TRỞ VỀ THÔI! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRỞ VỀ THÔI!

 

Trang Blốc Vi en (Vnweblogs) đã phục hồi

Cộng đồng phiêu bạt trở về thôi!

Chung tay tôn tạo ngôi nhà họp

Góp sức chỉnh trang một chỗ chơi

Nhạc họa thơ văn nhiều tác phẩm

Tao nhân mặc khách lại đông người

Giao lưu xướng họa cùng vui vẻ

Gặp gỡ hát ca thật nổi sôi!

 

L.T.H.

 

 

 

 

 

quynhkhuong

Họa thơ

Anh vui lòng xóa giúp em comment trước ạ!

VỀ THÔI!

        (Họa thơ anh Lê Trường Hưởng)

Bờ-lốc vi-en đã tái hồi

Ta về tu bổ lại đi thôi!

Thất ngôn, tứ tuyệt tha hồ viết

Lục bát, thơ Đường thoải mái chơi

Xướng họa thăng trầm say khối kẻ

Vịnh ngâm tha thiết đắm bao người

Chung tay xây dựng niềm mơ ước

Góp sức chỉnh trang...đẹp cuộc đời!

25/9/2017

QK

quynhkhuong

họa thơ

VỀ THÔI!

        (Họa thơ anh Lê Trường Hưởng)

Bờ-lốc vi-en đã tái hồi

Ta về tu bổ lại đi thôi!

Tự do, tứ tuyệt tha hồ viết

Lục bát, thơ Đường thoải mái chơi

Xướng họa thăng trầm say khối kẻ

Vịnh ngâm tha thiết đắm bao người

Chung tay xây dựng niềm mơ ước

Góp sức chỉnh trang...đẹp cuộc đời!

25/9/2017

QK

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','7euokqgn684719e9cemrib1bi2','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:05:14','/a308696/tro-ve-thoi-tho-le-truong-huong.html')