DẸP NGAY “LỄ HỘI CHỌI TRÂU”! Thơ. Lê Trường Hưởng

Chủ Trâu chọi Đồ Sơn bị Trâu húc tử vong


 

DẸP NGAY “LỄ HỘI CHỌI TRÂU”!

 

Dẹp ngay “Lễ hội chọi Trâu”!
“Kế thừa truyền thống” từ lâu lắm rồi
Hai tám năm mới phục hồi
Xảy ra tai nạn chết người thật kinh!
Trâu…điên húc chính chủ mình!
Phải chăng đã có Đô Pinh dính vào?

Tuyển Trâu chọi vất vả sao
Đi tìm phía Bắc lại vào trong Nam
Một năm bao việc phải làm
Chăm nuôi, huấn luyện làm sao…dữ đòn

Thắng thua đều xả thịt luôn
Thời gian, tiền bạc bay…ngon một ngày
Gây nhiều phản cảm lắm thay
Dã man, bạo lực việc này nên không?
Tạo ra hiệu ứng đám đông
Mất tiền, mất việc thật không ích gì!

“Cổ truyền”…xấu giữ làm chi?
Quyết tâm mà dẹp bỏ đi cho rồi
Thiếu gì trò khác để chơi?
Văn minh, Văn hóa mọi người đều khen!

L.T.H.

 

Ông Đinh Xuân Hướng chủ Trâu chọi số 18 bị chính Trâu của
mình húc chết ( Ông đã có 10 năm kinh nghiệm nuôiTrâu chọi )

 

Thơ của Đào Nguyên Lịch:

HAY GÌ CHỌI TRÂU

Chẳng oán chi nhau lại chọi dai

Giương oai, diễu võ muốn vui ai

Hung hăng húc lắm nên lòi mắt

Hùng hổ xô nhiều mới toác tai

Dẫu được nào qua khi bụng mổ

Dù thua đâu thoát lúc mồm nhai

Cùng là đồng loại sao mà dại

Thắng bại được gì ngoẻo cả hai!

Đào Nguyên Lịch

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Đào Nguyên Lịch

Có cùng chung suy nghĩ HAY GÌ CHỌI TRÂU nên dẹp bỏ!

Nguyên Lịch

HAY GÌ CHỌI TRÂU

Chẳng oán chi nhau lại chọi dai

Giương oai, diễu võ muốn vui ai

Hung hăng húc lắm nên lòi mắt

Hùng hổ xô nhiều mới toác tai

Dẫu được nào qua khi bụng mổ

Dù thua đâu thoát lúc mồm nhai

Cùng là đồng loại sao mà dại

Thắng bại được gì ngoẻo cả hai!