PHỤ NỮ NHƯ… THỜI TIẾT ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Hết ngày 8 tháng 3 lại quay sang...nói xấu Chị em !


 

 

PHỤ NỮ NHƯ… THỜI TIẾT !

 

Phụ nữ như…Thời tiết giống sao !

Đổi thay luôn bất cứ khi nào

Trời yên đột ngột mưa rào trút

Biển lặng tự nhiên bão lớn gào

Nắng ấm chuyển ngay sang rét cắt

Gió êm thành lập tức giông ào

Thích nghi…khí hậu nên…rèn luyện

Đừng chống tránh đi tốt biết bao !

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

 

CHUYỆN GIA ĐÌNH

Trong nhà ấm lạnh thất thường sao

Sáng nắng chiều mưa xảy thế nào

Tác động môi trường gây bực dọc

Làm quen sóng gió nổi gầm gào

Bất bình của cải tranh giao chiến

Chật vật tiền nong giận lẩy ào

Thấu hiểu nguyên nhân cùng khắc phục

Gia đình hạnh phúc biết là bao

                 Liêu Đình Bá

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

 

SƯ TỬ HÀ ĐÔNG

 

Nhiều bà tính khí gớm ghê sao

Sư  tử Hà  Đông có khác  nào

Bồ bịch xỏ xiên cho chồng nện

Ăn chơi trác táng để cha  gào

Già mồm cãi cọ như giông đổ

Mạnh mỏ điêu  toa tựa gió ào

Thói xấu gây nên  nhà rắc rối

Cứ là tai hại biết dường bao?

Đào Nguyên Lịch

Xóa
3

Lê Trường Hưởng

Sư tử Hà Đông

Là danhh hiệu các Cụ ta đã phong tặng và cũng là nét đặc trưng của nhiều Phụ nữ Việt Nam phải khong anh Đào Nguyên Lịch?

Nguyên Lịch

Góp họa:

SƯ TỬ HÀ ĐÔNG

 

Nhiều bà tính khí gớm ghê sao

Sư  tử Hà  Đông có khác  nào

Bồ bịch xỏ xiên cho chồng nện

Ăn chơi trác táng để cha  gào

Già mồm cãi cọ như giông đổ

Mạnh mỏ điêu  toa tựa gió ào

Thói xấu gây nên  nhà rắc rối

Cứ là tai hại biết dường bao?

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Liêu Đình BáThấu hiểu nguyên nhân cùng khắc phục Gia đình hạnh phúc biết là bao

Nếu được như vậy thì chị em giống...chị em chứ không phải giống...thời tiết phải không anh Liêu Đình Bá?

Liêu Đình Bá

Góp bài họa cùng anh Trường Hưởng

Chuyện Gia Đình 

Trong nhà ấm lạnh thất thường sao

Sáng nắng chiều mưa xảy thế nào

Tác động môi trường gây bực dọc

Làm quen sóng gió nổi gầm gào

Bất bình của cải tranh giao chiến

Chật vật tiền nong giận lẩy ào

Thấu hiểu nguyên nhân cùng khắc phục

Gia đình hạnh phúc biết là bao

                 Liêu Đình Bá