ÔI! GẠC MA! Thơ. Lê Trường Hưởng

Tưởng nhớ 64 Chiến sĩ ta đã hy sinh tại Gạc Ma ngày 14/3/1988 !

Chiến sĩ Gạc Ma khắc tên mình trong lòng Tổ Quốc

 

 

ÔI! GẠC MA!

 

Lệnh “Không nổ súng…” chấp hành ngay

Lũ giặc hung tàn đã bủa vây

Súng xả điên cuồng thời khắc đó

Cờ cầm vững chắc phút giây này

Sáu tư chiến sĩ tang thương quá

Từng ấy gia đình nhức nhối thay

Lịch sử khách quan rồi phán xét

Toàn dân nhớ mãi nỗi đau này!

 

L.T.H.

 

 

 

ài họa của Liêu Đình Bá:

 

 

ÔI! GẠC MA!

Lệnh đừng nổ súng thực thi ngay

Giặc cướp bạo tàn đã xúm vây

Nhả đạn ầm ào thời buổi đó

Xung phong chiếm đóng tháng năm này

Rêu rao "hữu nghị" điêu ngoa quá

Lớ ngớ "chữ vàng" thảm họa thay

Nhẫn nhịn anh em đành mất đảo

Gạc Ma lịch sử viết thêm dày

                   Liêu Đình Bá

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

 

NÓI VỚI QUÂN TÀU

 

Quỷ xứ quân Tàu hỡi bọn bay

Những bao tội ác đã phơi bày

Biên cương lấn tới từ khi đấy

Hải đảo tràn sang tới lúc này

Bảo vệ non sông ta gắng gỏi

Giữ gìn tiên tổ bạn hăng say

Thù xưa còn đó luôn ghi nhớ

Mày cứ lẻn vào hẳn biết tay!

Đào Nguyên Lịch

 

Bài họa của bác Thái Nguyên Bình:

ÔI! GẠC NA!

Đảo của ta nào dễ bỏ ngay

Đồng lòng chẳng sợ giặc bao vây

Đương đầu anh lính lòng căm tức

Chém giết quân nhân mối hận này

Ra lệnh thi hành không nổ súng

Động trời tàn sát thảm thương thay

Nhớ chăng bài học ngàn năm trước

Nỡ để non sông địch xéo giày

                          Thái Nguyên Bình

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Thái Nguyên Bình

Đã lặn lội đến thăm tệ xá và tặng bài họa thật hay!

Nhớ chăng bài học ngàn năm trước

Lời dạy của Vau Trần họ cố tình quên nên:

Nỡ để non sông địch xéo giày

Rất đau bác ạ!

Chúc bác mạnh khỏe gặp nhiều may mắn!

Thái Nguyên Bình

Góp bài họa cùng anh Trường Hưởng

Ôi! Gạc Ma!

Đảo của ta nào dễ bỏ ngay

Đồng lòng chẳng sợ giặc bao vây

Đương đầu anh lính lòng căm tức

Chém giết quân nhân mối hận này

Ra lệnh thi hành không nổ súng

Động trời tàn sát thảm thương thay

Nhớ chăng bài học ngàn năm trước

Nỡ để non sông địch xéo giày

                          Thái Nguyên Bình

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Đào Nguyên Lịch!

Đã NÓI VỚI QUÂN TÀU bằng bài họa thật đanh thép!

Nguyên Lịch

Góp thêm cùng Bác:

NÓI VỚI QUÂN TÀU

 

Quỷ xứ quân Tàu hỡi bọn bay

Những bao tội ác đã phơi bày

Biên cương lấn tới từ khi đấy

Hải đảo tràn sang tới lúc này

Bảo vệ non sông ta gắng gỏi

Giữ gìn tiên tổ bạn hăng say

Thù xưa còn đó luôn ghi nhớ

Mày cứ lẻn vào hẳn biết tay!

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Liêu Đình Bá

Đã phơi bày rõ thế nào là "hữu nghi" "Chữ vàng" "anh em" bằng bài họa hay!

Liêu Đình Bá

Góp bài họa cùng anh Trường Hưởng

Ôi! Gạc Ma!

Lệnh đừng nổ súng thực thi ngay

Giặc cướp bạo tàn đã xúm vây

Nhả đạn ầm ào thời buổi đó

Xung phong chiếm đóng tháng năm này

Rêu rao "hữu nghị" điêu ngoa quá

Lớ ngớ "chữ vàng" thảm họa thay

Nhẫn nhịn anh em đành mất đảo

Gạc Ma lịch sử viết thêm dày

                   Liêu Đình Bá