NÓNG…NINJA! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

 

NÓNG…NINJA!

 

Bịt bùng kín mít khác gì…ma

Căng mắt cố nhìn chẳng nhận ra

Quen biết cũng như vừa mới gặp

Thân tình vẫn giống cách đây xa

Nghe chào…ú ớ thay lời đáp

Thấy hỏi…ngác ngơ thế gật mà

Hà Nội bỗng nhiên thành…Nhật Bản

Nóng này phải gọi nóng…Ninja!

L.T.H.