ÔI! ĐẤT NƯỚC TÔI! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

ÔI! ĐẤT NƯỚC TÔI!

 

Lên đường theo tiếng gọi non sông

“ Xẻ dọc Trường Sơn…” cháy lửa hồng

Kết thúc chiến tranh “bên thắng cuộc”

Nối liền một giải phía thành công

Mà sao dân tộc chưa hòa hợp?

Nguyên cớ anh em vẫn bất đồng?

Sâu mọt nội xâm tàn phá Nước

Giặc ngoài xâm chiếm thật đau lòng!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','cpf7rjjmeeom6o85o4crlsap63','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:05:32','/a308545/oi-dat-nuoc-toi-tho-le-truong-huong.html')