PHỤ NỮ VIỆT NAM. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

Ý đẹp lời hay cạn hết rồi

Ngợi ca bằng cả trái tim thôi!

Công dung ngôn hạnh sao toàn vẹn

Trí đức nghĩa nhân thật sáng ngời

Gánh vác việc chung tròn trách nhiệm

Đảm đương thiên chức trọn tình người

Trăm dâu đều đổ đầu tằm cả

Phụ nữ Việt Nam quý nhất đời!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

 

NGỜI GƯƠNG PHỤ NỮ

 

Phụ nữ tấm gương sáng thấy rồi

Đã từng xây đắp hẳn không thôi

Đảm đang, trung hậu lòng luôn tỏ

Đức hạnh, công dung dạ mãi ngời

Son sắt thủy chùng cùng lắm chị

Hiền lành nhân ái với nhiều người

Hai vai gánh vác nhà cùng nước

Góp sức, chung tay hẳn đẹp đời!

 

Đào Nguyên Lịch

 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Đào Nguyên Lịch!

Đã góp bài họa ca ngợi Phụ Nữ thật hay!

Nguyên Lịch

Góp họa:

NGỜI GƯƠNG PHỤ NỮ

 

Phụ nữ tấm gương sáng thấy rồi

Đã từng xây đắp hẳn không thôi

Đảm đang, trung hậu lòng luôn tỏ

Đức hạnh, công dung dạ mãi ngời

Son sắt thủy chùng cùng lắm chị

Hiền lành nhân ái với nhiều người

Hai vai gánh vác nhà cùng nước

Góp sức, chung tay hẳn đẹp đời!