NHÀ KHOA HỌC CƯU NƯỚC. Thơ. Lê Trường Hưởng

Tưởng nhớ Liệt sỹ-Nhà Khoa học Hoàng Kim Giao ( Được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh )

 

 

NHÀ KHOA HỌC CƯU NƯỚC

 

Chiến tranh dù khuất xa rồi
Còn mãi nỗi đau trong tôi
Anh đã hy sinh anh dũng
Con người trí tuệ ngời ngời!

 

Vũ khí, khí tài tân kỳ
Quân Mỹ đem sang thực thi
Anh biến thành…đống rác thải
Sao mà tài giỏi quá đi!

 

Lòng dũng cảm chẳng đủ đâu
Chống Mỹ cả bằng cái đầu
Dù cho khoa học quân sự
Hoa Kỳ vốn đứng hàng đầu!

 

Tôi đã nguyên vẹn trở về
Anh nằm lại chốn sơn khê
Hình hài hòa vào cùng đất
Lòng tôi đau đớn tái tê!

 

L.T.H.

 

 

Thơ của Thái Hà:

 NHÀ KHOA HỌC CỨU NƯỚC

  Đường về đơn vị tạm dừng chân

 Bom gỡ Công binh  chẳng ngại ngần

  Anh nhận xung phong lên phía trước

xương tan thịt nát  lẫn bụi vần

 

Thương xót  thân tan để cứu dân

Xung quanh tìm được «chỉ hai cân » (1)

Thắt lòng đồng đội đành khâm liệm

Đau đớn dâng lên đến bội phần

 

Không nhẽ "sinh nghề tử nghiệp" sao

Trước ngày vào trận dạ nôn nao

Nhẩm thương đồng đội cùng gia quyến

Liệt sỹ vinh danh cao quý  trao(2)

 

Thái Hà

 (1) Đồng đội tìm thi hài của Anh chỉ còn lại chừng ấy

(2) Liệt sỹ-Nhà Khoa học Hoàng Kim Giao được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh)) 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà!

Chân thành cảm ơn Thái Hà

Đã viết thật cụ thể ra

Nỗi đau tôi cố nén lại

Không muốn nói chi tiết mà
 

THÁI HÀ

NHÀ KHOA HỌC CỨU NƯỚC

Thơ cảm tác

    NHÀ KHOA HỌC CỨU NƯỚC

  Đường về đơn vị tạm dừng chân

 Bom gỡ Công binh  chẳng ngại ngần

  Anh nhận xung phong lên phía trước

xương tan thịt nát  lẫn bụi vần

 

Thương xót  thân tan để cứu dân

Xung quanh tìm được «chỉ hai cân » (1)

Thắt lòng đồng đội đành khâm liệm

Đau đớn dâng lên đến bội phần

 

Không nhẽ "sinh nghề tử nghiệp" sao

Trước ngày vào trận dạ nôn nao

Nhẩm thương đồng đội cùng gia quyến

Liệt sỹ vinh danh cao quý  trao(2)

 

Thái Hà

 (1) Đồng đội tìm thi hài của Anh chỉ còn lại chừng ấy

(2) Liệt sỹ-Nhà Khoa học Hoàng Kim Giao được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh))