SỐ GÌ? Thơ. Lê Trường Hưởng

Đầu tuần đố vui cho...vui!

 

 

 


SỐ GÌ?

 

Bát vĩ vận “ay”

 

Mười lăm số tổng của hàng này

Số cuối và đầu chắn thật hay

Đôi số để…còng chờ bập đấy

Nhị vòng số…trói đợi giơ đây

Ngược đường nhận số…xui đến vậy

Chiều trái thu về số…rủi thay

Số giữa thời gian nhìn sởn gáy

Oan khiên ba số tránh xa ngay!

 

L.T.H.


Gợi ý: Một điều luật của Bộ Luật Hình Sự.

 

 

Bài họa của Bạn Đọc:

SỐ NÀY!

 Bát vĩ vận “ay”

 Mạn phép luận xem hẳn số này?

Đầu đuôi cùng chẵn đúng là hay

Quốc huy đụng đến thì gay đấy

Luật nước sa vào  phạm tội  đây

Lối rậm đâm quàng sao dại vậy                 

Đường quang chạy tới  lại “khôn” thay

 Lưới  trời lồng lộng nay sờ gáy                              

 NHỊ NGŨ BÁT ban nhớ tránh ngay

 

Bạn Đọc

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Có bài họa hay lại đoán chính xác!

BẠN ĐỌC

SỐ GÌ?

Bài họa

           SỐ NÀY!

 Bát vĩ vận “ay”

 Mạn phép luận xem hẳn số này?

Đầu đuôi cùng chẵn đúng là hay

Quốc huy đụng đến thì gay đấy

Luật nước sa vào  phạm tội  đây

Lối rậm đâm quàng sao dại vậy                 

Đường quang chạy tới  lại “khôn” thay

 Lưới  trời lồng lộng nay sờ gáy                              

 NHỊ NGŨ BÁT ban nhớ tránh ngay

 

BẠN ĐỌC