜI BẢY

Mười bảy  tuổi trai  sức  thắng  trâu

Xuân hai  mười bảy  sáng tươi màu

Xuân  hai  mười  bảy  xua  đầu  gấu

Mười bảy  đương  thì  diệt  mọt  sâu

Mười bảy  đang  xoan  vui  nhớ  bậu

Xuân hai mười bảy sướng quên sầu

Xuân  hai  mười  bảy  Gà  tranh  đấu

Mười  bảy  tuổi  trai  sức  thắng  trâu

N.B.X

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Nguyễn Bình Xuyên

Đã "mở hang" bằng bài họa bát vĩ vận "âu" thật hay!

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp bài họa cùng bác Lê Trường Hưởng

XUÂN HAI MƯỜI BẢY

Mười bảy  tuổi trai  sức  thắng  trâu

Xuân hai  mười bảy  sáng tươi màu

Xuân  hai  mười  bảy  xua  đầu  gấu

Mười bảy  đương  thì  diệt  mọt  sâu

Mười bảy  đang  xoan  vui  nhớ  bậu

Xuân hai mười bảy sướng quên sầu

Xuân  hai  mười  bảy  Gà  tranh  đấu

Mười  bảy  tuổi  trai  sức  thắng  trâu

N.B.X