QUÂN DÂN CÁ NƯỚC?! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

QUÂN DÂN CÁ NƯỚC?!

 

“ Quân dân cá nước “ thế này sao?

“ Khố đỏ “ thời Tây có khác nào?

Độc ác vô luân cùng phụ lão

Bất nhân thất đức với đồng bào

Ruộng Nông nghiệp lập lờ xâm chiếm

Đất “Quốc phòng” xằng bậy nhảy vào

“ Bộ đội cụ Hồ ” đâu chẳng thấy?

“ Vì nhân dân…” mãi phải đề cao!

 

L.T.H.

 

Bài họa của Thái Hà:

QUÂN DÂN CÁ NƯỚC

 Mốc giới lại tìm khó thế sao?

 “Đá bay” thân hạc nỡ lòng nào?

 Chống tham tin Đảng nên bô Lão

 Chứng lý vì Dân bẩm áo Bào

 Đất ruộng ngàn năm chia họ chiếm

 Phi trường (1) từ  ấy  có  ai  vào

 “Quốc phòng” văn bản nhìn đâu thấy                              

 Đạo lý luân thường mãi phất cao

Thái Hà

 (1)Đất dự định xây dựng sân bay dân không đụng đến      

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà!

Đã góp tiếng nói mạnh mẽ lên án tên "Khố đỏ "

“Đá bay” thân hạc nỡ lòng nào?

 

THÁI HÀ

QUÂN DÂN CÁ NƯỚC

Bài họa

         QUÂN DÂN CÁ NƯỚC

 Mốc giới lại tìm khó thế sao?

 “Đá bay” thân hạc nỡ lòng nào?

 Chống tham tin Đảng nên bô Lão

 Chứng lý vì Dân bẩm áo Bào

 Đất ruộng ngàn năm chia họ chiếm

 Phi trường (1) từ  ấy  có  ai  vào

 “Quốc phòng” văn bản nhìn đâu thấy                              

 Đạo lý luân thường mãi phất cao

 

 (1)Đất dự định xây dựng sân bay dân không đụng đến

 

        THÁI HÀ