HÀ NỘI NĂM 2100. Thơ. Lê Trường Hưởng

Mùa Hè Hà Nội năm 2100 có thể nóng như Ấn Độ hoặc Pakistan

  

HÀ NỘI NĂM 2100

 

Hà Nội năm hai nghìn một trăm

Tăng cao nhiệt độ thấy lo thầm

Khó khăn vất vả người dương thế

Vô sự bình an kẻ…cõi âm

Hy vọng đời sau tài xuất chúng

Niềm tin cháu chắt giỏi trên tầm

Thiên nhiên phải cúi đầu hàng phục

Nghĩ vậy thật vui tĩnh lại tâm…

 

L.T.H.