TỜ LỊCH ĐẦU TIÊN.Thơ.Lê Trường Hưởng

 

 

TỜ LỊCH ĐẦU TIÊN!

 

Tờ Lịch đầu tiên  xuất hiện rồi!

Dâng trào cảm xúc ở trong tôi

Điều gì mang đến cho nhân loại?

Chuyện sẽ xảy ra với thế thời?

Cầu chúc yên bình trên trái đất

Ước mong hạnh phúc khắp nơi nơi

Dân ta no ấm vui sung sướng

Đất nước mạnh giầu mãi đẹp tươi!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

NĂM MỚI ĐÃ SANG

Năm  Hai  mười  bảy  đã  sang rồi

Vui  đón  giao  thừa  các  Bạn, Tôi

Ước muốn  nhân hòa  cùng điạ lợi

Hằng mong  ý  hợp  với  thiên  thời

Yên bình  sức khỏe  luôn trông đợi

Hạnh  phúc   ấm  no  trải  khắp  nơi

Đất nước mạnh giàu dân phấn khởi

Hòa binh cuộc sống sướng vui tươi

N.B.X

 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

Năm mới vừa sang chuyển dịch rồi

Chào mừng Đinh Dậu bạn và tôi

Cầu mong quốc thái tăng uy thế

Ước muốn dân an lạc thú thời

Nhất quán đường đi nhằm thịnh vượng

Yên bình hạnh phúc đến nhiều nơi

Đề cao tổ quốc lo gìn giữ

Thượng đỉnh sang giàu mãi thắm tươi.

Liêu Đình Bá

 

Bài họa của Đức Chính:

CHÀO NĂM MỚI 2017

Giây phút đầu tiên đến thật rồi

Đón chào năm mới Bạn và Tôi

Niềm tin hạnh phúc mong muôn kỷ

Hy vọng  bình an  muốn mọi thời

Bệnh tật đói nghèo không có chỗ

Thiên tai đau khổ chẳng còn nơi

Dân giầu nước mạnh luôn bồi đắp

Để cuộc đời này mãi sáng tươi.

Đức Chính

Lê Trường Hưởng

Dân giầu nước mạnh luôn bồi đắp Để cuộc đời này mãi sáng tươi.

Đấy là điều mong muốn của 90 triệu dân Việt.

Cảm ơn Đức Chính góp bài họa hay!

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Liêu Đình Bá

Đã góp bài họa hay
Năm mới hy vong mới, ai cũng cầu mong quốc thái dân an phải không anh?

Đức Chính

Góp bài họa

Góp bài họa chung vui cùng các bác!

CHÀO NĂM MỚI 2017

Giây phút đầu tiên đến thật rồi

Đón chào năm mới Bạn và Tôi

Niềm tin hạnh phúc mong muôn kỷ

Hy vọng  bình an  muốn mọi thời

Bệnh tật đói nghèo không có chỗ

Thiên tai đau khổ chẳng còn nơi

Dân giầu nước mạnh luôn bồi đắp

Để cuộc đời này mãi sáng tươi.

Đức Chính

Liêu Đình Bá

Kính gửi anh Trường Hưởng bài họa

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

Năm mới vừa sang chuyển dịch rồi

Chào mừng Đinh Dậu bạn và tôi

Cầu mong quốc thái tăng uy thế

Ước muốn dân an lạc thú thời

Nhất quán đường đi nhằm thịnh vượng

Yên bình hạnh phúc đến nhiều nơi

Đề cao tổ quốc lo gìn giữ

Thượng đỉnh sang giàu mãi thắm tươi.

Liêu Đình Bá

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Nguyễn Bình Xuyên

Đã mở đầu năm mới bằng bài họa bát vĩ vận "ơi" thật hay!

Chúc bác dồi dào sức khỏa, dồi dào bút lực!

 

 

 

 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp bài họa cùng bác Lê Trường Hưởng

NĂM MỚI ĐÃ SANG

Năm  Hai  mười  bảy  đã  sang rồi

Vui  đón  giao  thừa  các  Bạn, Tôi

Ước muốn  nhân hòa  cùng điạ lợi

Hằng mong  ý  hợp  với  thiên  thời

Yên bình  sức khỏe  luôn trông đợi

Hạnh  phúc   ấm  no  trải  khắp  nơi

Đất nước mạnh giàu dân phấn khởi

Hòa binh cuộc sống sướng vui tươi

N.B.X