GỬI HACKER MŨ ĐỎ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Trang Facebook https://www.facebook.com/le.truonghuong.2016 của tôi bị Hacker mũ đỏ vào quậy phá không cho ai "Thích" hoặc "Bình luận" bài viết MAU TRỪNG TRỊ! Tôi đã thay đổi mật khẩu, xóa đi đăng lại đến 3 lần mà vẫn không được. May thay tôi còn có trng Vnweblogs và Blogspot!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GỬI HACKER MŨ ĐỎ!

 

Hacker mũ đỏ chớ thò tay!

Quậy phá vốn là…nghiệp bọn bay

“Thù địch” trông Gà ra…Cuốc đó

Chính nhân nhìn mặt hóa…ta đây!

“Thất phu hữu trách” vì dân tộc

Kẻ sĩ toàn tâm bởi nước này

Muốn tốt phải nghe lời phản biện

Một chiều ca ngợi ắt là…gay!

 

L.T.H.

 

 

 

 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','q0ob036vdncsuf5kadn6i7b2j6','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:05:35','/a308532/gui-hacker-mu-do-tho-le-truong-huong.html')