CÔNG HAY TỘI? Thơ. Lê Trường Hưởng

Vụ VnPharma Cục quản lý Dược có trách nhiệm gì?

Bộ trưởng Y tế nói gì về vụ Vn Pharma?

 

 

 

CÔNG HAY TỘI?

 

Công từ tội nặng chuyển thành ngay!

Thuốc giả hóa ra…buôn lậu này!

Cấp phép Ông kia kêu “phát hiện”?

Chống lưng Bà nọ bảo “không hay’!

Lập lờ đánh lận con đen đó

Lấp lửng lộn sòng Luật pháp đây!

Hình phạt phải theo khung chính xác

“Giết người” lại…thoát bất bình thay!

 

L.T.H.

 

           Bị cáo Nguyễn Minh Hùng-Tổng GĐ Vn Pharma trước Tòa

 

Bài họa của Thái Hà:

  CHO ĐÚNG TỘI DANH

 Thuốc giả hồ sơ đã rõ ngay

 Buôn gian đâu phải tội danh này                                          

 Tranh công Ông ấy rằng tìm thấy                                

 Trốn tội Bà này nói “chẳng hay”                

 Bệnh tật tràn lan đang khắp đó

 Dược khoa thật dởm vẫn còn đây

 Mạng người công lý sao minh bạch                                  

 Tuyên án xem chừng trái khoáy thay

 

 Thái Hà                                

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã có bài họa cùng chung tiếng nói lên án vụ thuốc giả!

THÁI HÀ

CHO ĐÚNG TỘI DANH

Bài họa

    CHO ĐÚNG TỘI DANH

 Thuốc giả hồ sơ đã rõ ngay

 Buôn gian đâu phải tội danh này                                          

 Tranh công Ông ấy rằng tìm thấy                                

 Trốn tội Bà này nói “chẳng hay”                

 Bệnh tật tràn lan đang khắp đó

 Dược khoa thật dởm vẫn còn đây

 Mạng người công lý sao minh bạch                                  

 Tuyên án xem chừng trái khoáy thay

 

 THÁI HÀ