THÚ VỊ NGHE NHÌN…Thơ. Lê Trường Hưởng

 

THÚ VỊ NGHE NHÌN...

 

                      Xịn Cụ Tú Xương tha tội!

 

Thú vị nghe nhìn họ chúc nhau
Nhà Đòn chen kẻ trước người sau
Hóa thân hai bốn trên hai bốn
Đất táng hết veo có chỗ đâu

 

Thú vị khi nghe Dược chúc câu
Có nhiều người ốm bệnh dài lâu
Mua toàn thuốc Ngoại tiền không tiếc
Thoải mái giá tăng vẫn phải cầu!

 

Thú vị nghe Điều dưỡng rỉ tai
Phong bì mau…rải kẻo nằm hoài
Điểm danh kíp mổ cho đầy đủ
Dầy mỏng khác nhau chớ có sai!

 

Thú vị khi qua cánh cửa nào
“Bôi trơn” bằng…giấy tốt làm sao
Giống như…quẹt thẻ liền sau đó
Cánh mở toang ra thoải mái vào!

 

Thú vị xem “giành lại vỉa hè”
Vài tuần sau thấy vẫn… Ô Kê
Một bình Sữa lớn sao buông được?
Phường gật mặc Thành Phố cứ chê!

 

Thú vị nghe nhìn trước mắt ta
Bi hài bao chuyện diễn ngay ra
Cười hay là…khóc xin tùy thích
Chỉ ở Việt Nam mới có mà!

 

L.T.H.

Thơ của Bạn Đọc:

 ĐẤT NƯỚC NÀY

 Tiền nong ngàn tỷ biến ra ma

 Cũng chẳng bị sao vẫn thế mà

 Tính chỗ để xem rồi  nhắc lại

 Thanh tra ngó đến cũng dần qua

 

 Vỉa hè thông thoáng quyết ra tay

 Cưỡng chế mái che tháo bỏ ngay

Áp giá xong rồi cho…mượn  lại

 Buôn gì thuế đắt thật là gay!

 

  Khám bệnh giờ đây mới lạ thay

 Ra ngoài Xét nghiệm đến Phòng đây

 Thuốc ni Bảo hiểm không chi trả

  Đóng góp bao năm lại thế này

 

  Lại ngẫm xem ra chuyện học đường

 Cải lên cải xuống chẳng ra chương

 Khi toan sát nhập luôn môn Sử

Xóa bỏ (1) đang đe rõ thảm thương

 

 Hiền tài đất nước hãy nên xây

 «Nhất tự vi sư » trọng nghĩa thầy

Giáo dục còn mang ra thể nghiệm

 Đau lòng cuốc cuốc xót xa thay

 

Chắc chỉ có trên đất nước đây

Quốc ca...cấp phép thật hề thay

Bao giờ xuất chúng tài năng phát

Kế sách rạng danh đất nước này

 

(1)   Chủ trương xoá bỏ công chức, viên chức trong giáo viên

 BẠN ĐỌC

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Góp bài thơ hay nêu lên những điều..."Chắc chỉ có trên đất nước đây"

BẠN ĐỌC

ĐẤT NƯỚC NÀY

 ĐẤT NƯỚC NÀY

 Tiền nong ngàn tỷ biến ra ma

 Cũng chẳng bị sao vẫn thế mà

 Tính chỗ để xem rồi  nhắc lại

 Thanh tra ngó đến cũng dần qua

 

 Vỉa hè thông thoáng quyết ra tay

 Cưỡng chế mái che tháo bỏ ngay

Áp giá xong rồi cho…mượn  lại

 Buôn gì Thuế đắt thật là gay!

 

  Khám bệnh giờ đây mới lạ thay

 Ra ngoài Xét nghiệm đến Phòng đây

 Thuốc ni Bảo hiểm không chi trả

  Đóng góp bao năm lại thế này

 

  Lại ngẫm xem ra chuyện học đường

 Cải lên cải xuống chẳng ra chương

 Khi toan sát nhập luôn môn Sử

Xóa bỏ (1) đang đe rõ thảm thương

 

 Hiền tài đất nước hãy nên xây

 «Nhất tự vi sư » trọng nghĩa thầy

Giáo dục còn mang ra thể nghiệm

 Đau lòng cuốc cuốc xót xa thay

 

Chắc chỉ có trên đất nước đây

Quốc ca...cấp phép thật hề thay

Bao giờ xuất chúng tài năng phát

Kế sách rạng danh đất nước này

 

(1)   Chủ trương xoá bỏ công chức, viên chức trong giáo viên

 BẠN ĐỌC