THÔI…CON BÚ? Thơ. Lê Trường Hưởng

Đề xuất bỏ quy định lao động nữ nuôi con được nghỉ 60 phút mỗi ngày

 

 

THÔI…CON BÚ?

 

Con bú sáu mươi phút mỗi ngày

Nhân văn quy định bấy lâu nay

Cắt đi người mẹ sao nan giải

Bãi bỏ bé thơ thấy thật gay

Doanh nghiệp lãi thu…trên hết đó

Sơ sinh sữa mất…cuối cùng đây!

Trăm dâu nhằm đổ đầu Tằm hết

“Bóc ngắn cắn dài” rõ thật hay!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

ĐỔ ĐẦU DÂN HẾT ?

(Thể Tuần hoàn bất tận thi - bvđâ)

Cần dành một tiếng bú trong ngày

Ngày trước  thi hành suốt đến nay

Nay  cắt   trẻ   thơ  gian   khổ  thấy

Thấy dừng  mẹ bé  khó  khăn  gay

Gay  tăng  chi  phí  nuôi  con  đấy

Đấy lợi nguồn thu doanh nghiệp đây

Đây nói  nhân  văn  mồm  lưỡi đẩy

Đẩy  đầu  dân  hết  họ  cho  hay ?

Nguyễn Bình Xuyên

 

Bài họa của Trần Quang Tuân:

ĐỔ ĐẦU DÂN?

( Thể tuần hoàn bất tận thi- Bát vĩ vần "ay")

Một tiếng cho con bú một ngày

Ngày xưa luật định đến thời nay

Nay thôi trẻ nhỏ gian nan thấy

Thấy bỏ mẹ con khổ cực gay

Gay đội chi tiêu nuôi bé đấy

Đấy lo lợi nhuận muốn thu đây

Đây nêu trọng nữ nhân văn vậy?

Vậy đổ đầu dân mới thật hay!

Trần Quang Tuân

 

Bài họa của Đỗ Thị Bích Thủy:

 LIỆU CÓ NHÂN VĂN  ?    

 (Thể Tuần hoàn bất tận thi - bvđâ)

Cần  cho  bé  sữa  đủ  trong ngày

Ngày nghỉ sáu mươi phút bấy nay

Nay   dự   cắt  đi  qui  định  ấy                                          

Ấy  làm  tăng  vọt  mức  chi   gay                                        

Gay cho các mẹ  nuôi con vậy                            

Vậy để  lợi thu  doanh nghiệp đây

Đây thấy  nhân văn  xa  quá  đấy        

Đấy trình thôi...bú thật không hay !
 

10-1-17 ĐTBT

 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

THIỆT HẠI GIỐNG NÒI

Cho con một tiếng bú trong ngày 

Luật đã thi hành tự bấy nay 

Lệnh cắt trẻ thơ mà chăng thấy 

Ban ra bà mẹ thật là gay 

Tầm nhìn hiện tại nguồn thu đấy 

Bất chấp tương lai đưa trẻ đây 

Phát triển chiều cao và trí tuệ 

Đừng vì lợi nhuận dẫn không hay!

Liêu Đình Bá

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Liêu Đình Bá

Đã có bài họa hay cùng lên tiếng phản đối việc định cắt 60 phút cho con bú mỗi ngày của các bà mẹ làm việc trong các doanh nghiệp!

Tầm nhìn hiện tại nguồn thu đấy
Bất chấp tương lai đưa trẻ đây 

Đúng là họ chỉ nhinfb thấy lợi nhuận mà bất chấp tất cả!

Liêu Đình Bá

Góp họa cùng anh Trường Hưởng

THIỆT HẠI GIỐNG NÒI

Cho con một tiếng bú trong ngày 

Luật đã thi hành tự bấy nay 

Lệnh cắt trẻ thơ mà chăng thấy 

Ban ra bà mẹ thật là gay 

Tầm nhìn hiện tại nguồn thu đấy 

Bất chấp tương lai đưa trẻ đây 

Phát triển chiều cao và trí tuệ 

Đừng vì lợi nhuận dẫn không hay!

Liêu Đình Bá

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bích Thủy!

Bài họa 

LIỆU CÓ NHÂN VĂN  ?  (Thể Tuần hoàn bất tận thi - bvđâ)

Của Bích Thủy rất hay! Với tư cách Bà ngoại, Con gái mới sinh cháu bé, Bích Thủy cần lên tiếng quyết liệt để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các cháu gái hiện nay, trong đó có con mình!

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Trần Quang Tuân

Đã góp bài họa 

ĐỔ ĐẦU DÂN? ( Thể tuần hoàn bất tận thi- Bát vĩ vần "ay") thật hay!

Một tiếng cho con bú một ngày
Ngày xưa luật định đến thời nay

Thế mà các Doanh  nghiệp vì lợi nhuận định bãi bỏ! thật không có...tính người!

Đỗ Thị Bích Thủy

LIỆU CÓ NHÂN VĂN

  Em xin góp bài họa ạ  Kính chúc anh luôn an vui     

      LIỆU CÓ NHÂN VĂN  ?    

 (Thể Tuần hoàn bất tận thi - bvđâ)

Cần  cho  bé  sữa  đủ  trong ngày

Ngày nghỉ sáu mươi phút bấy nay

Nay   dự   cắt  đi  qui  định  ấy                                          

Ấy  làm  tăng  vọt  mức  chi   gay                                        

Gay cho các mẹ  nuôi con vậy                            

Vậy để  lợi thu  doanh nghiệp đây

Đây thấy  nhân văn  xa  quá  đấy        

Đấy trình thôi...bú thật không hay !

 

10-1-17 ĐTBT

   (*)Ban soạn thảo dự án Luật lao động sửa đổi đề xuất bỏ quy định "Lao động nữ trong kỳ kinh nguyệt được nghỉ mỗi ngày 30 phút, nuôi con dưới một tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút. 

     Hiện, dự án đã gần hết thời gian lấy ý kiến. Dự kiến, tháng 3 tới Chính phủ sẽ trình cơ quan thẩm tra Quốc hội và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tháng 4 trình Quốc hội dự án luật.

      Bài viết của anh lên tiếng cho các lao động nữ đấy ạ.

 

Trần Quang Tuân

Bài hoạ

 

Chào bác Lê Trường Hưởng!

Chúc bác ngày mới sức khoẻ tràn ngập niềm vui

Góp hoạ cùng bác

ĐỔ ĐẦU DÂN?

( Thể tuần hoàn bất tận thi- Bát vĩ vần "ay")

Một tiếng cho con bú một ngày

Ngày xưa luật định đến thời nay

Nay thôi trẻ nhỏ gian nan thấy

Thấy bỏ mẹ con khổ cực gay

Gay đội chi tiêu nuôi bé đấy

Đấy lo lợi nhuận muốn thu đây

Đây nêu trọng nữ nhân văn vậy?

Vậy đổ đầu dân mới thật hay!

Trần Quang Tuân

 

( Bác xoá các com trước giúp , cảm ơn bác)

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Nguyễn Bình Xuyên

Đã "khai hỏa" bằng bài họa ĐỔ ĐẦU DÂN HẾT ? (Thể Tuần hoàn bất tận thi - bát vĩ vận "ay") thật hay! Đường Luật được Việt hóa thật phong phú!

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng bác Lê Trường Hưởng

ĐỔ ĐẦU DÂN HẾT ?

(Thể Tuần hoàn bất tận thi - bvđâ)

Cần dành một tiếng bú trong ngày

Ngày trước  thi hành suốt đến nay

Nay  cắt   trẻ   thơ  gian   khổ  thấy

Thấy dừng  mẹ bé  khó  khăn  gay

Gay  tăng  chi  phí  nuôi  con  đấy

Đấy lợi nguồn thu doanh nghiệp đây

Đây nói  nhân  văn  mồm  lưỡi đẩy

Đẩy  đầu  dân  hết  họ  cho  hay ?

Nguyễn Bình Xuyên