MOTHER’S DAY NGÀY CỦA MẸ. Thơ. Lê Trường Hưởng

Ngày của Mẹ năm 2017 là ngày nào?

 

 

 

MOTHER’S DAY NGÀY CỦA MẸ

 

Chủ nhật thứ hai của tháng Năm

Là Ngày Của Mẹ vãn mong thầm

Sinh thành ân đức luôn ghi dạ

Dưỡng dục công lao mãi khắc tâm

Thương quý hết lòng mà báo hiếu

Kính yêu gắng sức để lo chăm

Băn khoăn đền đáp chưa tròn vẹn

Ân hận xót xa lệ ướt đầm…

 

L.T.H.