GIỜ TẦM RA PHỐ…Thơ. Lê Trường Hưởng

Đã lâu lắm tôi mới có việc phải ra Phố vào đúng giờ tầm. Về đến nhà, mồ hôi còn toát ra như tắm, vội viết bài này...

 

 

 

GIỜ TẦM RA PHỐ…

 

Giờ tầm ra phố…hãi làm sao!

Hối hả người xe chạy nháo nhào

Dưới thấp kín bưng không kẽ hở

Trên cao chật ních có khe nào?

Cố dành từng mét ào ngay đến

Gắng chớp mỗi giây ập vội vào

“Hỗn loạn giao thông”…Tây đã gọi

Hỡi ơi! “ý thức” ở nơi nao?

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

 GIỜ TẦM RA PHỐ…

   Đông nghịt tứ bề biết tính sao                                  

   Bao xe lớn bé muốn xô nhào                                   

   Hè trên người đứng không khe hở

   Đường dưới xe giăng bước chỗ nào

   Nhìn ngó ngỡ thông lao vụt đến

   Trông sang tưởng thoáng chạy ngay vào

   “Mạnh ai nấy được” nghe mà sợ                                      

   Đô thị văn minh  ở chỗ nao

        Thái Hà        

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà!

Đã có bài họa hay về giao thông hỗn loạn ở Hà Nội

 Đô thị văn minh ở chỗ nao

Ở bên...Mỹ Thái Hà sang đấy mà xem!

 

THÁI HÀ

GIỜ TẦM RA PHỐ…

   Bài họa

         GIỜ TẦM RA PHỐ…

   Đông nghịt tứ bề biết tính sao                                  

   Bao xe lớn bé muốn xô nhào                                   

   Hè trên người đứng không khe hở

   Đường dưới xe giăng bước chỗ nào

   Nhìn ngó ngỡ thông lao vụt đến

   Trông sang tưởng thoáng chạy ngay vào

   “Mạnh ai nấy được” nghe mà sợ                                      

   Đô thị văn minh  ở chỗ nao

         THÁI HÀ