BÍ RÌ RÌ…GÌ Thơ. Lê Trường Hưởng

 

BÍ RÌ RÌ…GÌ?

 

Bí thơ không bí bí gì đây?

Bí quỹ thời gian bớt mỗi ngày

Bí chuyện nhân tình sao lắm thế

Bí trò thế thái thấy nhiều thay

Bí đề tài chọn cho nhanh chóng

Bí thứ tự ra hợp lý ngay

Bí thể thủy tinh…mờ chẳng rõ

Bí…rì rì gỡ quả là gay!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Bạn Đọc:

BÍ RÌ RÌ…GÌ?

 Biết đã bao lâu sự thể đây?                                         

Biết đang nợ xấu tháng năm ngày                              

Biết tồn ngân sách vay nhiều thế

Biết trả sau này nặng gánh thay

Biết bệnh phát sinh đe dọa chóng                              

Biết lo bảo hiểm giảm chi ngay

Biết còn tham nhũng không nêu rõ

Biết tính dân an sẽ bớt gay

Bạn Đọc

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã "biết rồi khổ lắm nói mãi..."

"Biết tính dân an sẽ bớt gay" Rất tiếc cái "biết" này họ lại...không Bạn Đọc ạ!

BẠN ĐỌC

BÍ RÌ RÌ…GÌ?

Em Xin góp Bài họa. Kính anh luôn an vui

Bài họa

BÍ RÌ RÌ…GÌ?

 Biết đã bao lâu sự thể đây?                                         

Biết đang nợ xấu tháng năm ngày                              

Biết tồn ngân sách vay nhiều thế

Biết trả sau này nặng gánh thay

Biết bệnh phát sinh đe dọa chóng                              

Biết lo bảo hiểm giảm chi ngay

Biết còn tham nhũng không nêu rõ

Biết tính dân an sẽ bớt gay

 BẠN ĐỌC