CON ĐƯỜNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

CON ĐƯỜNG

 

“Tẩu hỏa nhập ma” cứ bước mau

Dù Đường nào biết sẽ về đâu?

Ngắn dài rộng hẹp không lường trước

Thẳng tắp quanh co chẳng định sau

“Địa ngục” tỉnh ra vùng thoát khỏi

“Bồng lai” lú lẫn dấn vào sâu

Lữ hành việt dã còn thưa thớt

Chọn lối sáng quang lại bắt đầu…

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

 

CON ĐƯỜNG VIỆT DÃ

Ảo tưởng con đường chạy đến mau

Ai lường ngoắt ngoéo dốc đèo đâu

Hô hào đánh bóng người đi trước

Cám dỗ tuyên truyền kẻ bước sau

Một thuở say mê hòng mở rộng

Muôn người thức tỉnh dám vùi sâu

Sặc mùi lí luận bài khuôn  mẫu

Nhàm chán tai nghe nhức cả đầu

Liêu Đình Bá

 

Bài họa của Bạn Đọc:

CON ĐƯỜNG

Tiền hô hậu ủng nối theo nhau                                   

Đi mãi đích nhìn chẳng thấy đâu                                      

Rộng hẹp ngoằn nghèo queo phía trước

Quanh co lên xuống vẹo đàng sau

Mơ hồ tiên cảnh như Ô thước (1)

 Ảo ảnh thiên đường tựa hố sâu                       

 Lưỡng thể trắng đen còn nhiễu loạn

 Cầu mong lối sáng đỡ ong đầu

  Bạn đọc       

   (1)Cầu Ô thước                                               

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã có cùng tư duy bằng bài họa thật hay

Cầu mong lối sáng đỡ ong đầu

Khó lắm! Ai sẽ là người dẫn lối đây? 

BẠN ĐỌC

CON ĐƯỜNG

Bài họa

        CON ĐƯỜNG

Tiền hô hậu ủng nối theo nhau                                   

Đi mãi đích nhìn chẳng thấy đâu                                      

Rộng hẹp ngoằn nghèo queo phía trước

Quanh co lên xuống vẹo đàng sau

Mơ hồ tiên cảnh như Ô thước (1)

 Ảo ảnh thiên đường tựa hố sâu                       

 Lưỡng thể trắng đen còn nhiễu loạn

 Cầu mong lối sáng đỡ ong đầu

 

   (1)Cầu Ô thước

                  Bạn đọc                                                  

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Liêu Đình Bá

Đã coscungf suy nghĩ bằng một bài họa hay!

Liêu Đình Bá

Góp bài họa cùng anh Trường Hưởng

Con Đường Việt Dã

Ảo tưởng con đường chạy đến mau

Ai lường ngoắt ngoéo dốc đèo đâu

Hô hào đánh bóng người đi trước

Cám dỗ tuyên truyền kẻ bước sau

Một thuở say mê hòng mở rộng

Muôn người thức tỉnh dám vùi sâu

Sặc mùi lí luận bài khuôn  mẫu

Nhàm chán tai nghe nhức cả đầu

Liêu Đình Bá