MƯA...HỎI TRỜI ? Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

MƯA...HỎI TRỜI ?

 

Mưa Hạ hay Xuân muốn hỏi Trời ?

Mưa không hề dứt nhặt khoan rơi

Mưa thành sông suối bao…đường lội

Mưa hóa ao hồ lắm…cá bơi

Mưa trút ào ào đâu tiếc nước

Mưa tuôn xối xả chẳng thương người

Mưa lây phây rắc xưa rồi nhỉ

Mưa Hạ hay Xuân muốn hỏi Trời ?

 

L.T.H.