RA QUÂN...Thơ.Lê Trường Hưởng

 

RA QUÂN…

 

“Ra quân giành lại vỉa hè” đây!

Lại muốn phá đi “trật tự” này?

Không nước “Cá” làm sao sống nổi

Nước không “Cá” cũng thấy buồn thay!

Khua chiêng gõ mõ nghe mà sướng

Đánh trống bỏ dùi nghĩ thật hay

Rầm rập ầm ầm kinh hãi quá

Cộng sinh chắc sẽ…biến hình ngay!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

NAY BÀY MAI THU

 

Hè đường giải tỏa lắm lần đây

"Bắt cóc để khay" lại việc này

Lúc đuổi gắt gao nhìn gớm thế

Khi xua rối rắm ngó ghê thay

Vài hôm thu lại mình từng biết

Dăm buổi bày ra bạn cũng hay

Hỏi đến bao giờ thì hè thoáng

Ai người quản lý trả lời ngay!

Đào Bguyeen Lịch

Xóa

 

 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anhĐào Nguyên Lịch!

Đã có bài họa NAY BÀY MAI THU thật hay! phản ánh đúng thực tế hè đường của các thành phố.

Hỏi đến bao giờ thì hè thoáng
Ai người quản lý trả lời ngay!

Câu hỏi của anh họ không trả lời được đâu!

Nguyên Lịch

Góp bài họa:

NAY BÀY MAI THU

 

Hè đường giải tỏa lắm lần đây

"Bắt cóc để khay" lại việc này

Lúc đuổi gắt gao nhìn gớm thế

Khi xua rối rắm ngó ghê thay

Vài hôm thu lại mình từng biết

Dăm buổi bày ra bạn cũng hay

Hỏi đến bao giờ thì hè thoáng

Ai người quản lý trả lời ngay!