LÒNG TIN. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

LÒNG TIN

 

Lòng tin đắt giá nhất trên đời

Giữ vững đừng giây phút lỏng lơi

Quân tử nhất ngôn đinh đóng cột

Tiểu nhân đa sự dễ thay lời

Mất đi là mất luôn toàn bộ

Còn lại chỉ còn…hạ đẳng thôi

“Bội tín” thế gian khinh bỉ nhất

Thề nguyền hẹn ước chớ xa rời!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','40rsvt3dkgt2goujtqgbhgg421','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 06:59:19','/a308226/long-tin-tho-le-truong-huong.html')