BẤT NHÂN TRÁO TRỞ. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

BẤT NHÂN TRÁO TRỞ!

 

                                       Nhân vài vụ việc gần đây

 

Biết thế đẻ ra…bóp cổ mày!

Thốt lời cha mẹ đáng thương thay!

Thằng con xin hứa ngoan hiền sớm

“Ông kễnh” nuốt lời hỗn láo ngay!

Báo hiếu: đọa đầy không xót ruột

Đền ơn: hành hạ chẳng nương tay

Bất nhân tráo trở “Giời sinh tính”

Nghịch tử lộ ra…cái mặt dày!

 

L.T.H.