THÔNG ĐIỆP…TRÂU GỬI CON NGƯỜI! Thơ. Lê Trường HưởngTHÔNG ĐIỆP…TRÂU GỬI CON NGƯỜI!

 

Trời sinh ra giống Trâu tôi
Giao cho Thiên chức giúp Người việc Nông
Hai sương một nắng trên đồng
Khó khăn vất vả cũng không nề hà
Rồi còn giúp việc trong nhà
Kéo xe, kéo ép mía ra làm đường
Lên rừng kéo gỗ là thường
Cùng Người chia sẻ đoạn trường gian nan
Góp công sức lớn vô vàn
Bằng lòng nào có phàn nàn gì đâu
“Làm đầu cơ nghiệp là Trâu!”
Bầy tôi sung sướng nghe câu mát lòng

Hàng ngày làm việc vừa xong
Lại nhai rơm, cỏ, tịnh không có gì
Thêm cây mía sướng quá đi
Mùa Đông giá rét không gì khổ hơn
Chuồng mà tứ phía trống trơn
Hứng làn gió Bấc từng cơn thổi về
Vùng cao Trâu khổ trăm bề
Tuyết rơi lại bị thả về…rừng xanh
Tự mình xoay xở cũng đành
Số thì bỏ mạng, số thành…phế binh

Với Người Trâu thật nghĩa tình
Sao Người thú tính thình lình nổi lên?
Chọi Trâu “Lễ hội” bao phen
Bắt Trâu ẩu đả, không quen việc này
Thắng thua đều xả thịt ngay
Giống Trâu tốt sẽ có ngày diệt vong!

Tây Nguyên mới thật đau lòng
“Lễ đâm Trâu”…chết, Trâu không tội gì!
Cột trồng ,Trâu bị trói ghì
Các chàng trai trẻ cùng thi…đâm vào
Người cây giáo kẻ ngọn lao
“Tinh thần thượng võ” lại…cao thế này?

Đồ Sơn ngụy biện mới…hay:
“Phải xem Lễ hội là ngày tâm linh!“
“Tâm linh” một số gia đình?
Bỏ tiền ra…chọi để dành vận may?
“Tâm linh” mà lại thế này:
Chủ Trâu…mất mạng chính ngay…Trâu mình?


“Chọi Trâu” phải vĩnh viễn đình!
“Đâm Trâu” cũng vậy lình xình mãi sao?
Con người động vật cấp cao
Muôn loài thuần phục lẽ nào…kém Trâu ?
Dã man, bạo lực bỏ mau!
Trâu, Người thân thiết bên nhau trọn đời

Bản Thông điệp gửi đi rồi
Mong Con Người trở lại Người văn minh!

 

L.T.H.

 

 

Thơ của Hồ Hoàng Tạo ( Từ FB ):

LỜI ÔNG TRÂU
Xưa xa tao ở trên rừng
Chúng bay mông muội cũng chừng như tao

Thứ gì bay cũng đem xào
Xào từ con tép cào cào... con voi..
Có bao nhiêu giống mất nòi
Tao hiền bay mới đem nuôi bấy rày
Đồng sâu đồng cạn tao cày
Bay ăn cơm tấm tao nhai rơm hoài
Bay vào hợp tác hợp tai
Lồn không mảnh vải cũng mang tao vào
Thiếu ăn tao cũng không sao
Liên hoan xẻ thịt máu đào nhuộm sân
Thóc bay khg thiếu một cân
Chở ra tuyền tuýên có phần công tao
Bay làm bao chuyện tào lào
Mở hè mở hội ồn ào mua vui
Chúng tao hòa thuận.Bay xui
Húc nhau vỡ trán gãy đùi máu loang
Bay ngồi mát ăn bát vàng
Chúng tao phanh ruột ,bay càng reo to
Chúng tao như cái lò xo
Chịu khg nổi nữa...chứ hay ho gì
Loài người lắm đứa ngu sy
Hồ Hoàng Tạo
 
Thơ của Le Thanh Klaus ( Từ FB ):
LỜI CỦA TRÂU 
Chém cha cái lũ bạc tình 
No nê phè phỡn cậy mình dương oai

Ngu đần óc nhỏ lạc loài
Con trâu là bạn miệt mài tháng năm
Ơn chưa thấy đã ác tâm
Chọi trâu man rợ chém đâm hét hò
Là đầu cơ nghiệp nhớ cho
Không trâu cầy kéo ai lo mùa màng?
Sao không tế sống ơn mang
Nhớ về Tiên Tổ họ hàng loài trâu
Dậy con dậy cháu ơn sâu
Phân minh ghi nhớ trước sau nghĩa tình 
Bạn thì quý trọng bên mình
Kẻ thù nghiêm phải phân minh rõ ràng
Ai người thao túng lỗi đàng

Học hành chi để nhận mang khinh cười.
LeThanh Klaus
 
Thơ của Đào Nguyên Lịch:
DẸP NGAY TRÂU CHỌI

Bao nhiêu đời quen thân gắn bó

Trâu với người nào có cách xa

Nghĩa tình biết mấy bao la

Đã từng năm tháng cùng ta cày bừa.

 

Dù dầu dãi nắng mưa đến mấy

Không ngại chị đã thấy tuyệt vời

"Làm thật ăn giả" suốt đời

Nhọc nhằn vất vả có rời đất đâu!

 

Cứ sớm ngày đồng sâu, ruộng cạn

"Sửu" mãi là người bạn quen thân

Đã từng gần gũi nông dân

Làm ra hạt thóc thật cần thiết sao?

 

Ác vô cùng kề dao vào cổ

Thắng hay thua cũng bổ tan đầu

Chọi trây trò ấy hay đâu

Gây nên phản cảm từ lâu thấy rồi!

 

Tính bạo lực ôi thôi ghê quá

Lại bảo rằng Văn hóa tâm linh

Ngụy biện cứ nói linh tinh

Đậy che cái xấu thực tình tốt đâu!

 

Mau chấm dứt chọi trâu các bác

Bởi chính đây tội ác quá trời

Thiếu gì cái để vui chơi

Mà sao những để tả tơi thân hình?

 

Thơ của Thái Hà:

THÔNG ĐIỆP…TRÂU GỬI CON NGƯỜI!

      « Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
     Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
      Bao giờ ngọn lúa còn bông

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn»

                    ***

      Chọi trâu hội thật oái ăm

  Đã không nhân đức lại nhằm lợi chia

     Thắng thua cùng chết đau chưa

  Vài triệu một ký tranh mua may gì ?

     “Tâm linh” đừng biến tướng đi

   Xưa nay cửa Phật từ bi dạy rồi

      Loài trâu giúp ích cho người

 Việc nặng việc nhẹ như đôi bạn hiền

       Lời Trâu bày tỏ nỗi niềm

 Gần xa thống thiết dẹp yên hội này

Thái Hà

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà!

Đã ...bỏ phiếu tán thành dẹp "Lễ hội chọi Trâu" bằng một bài thơ Lục bát hay thấu tình đạt lý!

THÁI HÀ

THÔNG ĐIỆP…TRÂU GỬI CON NGƯỜI!

Thơ cảm tác

    THÔNG ĐIỆP…TRÂU GỬI CON NGƯỜI!

      « Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
     Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
      Bao giờ ngọn lúa còn bông

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn»

                    ***

      Chọi trâu hội thật oái ăm

  Đã không nhân đức lại nhằm lợi chia

     Thắng thua cùng chết đau chưa

  Vài triệu một ký tranh mua may gì ?

     “Tâm linh” đừng biến tướng đi

   Xưa nay cửa Phật từ bi dạy rồi

      Loài trâu giúp ích cho người

 Việc nặng việc nhẹ như đôi bạn hiền

       Lời Trâu bày tỏ nỗi niềm

 Gần xa thống thiết dẹp yên hội này

 THÁI HÀ

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Đào Nguyên Lịch

Đãđồng tình dẹp bỏ "Lễ hội chọi Trâu" đầy bạo lực và phản cảm!

Anh là ngưởi Hải Phòng nhưng có cái nhìn thật khách quan!

Nguyên Lịch

DẸP NGAY TRÂU CHỌI

 

Bao nhiêu đời quen thân gắn bó

Trâu với người nào có cách xa

Nghĩa tình biết mấy bao la

Đã từng năm tháng cùng ta cày bừa.

 

Dù dầu dãi nắng mưa đến mấy

Không ngại chị đã thấy tuyệt vời

"Làm thật ăn giả" suốt đời

Nhọc nhằn vất vả có rời đất đâu!

 

Cứ sớm ngày đồng sâu, ruộng cạn

"Sửu" mãi là người bạn quen thân

Đã từng gần gũi nông dân

Làm ra hạt thóc thật cần thiết sao?

 

Ác vô cùng kề dao vào cổ

Thắng hay thua cũng bổ tan đầu

Chọi trây trò ấy hay đâu

Gây nên phản cảm từ lâu thấy rồi!

 

Tính bạo lực ôi thôi ghê quá

Lại bảo rằng Văn hóa tâm linh

Ngụy biện cứ nói linh tinh

Đậy che cái xấu thực tình tốt đâu!

 

Mau chấm dứt chọi trâu các bác

Bởi chính đây tội ác quá trời

Thiếu gì cái để vui chơi

Mà sao những để tả tơi thân hình?