DẠY CON...HƯ! Lê Trường Hưởng


 

DẠY CON…HƯ!

 

Nhà kia thấy cũng khá đông con

Trộm cắp đôi khi bị phạt đòn

Vun vút tiếng roi sao táng đởm

Oang oang lời bố thật kinh hồn

Nào hay mông có…mo cau độn

Đâu biết lưng cho…chiếc gối đôn

Cứ ngỡ “xử nghiêm” Cha vẫn nói

Chẳng ngờ càng thấy chúng…hư hơn!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Trần Quang Tuân:

DẠY CON ... HƯ

Nhà nọ trông kìa họ dạy con

Thói hư tật xấu nện no đòn

Roi vung tới tấp cho sưng đít

Chửi mắng oang oang đến khiếp hồn

Đâu biết mông lùa mo mỏng độn

Nào ngờ tai bịt lớp bông đôn

" Xử nghiêm" cứ tưởng như lời nói

Giáo huấn thế này hỏng nặng hơn

Trần Quang Tuân

 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

 

XEM HỌ DẠY CON

(Bát vận "on")

Nhìn cách nhà kia họ dạy con

Thoạt tiên Kinh nghiệm rút thay đòn

Tiếp theo cảnh cáo kinh đau đớn

Kế đến tù treo khiếp bạt hồn

Pháp luật xử nghiêm tiền báo trốn

Quy trinh làm đúng bạc kê đôn

Làm đơn cáo bệnh đi ngoài ổn

Giáo dưỡng kiểu này chúng sướng hơn!!!

Nguyễn Bình Xuyên

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Nguyễn Bình Xuyên

Đã có bài họa rất hay phản ánh đúng cách họ "dạy con" bây giờ! Đúng là giơ cao, quát to nhưng...phủi bụi phải không bác?

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp cùng bác Lê Trường Hưởng bài họa

XEM HỌ DẠY CON

(Bát vận "on")

Nhìn cách nhà kia họ dạy con

Thoạt tiên Kinh nghiệm rút thay đòn

Tiếp theo cảnh cáo kinh đau đớn

Kế đến tù treo khiếp bạt hồn

Pháp luật xử nghiêm tiền báo trốn

Quy trinh làm đúng bạc kê đôn

Làm đơn cáo bệnh đi ngoài ổn

Giáo dưỡng kiểu này chúng sướng hơn!!!

NBX

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Trần Quang Tuân

Đã "mở hàng" một bài họa thật hay!

Trần Quang Tuân

Bài hoạ

Chào bác Lê Trường Hưởng!

Chúc bác ngày chủ nhật sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc

DẠY CON ... HƯ

Nhà nọ trông kìa họ dạy con

Thói hư tật xấu nện no đòn

Roi vung tới tấp cho sưng đít

Chửi mắng oang oang đến khiếp hồn

Đâu biết mông lùa mo mỏng độn

Nào ngờ tai bịt lớp bông đôn

" Xử nghiêm" cứ tưởng như lời nói

Giáo huấn thế này hỏng nặng hơn

Trần Quang Tuân