LÀM SAO XÓA BỎ Thơ. Lê Trường Hưởng…?

 

LÀM SAO XÓA BỎ…?

 

Bom đạn xưa nằm dưới đất sâu

Máy bay Mỹ thả đã từ lâu

Xuất kỳ động đến là tang tóc

Bất ý chạm vào lại đớn đau

Cái chết như đang kề sát cạnh

Hiểm nguy tựa vẫn quẩn quanh đâu

Dấu vết chiến tranh còn hiện hữu

Làm sao xóa bỏ hãy mau mau!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

HIỂM HỌA XÓA MAU

 Bom mìn chưa nổ vẫn mằm sâu                           

 Hiểm họa khôn lường dẫu rất lâu

 Đụng đến bất ngờ gây thảm khốc (1)                   

 Chạm  vào  vô  ý   tạo  niềm đau                         

 Vùng xưa địch thả lo canh cánh  

 Rà  soát  chưa  tìm  đã  biết đâu             

Vết tích chiến tranh còn ẩn hiện                               

Chung  tay hợp lực xóa cho mau

 Thái Hà

 (1) từ năm 1975 đến nay, bom mìn còn sót tại Việt Nam đã làm hơn 40.000 người chết và hơn 60.000 người bị thương,( trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em)

(2) Giai đoạn 2016-2025: Chính phủ đề ra mục tiêu rà phá, làm sạch khoảng 800 nghìn ha đất bị ô nhiễm do bom mìn; huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế thực hiện  

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

HẬU HỌA CHIẾN TRANH

Còn bao bom lấp dưới tầng sâu

Tác hại vô cùng những bấy lâu

 Mìn nổ tan tành chưa hết đấy

Đạn tung tới tấp đã thôi đâu

Nơi đây vấp phải mà chưa hết

Chốn ấy chạm vào đã hết đâu

Hậu họa chiến tranh còn để lại

Mình cần tháo gỡ hãy cho mau!

Đào Nguyên Lịch

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Đào Nguyên Lịch

Đã góp bài họa hay nói vè HẬU HỌA CHIẾN TRANH!

Nguyên Lịch

HẬU HỌA CHIẾN TRANH

Còn bao bom lấp dưới tầng sâu

Tác hại vô cùng những bấy lâu

 Mìn nổ tan tành chưa hết đấy

Đạn tung tới tấp đã thôi đâu

Nơi đây vấp phải mà chưa hết

Chốn ấy chạm vào đã hết đâu

Hậu họa chiến tranh còn để lại

Mình cần tháo gỡ hãy cho mau!

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà!

Đã có bài họa hay và cung cấp thêm thông tin cần thiết cho độc giả!

THÁI HÀ

 HIỂM HỌA XÓA MAU

  Bài Họa

       HIỂM HỌA XÓA MAU

 Bom mìn chưa nổ vẫn mằm sâu                           

 Hiểm họa khôn lường dẫu rất lâu

 Đụng đến bất ngờ gây thảm khốc (1)                   

 Chạm  vào  vô  ý   tạo  niềm đau                         

 Vùng xưa địch thả lo canh cánh  

 Rà  soát  chưa  tìm  đã  biết đâu             

Vết tích chiến tranh còn ẩn hiện                               

Chung  tay hợp lực xóa cho mau

 (1) từ năm 1975 đến nay, bom mìn còn sót tại Việt Nam đã làm hơn 40.000 người chết và hơn 60.000 người bị thương,( trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em)

(2) Giai đoạn 2016-2025: Chính phủ đề ra mục tiêu rà phá, làm sạch khoảng 800 nghìn ha đất bị ô nhiễm do bom mìn; huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế thực hiện 

     Thái Hà