TUYỂN SINH SƯ PHẠM! Thơ. Lê Trường Hưởng

3 điểm/môn đỗ ngành Sư phạm...

 

 

 

TUYỂN SINH SƯ PHẠM!

 

Tuyển sinh Sư phạm thấy lo thay!

Chín điểm…ba môn thấp thế này?

Thi đỗ nhận vào người…học kém

Ra trường cung cấp loại…non tay

Thầy cô đào tạo là như vậy

Các cháu học hành sẽ dở đây!

Giáo dục cho ra lò…phế phẩm

Sửa sai nghiêm trọng hãy làm ngay!

 

L.T.H.

 

 

Bài hoạ của Thái Hà:

TUYỂN SINH SƯ PHẠM!

 Sư phạm tuyển sinh xa xót thay                              

 Điểm ba cũng đỗ các trường này (1)                        

Nhập học Sinh viên  năng  lực kém                       

Ra giảng Thầy cô có chắc tay                            

Trí tuệ truyền giao cho lớp trẻ                              

Trồng người dạy dỗ đáng lo đây

 Mầm non khích lệ ngay từ gốc                                           

 Chính sách mong cầu xem xét ngay

Thái Hà

     (1) Nhiều trường cao đẳng ở địa phương có mức điểm chuẩn cho tổ hợp 3 môn chỉ "loanh quanh" 9, 10. Điều này khiến dư luận lo ngại về chất ợng giáo viên trong tương lai.                                                 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã có bài họa đồng cảm

Trí tuệ truyền giao cho lớp trẻ                         

Trồng người dạy dỗ đáng lo đây

Đáng lo thật Rhais Hà ạ!

THÁI HÀ

TUYỂN SINH SƯ PHẠM!

Bài họa

TUYỂN SINH SƯ PHẠM!

 Sư phạm tuyển sinh xa xót thay                              

 Điểm ba cũng đỗ các trường này (1)                        

Nhập học Sinh viên  năng  lực kém                       

Ra giảng Thầy cô có chắc tay                            

Trí tuệ truyền giao cho lớp trẻ                              

Trồng người dạy dỗ đáng lo đây

 Mầm non khích lệ ngay từ gốc                                           

 Chính sách mong cầu xem xét ngay

     (1) Nhiều trường cao đẳng ở địa phương có mức điểm chuẩn cho tổ hợp 3 môn chỉ "loanh quanh" 9, 10. Điều này khiến dư luận lo ngại về chất lượng giáo viên trong tương lai.

         THÁI HÀ                                                 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','7nnguud9m7ev0rr61513r8ktj0','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:05:45','/a308608/tuyen-sinh-su-pham-tho-le-truong-huong.html')