GIỎI NHẤT ĐỊA CẦU! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

GIỎI NHẤT ĐỊA CẦU!

 

Tưởng khá hóa ra lại…kém xa

An ninh “Quốc xã” thế thôi à?

Nào hay sự việc trên đường phố

Đâu biết chuyện gì cạnh luống hoa

Như chỗ không người Tình báo đến

Tựa nơi hoang địa chiến binh ra

Ly kỳ như chiếu phim hành động

Giỏi nhất Địa cầu “Mật vụ” ta!

 

L.T.H.

 

Bài họa của Nguyễn Đắc Công:

KHÁ KHEN
Ai ngờ họ lại kém xa ta
Tình báo an ninh tệ thế à
Bị bắt mất người nơi phố thị
Để bay khách ngự tại vườn hoa
Hành vi trót lọt mà đâu biết
Sự việc qua rồi mới hiểu ra
Tóm cổ tham quan hòng trốn chạy
Khá khen mật vụ Việt Nam ta.
Nguyễn Đắc Công

 

Bài họa của Thái Hà:

 

GIỎI NHẤT ĐỊA CẦU!

Ngỡ rằng «Quốc xã » vượt mình xa                         

« Mật vụ » thực thi chẳng biết à ?                            

 Sự việc ban ngày trên  mặt  phố                                 

 « Đón người » lúc ấy giữa đường hoa           

 Phút giây  thơ mộng  ai  ngờ đến                              

 Bỗng chốc xích xiềng lại diễn ra

 Ẩn hiện nhập thần siêu nghệ quá                                

 Địa cầu mẫy chố được  như  ta

 

 Thái Hà                                          

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà!

Đa có bài họa hay hưởng ứng

 Địa cầu mẫy chố được  như  ta

Chẳng có chỗ nào đâu Thái Hà ạ!

THÁI HÀ

GIỎI NHẤT ĐỊA CẦU!

Bài họa

       GIỎI NHẤT ĐỊA CẦU!

Ngỡ rằng «Quốc xã » vượt mình xa                         

« Mật vụ » thực thi chẳng biết à ?                            

 Sự việc ban ngày trên  mặt  phố                                 

 « Đón người » lúc ấy giữa đường hoa           

 Phút giây  thơ mộng  ai  ngờ đến                              

 Bỗng chốc xích xiềng lại diễn ra

 Ẩn hiện nhập thần siêu nghệ quá                                

 Địa cầu mẫy chố được  như  ta

 

 THÁI HÀ                                                           

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Đắc Công

Đã góp bài họa hay!

Đúng là Mật vụ Việt Nam giỏi nhất Thế Giới!

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

KHÁ KHEN
Ai ngờ họ lại kém xa ta
Tình báo an ninh tệ thế à
Bị bắt mất người nơi phố thị
Để bay khách ngự tại vườn hoa
Hành vi trót lọt mà đâu biết
Sự việc qua rồi mới hiểu ra
Tóm cổ tham quan hòng trốn chạy
Khá khen mật vụ Việt Nam ta.
Nguyễn Đắc Công