TỔ ĐẠI BÀNG ĐÂU Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

TỔ ĐẠI BÀNG ĐÂU?

 

Tổ Đại Bàng chìm dưới biển sâu?

Cỏn con Chim Chích thấy sao sầu!

Gặm dần thu lại là như vậy

Tỉa bớt co vào đó chứ đâu!

Lời dạy Vua Trần quên lãng tiếng

Chúc thư Tiên Đế nhạt phai màu

“Dẻo mềm khôn khéo” hay…hèn đớn?

“Bắc thuộc” mãi còn đó nỗi đau!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

TỔ ĐẠI BÀNG ĐÂU?

  Đại Bàng tổ bé cứ lùi sâu

  Chim Chích nhìn nhau mắt thẳm sầu                                    

  Biển cả đang bùng cơn sóng dậy                            

   Non sông mai nữa sẽ về đâu ?

  Xâm lăng đến cửa còn im tiếng

  Tranh đấu «dẻo» «khôn» có nhiệm mầu               

  Dân tộc vững tin đoàn kết lại                

  Chớ làm «Bắc thuộc» cõi lòng đau

 

       Thái Hà         

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Có cùng nỗi đau tổ Đại Bàng cứ bé dần thành tổ Chim Chích

 Xâm lăng đến cửa còn im tiếng

Vậy chỉ còn trông chờ

Dân tộc vững tin đoàn kết lại  

mà thôi!

     

 

THÁI HÀ

TỔ ĐẠI BÀNG ĐÂU?

  Bài họa

      TỔ ĐẠI BÀNG ĐÂU?

  Đại Bàng tổ bé cứ lùi sâu

  Chim Chích nhìn nhau mắt thẳm sầu                                    

  Biển cả đang bùng cơn sóng dậy                            

   Non sông mai nữa sẽ về đâu ?

  Xâm lăng đến cửa còn im tiếng

  Tranh đấu «dẻo» «khôn» có nhiệm mầu               

  Dân tộc vững tin đoàn kết lại                

  Chớ làm «Bắc thuộc» cõi lòng đau

 

       THÁI HÀ               

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','q78fgqsh4e6rfepi1o0b1ctem5','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:05:38','/a308561/to-dai-bang-dau-tho-le-truong-huong.html')