SẮP BÃO! Thơ. Lê Trường Hưởng

                            "Ráng mỡ gà, ai có nhà thì chống"

                               “Đông Nam có chớp chéo nhau 
                             Thấp sát mặt biển hôm sau bão về”  

                      "Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy",  

 

SẮP BÃO!

 

Không gian ngột ngạt bức oi nồng

Ráng mỡ gà tia chớp phía Đông

Mây kéo lên ngàn quanh đỉnh núi

Chuồn sà ngọn cỏ sát bờ sông

Ý trời bởi lắm người mong đợi

Lòng đất vì bao kẻ ngóng trông

Cuốn hết những gì là cỏ rác

Để màu xanh lại ngát trên đồng…

 

L.T.H.

                                            Mắt bão

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','e9l438vbj93p207355tmtebk67','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:05:42','/a308483/sap-bao-tho-le-truong-huong.html')