GIÀNH LẠI...VỈA HÈ ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Sau Sài Gòn Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ 

GIÀNH LẠI…VỈA HÈ !

( Bát vĩ vận “ương” )
 

Dạo phố phải đi tránh…xuống đường!

Vỉa hè “trụ sở” của…tư thương

Sau lưng đã có Phường…nhân nhượng

Trước mặt sẵn sàng Gấu…đảm đương

Chầy bửa chiếm luôn không thấy hướng ?

Nhập nhằng đoạt mãi chẳng sao lường ?

Ra quân giành lại nghe mà sướng!

Trật tự vãn hồi với kỷ cương !

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

 

KHỔ VÌ CHỢ CÓC

 

"Chợ cóc" lan tràn suốt bấy nay

Lấn đường gây tắc hỏi còn hay

Người mua chắn lối từ mờ sáng

Kẻ bán ngáng chân tới tối ngày

Quần áo, dép giầy đây vẫn đặt

Cá tôm, gạo thóc đấy đang bày

Làm sao luồn lách mà qua được

Ai thấu cho chẳng cái nỗi này?
 

Đào Nguyên Lịch

 

Bài họa của Trần Quang Tuân:

 

GIÀNH LẠI VỈA HÈ
 

( Bát vĩ vần "ương")

Ra quân giành lại vỉa hè đường

Quy hoạch tuyên truyền các tiểu thương

Chỗ nọ bày hàng xưa lỡ nhượng

Nơi này lấn vạch trước còn đương

Văn minh đô thị không phương hướng

Trật tự giao thông thật khó lường

Hà nội , Sài gòn vừa lĩnh xướng

Mong rằng cả nước hãy theo gương


Trần Quang Tuân

Le Thanh Klaus

CHÚC MỪNG

Thực ra đâu có gì là khó !
Quét sạch nhũng tham sạch vỉa hè
Giải phóng mặt bằng từng phố nhỏ
Kiến vàng chuột bọ hết ngo ngoe !
 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Trần Quang Tuân

Có bài họa hay góp tiếng nói ủng hộ việc Giành lại vỉa hè cũng là xây dựng văn minh đô thị!

Trần Quang Tuân

Bài hoạ

Chào bác Lê Trường Hưởng!

Chúc bác ngày chủ nhật khoẻ vui hạnh phúc

GIÀNH LẠI VỈA HÈ

( Bát vĩ vần "ương")

Ra quân giành lại vỉa hè đường

Quy hoạch tuyên truyền các tiểu thương

Chỗ nọ bày hàng xưa lỡ nhượng

Nơi này lấn vạch trước còn đương

Văn minh đô thị không phương hướng

Trật tự giao thông thật khó lường

Hà nội , Sài gòn vừa lĩnh xướng

Mong rằng cả nước hãy theo gương

Trần Quang Tuân

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Đào Nguyên Lịch!

Đã có bài họa KHỔ VÌ CHỢ CÓC thật hay!

Khổ vì vỉa hè bị chiếm dụng lại khổ vì chợ cóc choán hết lòng đường! Vậy người và xe chỉ có cách...bay!

nguyenlich

Góp thêm cùng bác:

KHỔ VÌ CHỢ CÓC

 

"Chợ cóc" lan tràn suốt bấy nay

Lấn đường gây tắc hỏi còn hay

Người mua chắn lối từ mờ sáng

Kẻ bán ngáng chân tới tối ngày

Quần áo, dép giầy đây vẫn đặt

Cá tôm, gạo thóc đấy đang bày

Làm sao luồn lách mà qua được

Ai thấu cho chẳng cái nỗi này?