SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI

 

Cuộc đời ai cũng giống như ai!

Chỉ khác phải chăng ngắn với dài?

Tử kết Sinh đầu: luôn chính xác

Giữa chừng Lão Bệnh: mãi không sai

Tham Sân Si (*) nghĩa thành thù hận

Nộ Ố Ai (*) tình hóa nhạt phai

Sống để yêu nhau là hạnh phúc

Đừng cho vô cảm lặng trôi hoài!

 

L.T.H.

(*) Chú thích: Tham: ham muốn; Sân: giận dữ; Si: mê muội không sáng suốt. Nộ: giận giữ , nóng tính; Ố: ghét; Ai: bi thương

 

 

Bài họa của bác Trần Ngọc Bích ( Từ FB ):

 

NGẪM NGHĨ


Số phận đành rằng chả giống ai
Băng qua khổ ải vượt đường dài
Tầm nhìn ngẫm nghĩ mong điều đúng
Vấp váp tôi rèn sửa lỗi sai
Chiến hữu năm nao tình vẫn kết
Dân làng thủa ấy nghĩa không phai
Gia đình hạnh phúc lòng mơ tưởng
Xã hội văn minh ước vọng hoài


Trần Ngọc Bích.

Trần Ngọc Bích

Bài họa từ FB

NGẪM NGHĨ


Số phận đành rằng chả giống ai
Băng qua khổ ải vượt đường dài
Tầm nhìn ngẫm nghĩ mong điều đúng
Vấp váp tôi rèn sửa lỗi sai
Chiến hữu năm nao tình vẫn kết
Dân làng thủa ấy nghĩa không phai
Gia đình hạnh phúc lòng mơ tưởng
Xã hội văn minh ước vọng hoài


Trần Ngọc Bích.