THƯƠNG CÁC CHÁU QUÁ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Viện phí tăng cao về nhà...chờ chết

 

 

 

THƯƠNG CÁC CHÁU QUÁ!


Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6

 

Thấy thương các cháu quá đi thôi

“Quyền trẻ em” xưa đã ký rồi

Mà bệnh nan y về để…chết

Lại tai họa gặp vẫn xong…đời

Vỡ lòng Mẫu giáo không nơi học

Đường phố chung cư chẳng chỗ chơi

Nguy hiểm xung quanh luôn trực sẵn

Liếc nhìn một chút các Ngài ơi!

 

L.T.H