CHÓ SỦA TRĂNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

Quý bội phần

 


CHÓ SỦA TRĂNG

 

Lũ Chó nhâu nhâu nghếch sủa Trăng

Làm như với tới được không bằng!

Rú ầm muốn vọng lên Cung Quảng

Tru lớn mong vang đến Chị Hằng

Vàng cậy gần nhà gầm loạn xạ

Mực nhờ số lớn rít hung hăng

Đoàn người cứ bước trên đường thẳng

Mặc đám Khuyển nhe những chiếc răng!  răng!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Ngô Quốc Lộc (từ FB):
CHÓ SỦA BÓNG TRĂNG
Kìa xem lũ chó sủa vầng trăng
Nghếch mõm giương oai mấy kẻ bằng
Rú lớn ra tuồng đe chú Cuội
Tru dài những tưởng dọa cô Hằng
Mù mờ thế cuộc nên tâm loạn
Huyễn hoặc niềm tin khiến máu hăng
Đường lớn cản sao người thẳng tiến
Khinh thường họ khuyển đứng nhe răng !
Ngô Quốc Lộc