NGẪM SỰ ĐỜI. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

NGẪM SỰ ĐỜI

 

Quỹ Thời gian thấy đã dần vơi

Nhìn bước đường qua ngẫm sự đời

Tốt xấu người yêu người giận dỗi

Dở hay kẻ thích kẻ chê cười

Hiểm nguy cơ cực xưa từng trải

Vất vả khó khăn cũng chịu rồi

Giữ mãi lòng trong tâm đức sáng

Niềm tin ý chí quyết không rời!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

CAY NGỌT ĐỦ RỒI!

Nỗi lòng cảm xúc những đầy vơi

Sáu mấy năm qua sống cõi đời

Khốn khổ đau buồn nhiều lúc khóc

Sướng vui hể hả lắm khi cười

"Lên voi" bệ vệ mình từng biết

"Xuống chó" hắt hiu tớ đã rồi

Cay, ngọt trên đời đều rõ cả

Ngại đâu dương thế sắp xa rời!

Đảo Nguyên Lịch

 

Bài họa của Thái Hà:

NGẪM SỰ ĐỜI

 Trải nghiệm thời gian sức đã vơi                                           

   Nhìn qua hơn nửa bước đường đời                                                    

   Khi  thì  vô  cớ  sinh  hờn  dỗi                                                           

   Lúc lại hữu duyên nở nụ cười                                     

   Xa xót đau thương đà nếm trải                                                    

   Gian lao nguy hiểm cũng qua rồi                                                     

   An nhiên đức độ ngời tâm sáng                   

   Chân lý niềm tin quyết chẳng rời

 Thái Hà                                              

Xóa
 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà!

Cũng đã Nhìn qua hơn nửa bước đường đời    

Nghĩ về cái được cái mất để rồi:

Chân lý niềm tin quyết chẳng rời

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Đào Nguyên Lịch

Đã cùng chiêm nghiệm lại bước đường đời đã qua.

THÁI HÀ

NGÂM SỰ ĐỜI

Bài họa

        NGẪM SỰ ĐỜI

  Trải nghiệm thời gian sức đã vơi                                           

   Nhìn qua hơn nửa bước đường đời                                                    

   Khi  thì  vô  cớ  sinh  hờn  dỗi                                                           

   Lúc lại hữu duyên nở nụ cười                                     

   Xa xót đau thương đà nếm trải                                                    

   Gian lao nguy hiểm cũng qua rồi                                                     

   An nhiên đức độ ngời tâm sáng                   

   Chân lý niềm tin quyết chẳng rời

 THÁI HÀ                                                    

Nguyên Lịch

CAY NGỌT ĐỦ RỒI!

Nỗi lòng cảm xúc những đầy vơi

Sáu mấy năm qua sống cõi đời

Khốn khổ đau buồn nhiều lúc khóc

Sướng vui hể hả lắm khi cười

"Lên voi" bệ vệ mình từng biết

"Xuống chó" hắt hiu tớ đã rồi

Cay, ngọt trên đời đều rõ cả

Ngại đâu dương thế sắp xa rời!