MƯA XUÂN. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

MƯA XUÂN

 

Mưa Xuân lướt thướt kéo dầm dề

Cây cỏ đầm đìa ướt át ghê

Độ ẩm lên cao như nước ngập

Bầu trời xuống thấp tựa mây đè

Đâu còn thơ mộng lây phây rắc

Hết cả trữ tình tí tách nghe

Thi hứng bừng lên rồi…vụt tắt

Lặng nhìn quang cảnh dạ buồn tê …

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Ngô Quốc Lộc:

 

MƯA BUỒN

Xuân tới hàn huyên chửa dãi dề 
Mưa thì dai dẳng thật buồn ghê 
Trong nhà nhớp nháp nồm lan ướt 
Ngoài ngõ lầy trơn nước ngập đè 
Rũ rượi hoa vườn hương chẳng thấy 
Mịt mù đường phố tiếng không nghe 
Còn đâu thi hứng mà nâng bút 
Ngước mắt nhìn trời dạ tái tê .

                    Ngô Quốc Lộc

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Ngô Quốc Lộc

Có bài họa đồng cảm thật hay!

Ngô Quốc Lộc

BÀI HỌA :

        MƯA BUỒN

Xuân tới hàn huyên chửa dãi dề 
Mưa thì dai dẳng thật buồn ghê 
Trong nhà nhớp nháp nồm lan ướt 
Ngoài ngõ lầy trơn nước ngập đè 
Rũ rượi hoa vườn hương chẳng thấy 
Mịt mù đường phố tiếng không nghe 
Còn đâu thi hứng mà nâng bút 
Ngước mắt nhìn trời dạ tái tê .
                    Ngô Quốc Lộc