SĨ…RỞM! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

SĨ…RỞM!

 

Sĩ…rởm vì “tăm tiếng” của mình

Có lường hệ lụy tiếp sau sinh?

Ngỡ rằng “chuyện nhỏ” không hề sợ

Lại hóa việc to có thấy kinh

Trả giá nghĩ suy cao tựa núi

Chi cho hành động lớn như đình

Bòng bong một mớ làm sao gỡ?

Đẹp mặt bản thân mất nghĩa tình!

 

L.T.H.