HỎI TRỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

HỎI TRỜI!

 

Tây Bắc sao dân khổ thế này?

Đói nghèo thiếu thốn vẫn nơi đây!

Đời thường cơ cực bao chua xót

Cuộc sống gian nan lắm đắng cay

Quan chức đã gieo tai chẳng dứt

Thiên nhiên lại giáng họa liền ngay

Hùa nhau tước đoạt không thương tiếc

Tay trắng trắng tay cuộc…đổi thay?

 

L.T.H.

 

              Biệt Phủ của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái

 

Bài họa của Thái Hà:

 

  HỎI TRỜI

   Gian nan cuộc sống đến nhường này                 

   Tây Bắc bao giờ hết khó đây                           

   Đất lở cửa nhà bao mất mát                            

    Lũ trôi vườn tược lắm chua cay              

    Đói nghèo năm tháng nào đâu dứt                            

    Tai họa triền miên lại đến ngay

    Tay trắng cả đời tay trắng tiếc                            

    Mơ ngày  mái  ấm mọc lên thay

 

        Thái Hà                                     

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà!

Đã góp bài họa hay chia sẻ nỗi khổ của đồng bào Tây Bắc!

Tây Bắc bao giờ hết khó đây 

 Có lẽ...chẳng bao giờ đâu!             

THÁI HÀ

HỎI TRỜI

Bài họa

             HỎI TRỜI

   Gian nan cuộc sống đến nhường này                 

   Tây Bắc bao giờ hết khó đây                           

   Đất lở cửa nhà bao mất mát                            

    Lũ trôi vườn tược lắm chua cay              

    Đói nghèo năm tháng nào đâu dứt                            

    Tai họa triền miên lại đến ngay

    Tay trắng cả đời tay trắng tiếc                            

    Mơ ngày  mái  ấm mọc lên thay

 

        THÁI HÀ