NHÌN TRÂU 18 NGHĨ VỀ…ĐẦY TỚ. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

NHÌN TRÂU 18 NGHĨ VỀ…ĐẦY TỚ

 

                                              ( Bát vĩ vận “ong” )

 

Phản chủ “Ông Trâu” húc tử vong

Nghĩ về Đầy tớ lại đau lòng

Bầu lên chức trọng bao hy vọng

Cử ở quyền cao lắm ước mong

Hứa hẹn rồi quay sang…lật lọng

Thề bồi xong ngoắt hóa…lòng vòng

Dân dần mòn…chết hay nhanh chóng

"Mười Tám" Ô Sin…giống hệt không?

 

L.T.H.

 

 

 

Bài họa của Liêu Đình Bá:

CĂN BỆNH UNG THƯ

Phân quyền lợi nhóm nước suy vong

Nhậm chức thăng quan hứa một lòng

Thực tế phơi bày dân thất vọng

Gian thần dựa dẫm chúng chờ mong

Canh tân cộng tác người ngoài cuộc

Cảnh tỉnh ăn chia kẻ giữa vòng

Căn bệnh ung thư cần chữa trị

Phương nào hiệu quả dám dùng không?

Liêu Đình Bá

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

CÓ LẠ LÙNG KHÔNG

Rõ ràng sông núi chẳng tồn vong

Khi những Sếp kia cứ cạn lòng

Đất nước nghèo nàn thôi ước vọng

Nhân dân khổ cực hết chờ mong

Kỷ cương nhũng ấy còn ngoài "móng"

Pháp luật tham đây vẫn ngoại "vòng"

Trừng trị quân này lòng cứ ngóng

Mà sao không giảm lạ lùng không?

Đào Nguyên Lịch

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Liêu Đình Bá

Có bài họa hay lên án bọn Gian thần đầy tớ!

Nhưng e rằng : Căn bệnh ung thư cần chữa trị

Không chữa được đâu!

Nguyên Lịch

CÓ LẠ LÙNG KHÔNG

Rõ ràng sông núi chẳng tồn vong

Khi những Sếp kia cứ cạn lòng

Đất nước nghèo nàn thôi ước vọng

Nhân dân khổ cực hết chờ mong

Kỷ cương nhũng ấy còn ngoài "móng"

Pháp luật tham đây vẫn ngoại "vòng"

Trừng trị quân này lòng cứ ngóng

Mà sao không giảm lạ lùng không?

Liêu Đình Bá

Góp họa cùng anh Trưởng Hưởng

Căn Bệnh Ung Thư

Phân quyền lợi nhóm nước suy vong

Nhậm chức thăng quan hứa một lòng

Thực tế phơi bày dân thất vọng

Gian thần dựa dẫm chúng chờ mong

Canh tân cộng tác người ngoài cuộc

Cảnh tỉnh ăn chia kẻ giữa vòng

Căn bệnh ung thư cần chữa trị

Phương nào hiệu quả dám dùng không?

Liêu Đình Bá