CẢNH VỆ...ĐẦY TỚ. Thơ. Lê Trường Hưởng

Nhiều địa phương xin chế độ cảnh vệ cho Bí thư, Chủ tịch

 

          Thượng tướng Võ Trọng Việt (Ảnh: VPQH).

 

CẢNH VỆ…ĐẦY TỚ

 

Các Ngài xuất xứ ở đâu ra?

Ngồi ghế cao rồi tự cách xa

“Đầy tớ trung thành” mà…sách nhiễu

“Ô Sin mẫn cán” lại…phiền hà

Âu lo chủ phật lòng trừng phạt

Khiếp hãi dân căm ghét chẳng tha

“Có tạt giật mình” mong…cảnh vệ

Được tin yêu có sợ chi mà

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CHUYỆN CẢNH VỆ

Cảnh vệ canh phòng khỏi xảy ra

Suy từ Yên Bái phải ngừa xa

Lưỡi lê trước mặt tham lo ngại

Nòng súng sau lưng nhũng sợ hà

Chống đỡ thù trong khi nổi dậy

Kết tình giặc ngoại chẳng buông tha

Lòng tin để mất gieo mầm họa

Gặt hái tai ương sớm muộn mà

Liêu Đình Bá

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Liêu Đình Bá

đã có bài họa hay về chuyện Cảnh vệ

Các Quan chức càng cao càng xa dân và càng làm mất lòng tin của dân, không được dân

bảo vệ chính vì vậy họ luôn nơm nớp:

Lưỡi lê trước mặt tham lo ngại
Nòng súng sau lưng nhũng sợ hà

Các nhóm lợi ích thanh toán lẫn nhau như...Xã hội đen!

Liêu Đình Bá

Góp họa cùng anh Trưởng Hưởng

Chuyện Cảnh Vệ

Cảnh vệ canh phòng khỏi xảy ra

Suy từ Yên Bái phải ngừa xa

Lưỡi lê trước mặt tham lo ngại

Nòng súng sau lưng nhũng sợ hà

Chống đỡ thù trong khi nổi dậy

Kết tình giặc ngoại chẳng buông tha

Lòng tin để mất gieo mầm họa

Gặt hái tai ương sớm muộn mà

Liêu Đình Bá